Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vier plannen voor paleis Soestdijk

Gerelateerde onderwerpen :

Vier plannen voor paleis Soestdijk

Vier initiatiefnemers met concrete plannen voor paleis Soestdijk in Nederland gaan door naar de volgende ronde. Zij krijgen elk 100.000 ' om het komend halfjaar hun ideeën uit te werken tot een zakelijk rendabel en uitvoerbaar plan. Afhankelijk van de uitwerking kunnen de initiatiefnemers daarna een bod doen op het paleis en het landgoed.

De keuze voor de vier is gemaakt door vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, van de gemeenten Soest en Baarn en van het Rijksvastgoedbedrijf, op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van voormalig Nederlands minister Sybilla Dekker.

De vier consortia die worden uitgenodigd hun plannen verder uit te werken zijn (in alfabetische volgorde):

Eden Soestdijk (Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk, Mecanoo Architecten, Eden Project, Royal HaskoningDHV): Het voorstel is geïnspireerd door het succesvolle Eden Project in het Britse Cornwall, de grootste botanische tuin ter wereld en een ideële stichting voor duurzame innovatie. De verbondenheid tussen mens en natuur, bezien vanuit duurzaamheid en innovatie, vormt het thema van Eden Soestdijk. Er worden twee architectonisch verbijzonderde kassen aan het landschap toegevoegd. Het Paleis wordt een tentoonstellings- en ontmoetingscentrum;

Internationaal Handelshuis (Tenman, Van Heemstra Consulting/Landgoedcoach, architectenbureau Fritz): Een (inter)nationaal podium voor het bedrijfsleven, kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking. Het paleis zal worden gebruikt als representatieve ontvangstlocatie voor samenkomst, kennisdeling, handelsmissies en staatsbezoeken, maar zal ook publiek toegankelijk zijn;

Made by Holland (Hylkema Consultants bv, MeyerBergman Investments bv, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek bv, Leeuwenpoort Ontwikkeling bv): De showcase 'Made by Holland' brengt de kracht en de competenties van het Nederlandse bedrijfsleven (inter)nationaal onder de aandacht in de vorm van een experience. De fraaie ruimtes in het paleis blijven behouden en beleefbaar. Ook op het landgoed komen showcases. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg is een daarop aansluitend dynamisch cultureel, horeca- en evenementenprogramma gepland;

Nationaal Ensemble (VolkerWessels, Staatsbosbeheer, Van Hoogevest Architecten bv, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex): Uitgangspunt van het programma is het ervaren van de relatie tussen verleden, heden en toekomst van ontwikkelingen in Nederland. Het paleis, als huis van het verleden, behoudt de huidige multifunctionele programmering. In het park komt een nieuw paviljoen: het huis van de toekomst met ervaringen gericht op jonge bezoekers.

120 ideeën

In totaal werden 120 ideeën ingestuurd voor het paleis en het landgoed eromheen. In meer dan driekwart van de ingediende plannen was sprake van een combinatie van nieuwe functies om het paleis en het terrein rendabel te kunnen exploiteren. Het meest kwamen voor: een museum, een hotel en congrescentrum, een zorghotel, een locatie voor evenementen, een kennisinstituut, een plaats voor reflectie op maatschappelijke vraagstukken en een opleidingscentrum.

In vele voorstellen klonk door dat Soestdijk 'van ons allemaal en voor ons allemaal is'. Terugkerende thema's in vele voorstellen waren land- en tuinbouw en voedseltechnologie, water en handel, gezondheid, innovatie, duurzaamheid en internationale kennisuitwisseling en samenwerking.

De meeste plannen sloten aan bij de uitgangspunten van de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Baarn. Bijvoorbeeld dat een nieuwe bestemming toeristische, recreatieve voorzieningen biedt, openbaar toegankelijk is, maar ook recht moet doen aan de cultuurhistorische en ecologische waarde van het complex. Voorts moeten het paleis en het landgoed bij elkaar blijven en moet de gevel blijven staan.

Vervolg

De vier uitverkoren initiatiefnemers krijgen een half jaar de tijd hun ideeën uit te werken tot een zakelijk rendabel plan. Daarvoor krijgen zij elk 100.000 ' als bijdrage in de kosten die zij maken. In oktober volgt een beoordeling. Afhankelijk daarvan kunnen de initiatiefnemers eind dit jaar of begin 2017 een bod uitbrengen om hun plan ook echt uit te voeren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) gaat op zoek naar een erfpachter voor het Sint-Jorispand, een uitzonderlijk ruim en veelzijdig commercieel gebouw in de Theaterwijk. De erfpachter moet het pand[…]

10/08/2020 | AntwerpenRenovatie
Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Meer artikels