Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Versnelde uitrol elektrische laadinfrastructuur snelwegen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Versnelde uitrol elektrische laadinfrastructuur snelwegen

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakt 468.000 € vrij in de vorm van subsidies om versneld extra snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen langs de Vlaamse autosnelwegen uit te rollen. Met dit extra budget wil de minister op 28 nieuwe locaties laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen plaatsen langs het Vlaamse snelwegennetwerk. Het gaat voornamelijk om carpoolparkings of park-and-rides in beheer van het Vlaamse Gewest.
Voor de versnelde uitrol van een netwerk van laadinfrastructuur zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ruimte ter beschikking stellen op haar carpoolparkings en park & ride-voorzieningen die gelegen zijn langs Vlaamse autosnelwegen. Deze extra snellaadcapaciteit langs autosnelwegen geeft mensen de kans om onderweg op te laden en elektrisch te rijden over een langere afstand. 

28 locaties

Er zijn 28 nieuwe locaties uitgekozen om snellaadinfrastructuur te installeren. Om dit te realiseren kunnen de toekomstige exploitanten rekenen op een investeringssubidies van 12.000 of 24.000 €, afhankelijk van de locatie.

Van de 28 locaties zullen elf plekken een hoger subsidiebedrag van maximaal 24.000 € toegekend krijgen omdat zij als prioritair worden beschouwd. Dit zijn namelijk locaties die belangrijk zijn om een gebiedsdekkend netwerk van laadpalen langs autosnelwegen te realiseren of omdat ze langsheen het Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T) liggen. De overige 17 locaties zullen ondersteund worden met een subisdie van maximaal 12.000 € en zorgen ervoor dat er langs de grote verkeersassen om de 50 km een laadpunt is.
 
“We trekken het subsidiebedrag fors op van 5.000 € naar maximaal 24.000 €. Zo willen we een maximale en snelle uitrol van de snellaadinfrastructuur stimuleren. De doorbraak van elektrische mobiliteit is een belangrijke maatregel in het kader van het Actieplan ‘Clean power for transport. De subsidie loopt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021”, zegt Lydia Peeters.

“Als we de Vlamingen willen overtuigen om over te stappen naar zero-emissie voertuigen, moeten we er samen voor zorgen dat die wagens op voldoende en goed gelegen plaatsen opgeladen of getankt kunnen worden. Met een aandeel van 36% in de CO2-uitstoot, waarvan de helft door personenwagens, is het vergroenen van de transportsector cruciaal voor het verminderen van de uitstoot en het slagen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Als coördinerend minister ben ik dan ook tevreden dat collega Peeters via het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het investeringsritme opdrijft”, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Ankerpunten

Het AWV onderzocht de nood aan snellaadinfrastructuur op autosnelwegen. Hierbij werd vertrokken vanuit de dienstenzones/concessies waar op dit moment al (of op hele korte termijn) een snellaadpaal aanwezig is (of zal zijn).
Deze locaties zijn de ankerpunten voor de verdere uitrol van snellaadinfrastructuur. Vervolgens werd gezorgd dat er binnen een straal van maximum 50 km opnieuw kan opgeladen worden als e-rijder om zo te komen tot een gebiedsdekkend aanbod aan laadinfrastructuur langs autosnelwegen.

“In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 werd opgenomen dat we langs de grote verkeersassen om de 25 km laadinfrastructuur zullen aanbieden. Door deze subsidie en de keuze van 28 bijkomende locaties, komen we weer een stap dichter bij de realisatie van een hoogwaardig en gebiedsdekkend aanbod langs onze autosnelwegen. Dit is essentieel voor de vergroening van ons wagenpark”, besluit minister Lydia Peeters.
 
17 locaties met 12.000 € subsidie
• Bekkevoort
• Izegem
• Diepenbeek
• Minitaria – Tienen
• Breendonk
• Halen
• Maasmechelen
• Melsele-Zuid
• Vrasene-Noord
• Holsbeek
• Tielt-Winge
• Kemzeke-West
• Geel-West
• Middelkerke
• Nieuwpoort
• P&R Blancefloerlaan – Antwerpen
• Massenhoven
 
11 locaties met 24.000 € subsidie:
• Kemzeke-Zuid
• Hasselt-Zuid
• Herentals-West
• Lummen
• Halle-Essenbeek
• Aarschot
• Menen
• Lichtervelde
• Zandvoorde
• Veurne
• Nevele

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Netbeheerder Elia is gestart met de afbraak van een hoogspanningsmast langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Dit gebeurt met behulp van een 124 m hoge torenkraan die de mast over een bos tilt om schade aan de bomen te vermijden. Dankzij de[…]

12/08/2022 | Infrastructuur
Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Nieuwe windturbines voor Kristalpark in Lommel

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Vlaamse regering pakt oversubsidiëring groenestroomcertificaten aan

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Belgen voltooien installatie monopijlers in Duits windpark

Meer artikels