Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verplichte registratie voor ventilatie-zuiveringssystemen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Verplichte registratie voor ventilatie-zuiveringssystemen

Fabrikanten van luchtzuiveringssystemen zijn vanaf 28 mei verplicht om hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn. De lijst met de reeds geregistreerde systemen zal vanaf begin juni beschikbaar zijn op www.corona-ventilation.be.
Via deze website kunnen fabrikanten ook hun dossiers indienen. Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen willen indienen, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier insturen.
 
De nieuwe regels voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in strijd tegen het covid-19-virus worden vastgelegd in een nieuw ministerieel besluit en moeten zorgen voor een beter overzicht en controle van het aanbod.
 
Het besluit bepaalt de normen waaraan ventilatie-zuiveringssystemen voor openbare ruimtes moeten voldoen en verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde uvc-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken.
 
De minister van Volksgezondheid kan uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de fod Volksgezondheid. Fabrikanten moeten hiervoor een aanvraag tot uitzondering indienen waarna hun dossier door de overheid zal worden onderzocht.
 
De nieuwe wetgeving voor de ventilatie-zuiveringssystemen geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden gebruikt worden. Het ministerieel besluit legt enkel de technische normen vast voor de systemen die gebruikt worden in ruimtes die door de bevolking bezocht worden.
 
Er is geen enkele verplichting voor bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimtes om een luchtzuiveringssysteem te installeren. Wel zijn er verplichtingen om bepaalde normen voor luchtkwaliteit te behalen. Een luchtzuiveringssysteem is één van de mogelijkheden om deze normen te bereiken.
 
Wie gebruik wil maken van een luchtzuiveringssysteem kan vanaf begin juni op de voormelde website de lijst raadplegen van geregistreerde en gecontroleerde systemen. Wie al een luchtzuiveringssysteem heeft gekocht en dat niet terugvindt op de lijst, kan contact opnemen met corona-ventilation@health.fgov.be en vragen of het dossier voor dat specifieke toestel nog in behandeling is.
 
Indien het reeds aangekochte toestel niet-conform blijkt te zijn, kan aan de fabrikant worden gevraagd of deze bereid is om het te ruilen voor een apparaat dat wel voldoet aan de overheidsnormen ofwel bereid is tot een terugbetaling. De fabrikant is echter niet verplicht om dit te doen, omdat de normen voor ventilatie-zuiveringssystemen pas gelden vanaf 28 mei.
 
De Hoge Gezondsheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van het covid-19-virus via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel ventilatie-zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels