Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Gerelateerde onderwerpen :

,
Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

© ©Imillian - stock.adobe.com

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experts, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector die hoofdzakelijk prestaties van immateriële aard verrichten. Het voorontwerp werd in deze tweede lezing aangepast aan een eerder advies van de Raad van State en mag nu ter ondertekening aan de koning worden voorgelegd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Op 1 juli 2018 werd de zogenaamde wet Peeters-Borsus van kracht. Daardoor zijn ook aannemers en andere dienstverleners verplicht verzekerd voor de tienjarige aansprakelijkheid. Eind vorige week besliste de federale ministerraad dat er een tweede wet komt die een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht maakt voor dienstverleners zoals ingenieurs, studiebureaus, project managers, quantity surveyors, auditeurs en energiecertificateurs, interieurarchitecten, landmeters, enz. Het voorontwerp brengt tevens wijzigingen aan aan de wet van 31 mei 2017, zoals de creatie van een register van verzekeringsattesten van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Met het oog op de bescherming van de bouwheer wil de regering de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid veralgemenen om gelijkheid te scheppen tussen alle betrokkenen bij het bouwen. De verleners van diensten van intellectuele aard die optreden bij het bouwen zijn namelijk divers. Een aantal verrichters heeft een wettelijke verzekeringsplicht, terwijl anderen die niet hebben.  De regering wil een gelijke behandeling van deze actoren en werkte daarom een billijke en niet-discriminerende regeling uit voor alle verleners van diensten van intellectuele aard in de bouwsector door de veralgemening van de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

Verzekeraars

Met de beslissing over een tweede wet dit jaar is de verzekeringsplicht voor de tienjarige burgerlijke (voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw) en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (enkel voor architecten en andere dienstverleners) straks een feit. Eerder waren enkel architecten hiertoe verplicht. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is weliswaar tevreden dat hiermee een discriminatie uit de wereld wordt geholpen, maar stelt zich vragen bij de reactie van de verzekeraars. Door de nieuwe wetten moet de architect onmiddellijk de verzekering nemen per project voor tien jaar en vallen de projecten niet langer onder een loopbaanpolis. Verschillende verzekeraars grijpen dit aan om bijpremies te heffen. Volgens NAV is dit een kwalijke keuze die geen rekening houdt met de effecten van de uitgebreide verzekeringsplicht op lange termijn.

“We stellen vast dat een aantal maatschappijen de gelegenheid te baat neemt om bijpremies van 10 tot 15% te heffen en in de polissen extra uitsluitingen te voorzien. Het is onbegrijpelijk dat een betere dekking van de risico’s op de nek van de architect terechtkomt. Nochtans moet de spreiding van het risico op lange termijn als communicerend vat werken voor de premies: de architect hoeft niet langer te betalen voor risico’s die nu afgedekt worden door de verzekeringen van de aannemers en andere dienstverleners. Dus zouden de premies op termijn moeten dalen”, aldus NAV-directeur Kris Baetens.

Naast de gestegen premies en de extra uitsluitingen betreurt NAV dat de wet Peeters-Borsus een bijkomende controleplicht voorziet voor de architect: de werken kunnen niet worden aangevat vooraleer de aannemer een verzekeringsattest heeft overhandigd aan de bouwheer én de architect. De architect heeft echter geen contractuele band met de aannemer. “We vinden het dan ook niet logisch om de architect de opdracht te geven de bouwwerf te staken of niet te laten starten bij het ontbreken van het attest”, besluit Kris Baetens.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

De bedrijfswagen blijft een belangrijk onderdeel van het totale beloningspakket en dus een belangrijk instrument op de (verhittende) arbeidsmarkt. Maar (potentiële) werknemers zijn (nog) niet volledig gewonnen voor elektrische voertuigen.[…]

17/09/2021 | SociaalOndernemingen
120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

Bouwunie tevreden met ontwerpakkoord

Bouwunie tevreden met ontwerpakkoord

Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Meer artikels