Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

Verontreinigde bodem houdt duurzame beplanting niet tegen in Kioskpark Mol

(c) Gemeente Mol

Het gemeentebestuur van Mol heeft plannen om park De Kiosk in het gehucht Wezel op te waarderen met nieuwe beplanting. Recent genomen bodemstalen bevestigen echter de aanwezigheid van zware metalen in de grond van het park, net zoals in het aanpalende woongebied.
De verontreiniging is afkomstig van vroegere luchtververontreiniging uit de aanwezige zinkfabrieken. Het onderzoek maakt duidelijk dat dit geen gevaar betekent voor parkbezoekers en spelende kinderen. Een bodemsanering is niet nodig.
 
Wel veroorzaakt deze verontreiniging moeilijke plantengroei. Daarom werkt het gemeentebestuur van Mol in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) en experten van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een beplantingsplan uit om de verontreiniging aan te pakken met natuurlijke oplossingen die een blijvende en gezonde beplanting in het park moeten opleveren.
 
De Kiosk is een binnengebied van ongeveer vijf hectare, gelegen naast de vrije basisschool van Wezel, tussen de Vieille Montagnestraat, de Keiheuvelstraat, de Pompstraat en de Langestraat. Park De Kiosk onderging in 2011 een herinrichting.
De kiosk kreeg een volledige renovatiebeurt en werd in zijn oude glorie hersteld. In 2015 plaatste het gemeentebestuur van Mol er onder impuls van de groep ‘Wezel Grenzeloos’ ook speeltoestellen voor de allerkleinsten.

Bodemonderzoek

Jammer genoeg werd al gauw vastgesteld dat de huidige beplanting niet goed gedijt op de parksite. De oorzaak was snel gevonden: de aanwezigheid van de zinkfabriek in Wezel sinds 1889, leidde in het gehucht tot een historische bodemverontreiniging met zware metalen. De verontreiniging kwam via luchtdeeltjes in de grond terecht.
 
Dat geldt voor verschillende gebieden in Wezel, waaronder ook park De Kiosk. Daarom liet het gemeentebestuur bodemstalen nemen. Het onderzoek door OVAM bevestigde de aanwezigheid van zware metalen, maar maakte ook duidelijk dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.
 
De vastgestelde bodemverontreiniging ligt ruim onder de toegelaten norm. OVAM gebruikte de grenswaarden voor woongebieden om de saneringsnorm te bepalen. De maximaal toegelaten grens voor verontreiniging in woongebied ligt lager dan die van een parkgebied omdat er rekening gehouden wordt met de verblijfsduur. In een woongebied wordt veel meer tijd doorgebracht dan in een park.
Wat betreft de aanwezigheid van zware metalen in de grond, liggen de waarden in park De Kiosk lager dan de toegelaten norm in een woongebied. Zo ligt de gemeten waarde van arseen negen keer lager dan de toegelaten grens, net zoals cadmium. De gemeten loodwaarde bereikt de helft van de toegelaten risicogrens. Er werden geen aslagen vastgesteld aan de oppervlakte.
 
Het hele parkgebied saneren is dus niet nodig. Daarom werd in samenspraak de buurt besloten om een duurzame oplossing uit te werken. Deze investeringen waren oorspronkelijk dit jaar nog gepland, maar door de coronacrisis en het bijkomende bodemonderzoek is de planning een flink stuk opgeschoven.

Beplanting

Met de informatie uit het bodemonderzoek, gaat het gemeentebestuur nu op zoek naar beplanting die in deze omstandigheden goed kan overleven. Mol wil kiezen voor ‘Nature-based solutions’, beplanting die de verontreiniging vasthoudt in de ondergrond, vermijdt dat de verontreiniging via bladafval aan de oppervlakte komt en daarnaast ook een zuiverende functie heeft. Hiervoor zal advies worden ingewonnen bij OVAM.
 
Dit najaar bekijkt het gemeentebestuur de voorgestelde duurzame beplantingsoplossingen in nauwe samenwerking met experts van OVAM en het RLKGN, waarna deze laatste een voorontwerp maakt. Na een inspraakmoment met de buurt in het voorjaar van 2021, kan het voorontwerpplan op basis van ideeën en suggesties eventueel nog worden aangepast. De effectieve aanplanting kan dan in het najaar van 2021 gebeuren.
 
De aanpak van park De Kiosk maakt deel uit van de plannen van het gemeentebestuur om jaarlijks een tweetal pleintjes in Mol om te vormen tot groene sport-, speel en ontmoetingsplaatsen. De kerngroep speelruimte bekijkt jaarlijks welke pleinen aangepakt kunnen worden.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

De Werkvennootschap heeft de plannen toegelicht voor het doortrekken van Fietssnelweg F29 tussen Leuven en Tervuren. Na de aanleg van dit nieuwe traject rijden fietsers ononderbroken van Tervuren tot aan het onderzoekscentrum iMec, vlak aan de[…]

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Meer artikels