Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Verwarmen met warmtepomp blijft voordelig'

Ook in de toekomst blijft de plaatsing van een warmtepomp een voordelige en milieuvriendelijke investering voor gezinnen, op voorwaarde dat de installatie correct gebeurt door een vakman. Dat beklemtoont de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), die hiermee reageert op berichten in de media die suggereren dat verwarmen met een warmtepomp nadelig wordt door de stijgende elektriciteitsprijs. Ze weet zich gesteund door de Belgische Unie van Installateurs Centrale verwarming, Sanitair, Klimatisatie en Aanverwante Beroepen ICS en de Nationale Federatie van Elektrotechnische Ondernemers Fedelec.

'De kracht van een warmtepomp is dat het gebruik voor verwarming en sanitair warm water weinig kost. Dat compenseert de investeringskosten, die hoger liggen dan bij een klassieke verwarmingsinstallaties met bv. een gasketel', meldt de VCB.

Brontemperatuur

Ze legt uit dat warmtepompen gebruik maken van hernieuwbare energie uit de omgeving. Ze zetten de relatief lage brontemperatuur van lucht, grond of water om in hogere temperaturen geschikt voor verwarming. Vooral geothermische systemen, met warmtepompen die gebruik maken van aardwarmte, vergen wel een hogere initiële investering; er zijn immers grondboringen nodig. Deze meerprijs gaat evenwel gepaard met een lage verbruikskost, wat de balans na verloop van tijd positief maakt. Onderzoek van bestaande geothermische projecten toonde volgens de VCB aan dat een huishouden slechts 1 ' per dag betaalt voor verwarming (of koeling) en sanitair warm water. Door deze lage verwarmingskosten zal een stijgende elektriciteitsfactuur slechts een beperkte invloed hebben.

'Hoe kwamen de media dan aan die meerkosten tot 1.000 ' per jaar als de elektriciteit duurder wordt' Het antwoord vind je niet bij de warmtepomp op zich, maar wel bij verkeerd gebruik of bij het feit dat de geïnstalleerde pomp niet het correcte vermogen heeft.

Warmtepompen zijn ideaal voor goed geïsoleerde woningen met het juiste systeem om warmte af te geven. Ze werken het best met lagetemperatuurverwarming, zoals vloerverwarming. Daarom wordt een warmtepomp liefst door een betrouwbare vakman geplaatst.

Al te vaak wordt een warmtepomp ondergedimensioneerd; het geïnstalleerde vermogen is te laag. Dat drukt wel de aanvankelijke investering, maar kost op langere termijn meer. De warmtepomp zal geen gebruik meer kunnen maken van hernieuwbare energie; ze zal voor een groot deel van haar draaiuren moeten functioneren als een gewone elektrische verwarming, met een elektrische weerstand, en dat zie je op de elektriciteitsfactuur.

Ook het tegendeel, de overdimensionering van een warmtepomp, is nadelig. Alleen een warmtepomp met het correcte vermogen bereikt de optimale energie-efficiëntie', licht de Vlaamse Confederatie Bouw toe.

100 % hernieuwbare energie

Ze wijst erop dat de warmtepomp een ideaal verwarmingstoestel blijft om de energiedoelstellingen van 2020 (20% minder broeikasgassen, 20% meer energie-efficiëntie en 20% duurzame energie) te behalen. In tegenstelling tot verwarmingstoestellen op fossiele brandstoffen kan een warmtepomp zelfs 100% duurzaam zijn door de verbruikte elektriciteit op te wekken met hernieuwbare technologieën zoals zonnepanelen. Zo wordt ook de CO2-uitstoot tot nul gereduceerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem