Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Via T Albert bouwt zeven nieuwe bruggen over het Albertkanaal

Via T Albert bouwt zeven nieuwe bruggen over het Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg nv en de nv Via T Albert ondertekenden zopas het contract voor de publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarige onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal.

Het gaat om de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier. De herbouw is nodig om de vrije doorvaarthoogte op het Albertkanaal te verhogen tot minimum 9,10 m. De voorbereidende werkzaamheden beginnen vrijwel allemaal deze maand. Het einde van deze projectfase is voorzien voor mei 2020. De nv Via T Albert is een speciaal voor dit project opgerichte vennootschap die bestaat uit Franki Construct nv, Kumpen nv, Aswebo nv, alle behorende tot de Willemen Groep, en nv Hye.

De hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart. Het wegwerken van de beperkingen die worden veroorzaakt  door de oudere en te lage bruggen is van groot belang, gelet op de prognoses. “Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer. Nóg meer extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Daarom investeren we stevig in alternatieven zoals onze waterwegen. Door de bruggen over het Albertkanaal te verhogen bieden we ondernemers een aantrekkelijk alternatief voor het vrachtwagentransport”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

“Vandaag beschikken reeds 31 bruggen over een verhoogde doorvaart en zijn een aantal projecten in uitvoering. Met deze nieuwe projectfase zitten we op schema. Bij de uitvoering van de pps-opdracht wordt De Vlaamse Waterweg nv bijgestaan door De Werkvennootschap nv, die in de uitvoering van de procedure op haar beurt werd bijgestaan door PMV”, aldus ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De zeven nieuwe bruggen worden stalen boogbruggen van eenzelfde type waardoor de ontwerpkosten worden beperkt en de uitvoering van de verschillende projecten wordt versneld. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een flessenhals voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Dankzij de ingreep krijgt bovendien ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal betere kansen.

Pompinstallaties

De groeiende trafiekcijfers bewijzen dat steeds meer ondernemers voor de watersnelweg kiezen. 2016 was opnieuw een recordjaar voor het containervervoer via de waterwegen. Dit betekent echter ook dat de waterbehoefte van het Albertkanaal en de Kempense kanalen stijgt. Daardoor kan het waterpeil bij langdurige droogte niet altijd meer gegarandeerd worden. Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas en het waterdebiet van deze rivier daalt sterk in droge periodes. Noodgedwongen moet de waterwegbeheerder dan zijn toevlucht zoeken tot waterbesparende maatregelen, zoals het gegroepeerd schutten van schepen aan de sluizen, het beperken of afsluiten van de waterafnames door industrie en landbouw of het invoeren van diepgangbeperkingen. Die betekenen concreet dat binnenschippers alleen maar het water op mogen met sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en beschadigt de betrouwbaarheid van de binnenvaart.

Daarom investeert Vlaanderen nu in gecombineerde pompinstallaties-waterkrachtcentrales op de zes sluizencomplexen van het Albertkanaal. De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld. Dankzij de speciale pompen kan een diepgangbeperking vermeden worden. Het waterverbruik van de sluizen wordt drastisch beperkt omdat het water van onder aan de sluis terug naar de bovenkant gepompt kan worden. Bij wateroverschot functioneren de installaties als waterkrachtcentrale. Ze leveren stroom voor de werking van de sluizen en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen. De productie van deze groene stroom uit waterkracht is mogelijk dankzij het hoogteverschil van 10 m op de sluizencomplexen.

De sluizencomplexen in Ham en Olen zijn reeds uitgerust met de speciale pompinstallaties; zij werden als eerste aangepakt omdat ze het grootste waterverbruik hadden. In de toekomst komen ook de sluizencomplexen van Diepenbeek, Genk en Wijnegem aan de beurt. De bouw van de gecombineerde pompinstallatie-waterkrachtcentrale in Hasselt (Godsheide) is bezig. De werken moeten eind 2018 klaar zijn. Samen zullen de zes installaties het waterverbruik in het Albertkanaal in droge periodes met de helft reduceren. Zo moeten er in de toekomst geen noodingrepen meer gebeuren.

 

 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Antwerps Operaplein heraangelegd met Portugese graniet

Antwerps Operaplein heraangelegd met Portugese graniet

Voor de heraanleg van het Antwerpse Operaplein werd voor Portugese granietsteen gekozen. Er komen ook bomen op het plein. Het autoluwe plein heeft een totale oppervlakte van zowat 6.000 m². Het wordt opgebouwd uit zo’n 125.000[…]

900 miljoen € voor heraanleg Gentse ring

900 miljoen € voor heraanleg Gentse ring

Vlaanderen moet meer gestructureerd investeren

Vlaanderen moet meer gestructureerd investeren

Drukste spoortunnel van het land krijgt nieuw ventilatiesysteem

Drukste spoortunnel van het land krijgt nieuw ventilatiesysteem

Meer artikels