Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vierendeelbruggen aan Leuvense Vaart krijgen opfrisbeurt

Vierendeelbruggen aan Leuvense Vaart krijgen opfrisbeurt

© Foto: Infrabel

Aan de Leuvense Vaart zijn momenteel grote vernieuwingswerken bezig aan de Vierendeelbruggen. Intussen werkt Infrabel volop voort aan de bouw van de nieuwe spoorinfrastructuur voor de Bypass in Mechelen. Dankzij deze nieuwe spoorlijn zal op termijn de spoorcapaciteit in Mechelen verhogen en zal ook de mobiliteit van en naar Brussel en de luchthaven voort verbeteren.

Wie langs het kanaal van de Leuvense Vaart passeert, heeft ongetwijfeld gezien dat één van de grote Vierendeelbruggen gedeeltelijk is ingepakt. Sinds enkele maanden werkt Infrabel aan de vernieuwing van twee spoorwegbruggen over de Leuvense Vaart. Dit is nodig, want de historische bruggen dateren uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. De drie bruggen zijn gemaakt van geklonken stalen platen en overspannen elk 63 m. De vierde brug over de Leuvensesteenweg is een beschermd monument.

Vóór de start van de renovatie werd het eerste te renoveren gedeelte van de brug ingepakt, werd  een tijdelijke brug voor kabels gemaakt en werd een beschermingsconstructie voor het fietsverkeer eronder geplaatst. Hierbij controleren technische ploegen nauwgezet de stabiliteit van deze constructies en de brug zelf. Aansluitend worden de spoorwegbruggen geschilderd en gezandstraald en voorziet spoorinfrastructuurbeheerder  Infrabel een verbeterde
geluidsdemping door middel van een aangepaste spoorbevestiging.

In een eerste fase (tot 2021) vernieuwt Infrabel de twee bruggen over de spoorlijn Brussel-Antwerpen (lijn 27) en Dendermonde-Leuven (lijn 53). In een latere fase zullen de twee resterende bruggen van de spoorlijn Brussel-Antwerpen (lijn 25) over de Leuvense Vaart en de Leuvensesteenweg vóór en achter het station worden vernieuwd. De uitvoering van deze werken past in de planning van het stationsproject Mechelen.

De bouwkundige werken voor de spoorbypass (de constructie van de spoorbedding, de spoorbermen, de steunmuren, de  funderingen en de realisatie van zes spoorbruggen) zijn sinds begin 2018 voltooid. Aansluitend startte TUC RAIL, het studiebureau voor de spoortechnologie van Infrabel, met de bouw van de nieuwe spoorinfrastructuur.

Het gaat om twee nieuwe sporen van elk 3,2 km (dus 6,4 km aan sporen in totaal), negenduizend dwarsliggers, zes wissels, 16 km rijdraad voor bovenleiding en acht seinen (16 ETCS-bakens). Momenteel zijn reeds drie van de zes nieuwe wissels geplaatst. Vanaf eind juli zal ballast (steenslag) voor de Bypass worden aangevoerd. Aansluitend kunnen de andere spoortechnieken (sporen, bovenleiding en seinen) worden afgewerkt.

Wanneer deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 afgerond zijn, kunnen de tests en controleritten van de nieuwe spoorinfrastructuur beginnen. De ingebruikname van de Bypass is voorzien tegen eind 2020, rekening houdend met de evolutie van de stationswerken in Mechelen en de nieuwe treindienstregeling van de  NMBS. De totale investering voor de spoorbypass Mechelen bedraagt ongeveer 170 miljoen €.

De spoorbypass (3,2 km) is een nieuwe spoorlijn die twee extra sporen en twee nieuwe perrons (aan de achterkant van het station Mechelen) omvat. Dankzij de spoorbypass verhoogt de capaciteit en zullen de treinen sneller door het station Mechelen kunnen rijden (160 km/u. in plaats van 100 km/u.) met zo een vlottere doorstroming op de strategische spoorverbinding Brussel - Mechelen - Antwerpen - Nederland. De spoorbypass zal ook aansluiten op de Diaboloverbinding naar de luchthaven en zorgen voor een verbetering van de mobiliteit van en naar Brussel.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Enorme gerenoveerde sluisdeur Zeebrugge teruggeplaatst

Enorme gerenoveerde sluisdeur Zeebrugge teruggeplaatst

In de haven van Zeebrugge is de gigantische gerenoveerde sluisdeur van de Pierre Vandammesluis op indrukwekkende manier vanuit de achterhaven weer op zijn plaats in de deurkamer geplaatst. De deur (ruim 2.000 ton, 60 m lang, 24 m hoog en 11 m[…]

Antwerpen start met renovatie liften Sint-Annatunnel

Antwerpen start met renovatie liften Sint-Annatunnel

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Meer artikels