Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vernieuwd Tivoli-project voorgesteld in Antwerpen

Gerelateerde onderwerpen :

Vernieuwd Tivoli-project voorgesteld in Antwerpen

Projectontwikkelaar Immpact en supermarktketen Lidl hebben het vernieuwde Tivoli-project voorgesteld. Het woonproject met een supermarkt op de voormalige site van groothandel Cashwell tussen de Markgravelei, de Pyckestraat en de Van Trierstraat in Antwerpen alarmeerde drie jaar geleden een aantal buurtbewoners, maar is ondertussen aangepast en komt nu tegemoet aan de verzuchtingen van de omwonenden. De nieuwe woonwijk, waarvan meer dan 3.000 m² groen wordt, is toegankelijker en beter geïntegreerd in de rest van de omgeving. Eerstdaags wordt een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag ingediend.

Na de commotie die na de eerste voorstelling van het project ontstond, besliste Lidl in oktober 2015 om de stedenbouwkundige vergunning zelf in te trekken. Vervolgens werkte projectontwikkelaar Immpact samen met de supermarktketen die eigenaar is van de site de voorbije drie jaar aan nieuwe plannen die tegemoet komen aan de wensen van de buurtbewoners.

“Luisteren naar de buurt is steeds belangrijk en we staan altijd open voor zinvolle suggesties en aanpassingen als ze goed beargumenteerd zijn. De Vlaming schrikt wel eens van grootse bouwplannen, maar we realiseren ook altijd een meerwaarde voor de buurt”, verklaart Jelle Roels, projectleider bij Immpact.De nieuwe plannen zijn best opmerkelijk: op de 8.900 m² grote site, genoemd naar de oude brouwerij Tivoli, komen in totaal 71 wooneenheden waarvan 34 appartementen met één, twee en drie slaapkamers, 26 grondgebonden woningen en elf lofts. Daarmee is het vernieuwde project toch drie units kleiner dan de vorige plannen.

De voormalige brouwerij - met ruimte voor bijvoorbeeld een yoga-studio - blijft bovendien behouden en wordt volledig gerenoveerd. De voormalige brouwzalen zullen worden omgevormd tot lofts, waarbij het industriële karakter van de brouwerij bewaard wordt.Al even opvallend is dat de nieuwe woonwijk in de Brederodewijk er in totaal 3.320 m² groen bij krijgt. Zelfs inwoners van de aangrenzende woningen in de Pyckestraat kunnen een tuin kopen.
Voor projectontwikkelaar Immpact en Lidl die met het project mikken op een mix van gezinnen, jongeren en ouderen, is de nieuwe site nu veel beter geïntegreerd in de omgeving en een goed voorbeeld van stadsontwikkeling anno 2019.“Onze steden staan vol oude monotone gebouwen die energie vreten en inefficiënt zijn. Wij willen van zulke verloederde sites bruisende en betaalbare woonbuurten maken met een goede mix van wonen, werken en winkelen. De aangepaste plannen voor het Tivoli-project passen perfect in deze filosofie”, zegt Roels.

Tot slot is in het nieuwe Tivoli-project ook gewerkt aan mobiliteit en toegankelijkheid. Zo zijn aanpassingen gebeurd aan de verkeersstromen en de in- en uitritten van de ondergrondse parkeergarage. In het vernieuwde woonproject komen in totaal 179 parkeerplaatsen waarvan 87 als buurtparking ter beschikking worden gesteld, twee Cambio-wagens en 480 bovengrondse fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers. Er komt ook een ruime doorsteek voor voetgangers en fietsers naar het binnengebied die sporadisch gebruikt zal worden voor leveringen van Lidl en vuilnisophaling. Zo’n doorgang is in het verleden reeds succesvol gebruikt in bijvoorbeeld het project Leopold in de Antwerpse binnenstad.

“Waar er voordien vijf verschillende kruisingen met het voetpad in de Markgravelei waren, hebben we nu alle verkeer gegroepeerd in één gemeenschappelijke toegang tot het project. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van het blindeninstituut aan de overkant van de straat om aandacht te besteden aan de veiligheid van hun bewoners en van schoolgaande kinderen. Momenteel worden ook de mogelijkheden bekeken om voor het blindeninstituut een revalidatie- en ontspanningsruimte of klaslokalen te voorzien”, besluit Jelle Roels.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

De stad Antwerpen wil Sint-Anneke Plage nieuw leven inblazen en tegelijk voorbereiden op de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering. Ze liet hier een masterplan voor maken. Als eerste stap in dit plan wordt de toegangszone naar de Plage[…]

Hogeschool PXL investeert in energiebesparende maatregelen

Hogeschool PXL investeert in energiebesparende maatregelen

Maaslands Huis bouwt en renoveert aan Europaplein in Eisden-Maasmechelen

Maaslands Huis bouwt en renoveert aan Europaplein in Eisden-Maasmechelen

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Meer artikels