Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verzekeringspremies blijven wereldwijd stijgen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Verzekeringspremies blijven wereldwijd stijgen

In Europa stegen de verzekeringspremies op jaarbasis in het tweede kwartaal van dit jaar met 2%. Brandverzekeringen werden gemiddeld 4,2% duurder. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal dat een stijging waar te nemen valt en tevens de langste trend van prijsverhogingen over de jongste vijf jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van risico- en verzekeringsconsulent Marsh dat werd afgerond na het tweede kwartaal van dit jaar.

Deze premiestijgingen gelden zowel voor de verzekering van onroerend goed dat gevoelig is aan natuurrampen als voor de verzekering van onroerend goed dat wat dit betreft weinig of geen risico loopt. De stijging wordt toegeschreven aan het herverzekeringsbeleid van bepaalde verzekeraars die hun risico’s willen beperken en aan een vermindering van de beschikbare verzekeringscapaciteit. 
 
De premies voor ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen in Europa daalden met 0,4%. Deze daling is al in 22 van de 24 voorbije kwartalen aan de gang. De enige verzekering in dit domein die een consistente doch lichte stijging kende, was de verzekering voor auto- en motoraansprakelijkheid. De prijzen voor de verzekering uitbatings- en productenaansprakelijkheid waren over het algemeen stabiel of vertoonden lichte dalingen in de belangrijkste markten zoals België, Frankrijk, Italië en Spanje.

Wereld

Uit het Marsh-onderzoek blijkt tevens dat de verzekeringspremies wereldwijd en op jaarlijkse basis bekeken verhogen met 6%. Het is het zevende kwartaal op rij dat een prijsstijging wordt opgetekend en het betekent tevens een verdubbeling van de cijfers die in het eerste kwartaal reeds werden vastgesteld. Vooral in de Verenigde Staten (5%) en het Verenigd Koninkrijk (6%) zijn die stijgingen significant. Absolute topper is de Stille Oceaan-regio met 18 % terwijl in Europa de gemiddelde stijging beperkt blijft tot 2%.
 
De talrijke natuurrampen liggen mede aan de grondslag van de gemiddelde stijging met 8% van de verzekeringspremies voor het verzekeren van onroerend goed (brandverzekering). De premies voor de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid stegen met bijna 10%. Het zijn vooral deze categorieën die de sterke stijging veroorzaken want de premies voor ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen stegen wereldwijd slechts met gemiddeld 1%. Vooral grotere klanten blijken gevoeliger te zijn voor prijsstijgingen wat vooral te maken heeft met de omvang van de te verzekeren risico’s. Ondanks de stijgingen die nu al twee jaar aanhouden, besluit het rapport dat de marktcapaciteit stabiel blijft in de meeste producten en regio’s.
 
“De wereldwijde verhoging van de verzekeringstarieven tijdens het tweede kwartaal, die maar liefst een verdubbeling betekenen ten opzichte van de stijging in het eerste kwartaal, is een teken aan de wand. Het is nu overduidelijk dat de verzekeringspremies voor diverse ondernemingsrisico’s een opwaartse trend heeft ingezet. Het blijft een open vraag hoe deze trend in de loop van dit jaar en in 2020 voort zal evolueren. De gevolgen van grote natuurrampen zullen hierbij bepalend zijn, evenals geopolitieke ontwikkelen en de evolutie van de financiële markten”, besluit Herman Kerremans, directeur business development Marsh Belux. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels