Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vernieuwd epc zet aan tot energetische renovaties van woningen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vernieuwd epc zet aan tot energetische renovaties van woningen

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) lanceerde op 4 januari in opdracht van de Vlaamse minister van Energie het vernieuwde energieprestatiecertificaat (epc), dat potentiële kopers en huurders informeert over de energiezuinigheid van een woning. Het is beter leesbaar dankzij een duidelijk energielabel van A+ tot F, zoals de labels voor wasmachines of koelkasten, en adviseert tevens hoe je woning een betere energiescore kan halen. Op donderdag 31 januari stelde de nieuwe Vlaamse minister van Energie Lydia Peeters in een recent verkochte privéwoning in Ternat dit vernieuwde epc officieel voor en gaf ze een eerste stand van zaken.

Het epc is een instrument waarop je kan aflezen hoe energiezuinig een woning is. Sinds 2008 is dit document verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning en inmiddels werden al meer dan 1,4 miljoen epc’s opgemaakt. Met de vernieuwde tool wil het VEA mensen nog beter sensibiliseren, informeren en stap voor stap aanzetten tot een grondige energetische renovatie van hun woning.

Het vernieuwde epc toont wat goed of minder goed is aan je woning en welke aanpassingen vereist zijn om een beter energielabel te halen. Daartoe doet het aanbevelingen en reikt het een aantal tips & tricks aan om je renovatie zo doordacht mogelijk te plannen. Voor eengezinswoningen geeft het vernieuwde epc bovendien een kostenraming van de uit te voeren investeringen om een beter energielabel te halen. Het laat je snel inschatten welk budget je ongeveer nodig zal hebben om je woning energiezuinig te maken en biedt zo een ideale opstap om je renovatie efficiënt voor te bereiden en uit te voeren. Ook als je je woning niet verkoopt of verhuurt, helpt het epc je met het oog op een renovatie.“Dit vernieuwde epc en het duidelijke energielabel biedt mensen een beter inzicht in de energiezuinigheid van hun woning. Zo wordt het een belangrijk instrument voor een structurele en grondige renovatie van ons woningpatrimonium. In ons gebouwenpark moeten we immers een grote steen bijdragen om het energieverbruik omlaag te krijgen. De vernieuwing van het epc past dan ook in de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2050 alle huizen en appartementen in Vlaanderen even energiezuinig te maken als nieuwbouwwoningen vandaag. Wanneer mensen hun woning vandaag al voorbereiden voor de toekomst genieten ze ook al van de voordelen: een lagere energiefactuur, een verhoogd comfort en een hogere waarde van hun woonst”, weet Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

Je kan een vernieuwd epc laten opmaken door een erkende energiedeskundige type A, die hiervoor een opleiding heeft gevolgd. Voor een goed epc van een appartement betaal je 100 tot 150 €, van een huis 150 à 200 €. De impact ervan op de vastgoedmarkt neemt overigens steeds toe: een goed epc heeft een positieve invloed op de verkoopprijs, op de periode dat een woning te koop staat en op de kans om een hypotheek te bekomen, zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven in opdracht van het VEA.

Eén maand epc

Sinds het nieuwe epc begin januari werd gelanceerd, zijn al 3.288 epc’s voor eengezinswoningen en 1.904 epc’s voor appartementen ingediend. Bij eengezinswoningen hebben de meeste verkochte woningen een F-label (36%) en de meeste appartementen een B-label (34%) of een C-label (27%). Appartementen zijn immers doorgaans veel compacter dan eengezinswoningen en hebben daardoor vlugger betere labels, ook al zijn ze niet noodzakelijk beter geïsoleerd.

De ingediende epc’s kunnen ook per provincie opgedeeld worden. Bij eengezinswoningen zijn er zeer weinig verschillen per provincie, met gemiddeld een E-label. Bij appartementen scoort Limburg duidelijk het best (gemiddeld een C-label) en Antwerpen en Vlaams-Brabant het slechtst (gemiddeld een D-label). Op www.energiesparen.be/epc verneem je alles over het vernieuwde epc, op www.energiesparen.be/campagnes/epc vind je meer campagnemateriaal.

“Het epc van 2008 heeft een make-over ondergaan en er is meteen een handige tool van gemaakt. Hierbij lanceren we een heel duidelijk en herkenbaar label, zoals het label van elektrische toestellen, dat op advertenties wordt voorgesteld door een icoontje. Tegen 2050 moeten zoveel mogelijk woningen energiezuinig zijn en een A-label dragen. Sinds 2008 zijn 1,4 miljoen epc’s uitgereikt aan de zowat 3 miljoen woningen in Vlaanderen en amper 2% van de huizen en 5% van de appartementen halen een A-label. De Vlaamse overheid wil dat alle woningen tegen 2050 een groen label hebben. Vandaag scoort de stad Antwerpen het best voor eengezinswoningen en de provincie Limburg voor appartementen. Nieuwbouw zit overal direct goed. Bij de centrumsteden, die door hun verdichting meestal iets betere energiescores laten optekenen, scoort Antwerpen het best met een energiescore van 399 en behaalt het de derde plaats voor appartementen. Hasselt scoort het minst goed, maar doet het wel beter voor appartementen”, verklaart de minister.

Mieke Deurinck, projectleider EPC bij het VEA, merkt op dat alle oude epc’s geldig blijven. “Het oude epc bevatte echter te veel tekst en te veel technische termen en was te zwart-wit. Het nieuwe epc is opgesteld op maat van de gebruiker: het is leesbaar en begrijpelijk, visueel aantrekkelijk, biedt een snel inzicht (quick scan: wat is goed en slecht?) en moet slim en stapsgewijs renoveren mogelijk maken. Hierbij maken we gebruik van User Experience (UX) design en plannen we workshops, prototypes en gebruikerstests”, legt ze uit.Het nieuwe epc leidt op een communiceerbare en begrijpelijke manier van score naar label en geeft op de tweede pagina van het document weer hoe goed een woning presteert t.o.v. de energiedoelstelling. “Daarmee zijn we voorloper in Europa. Hoe roder, hoe verder de woning verwijderd is van de doelstelling. Hierbij worden daken, muren, vensters (beglazing en profiel), de beglazing, deuren, poorten en panelen en vloeren in ogenschouw genomen. Op de derde pagina zetten we dit om in concrete aanbevelingen voor de woning, waarbij we een kleurenpalet hanteren van rood (niet ok) over oranje naar geel (zonnepanelen) en lichtgeel (woningen die al langer gebouwd zijn). Je ziet in één oogopslag duidelijk wat nog moet gebeuren en wat als zeer waardevol en nuttig wordt ervaren. Die aanbevelingen worden volautomatisch gegenereerd, zonder rigoureus stappenplan en met een diagnosetool. Voor eengezinswoningen worden aanbevelingen en gemiddelde, regelmatig geactualiseerde marktprijzen voor de meest gangbare uitvoeringstechnieken gegeven, voor appartementen gebeurt dat heel bewust niet. Bij hellende daken worden steeds twee prijzen vermeld: voor isolatie aan de binnenkant en voor (de veel duurdere) buitenisolatie. We vragen niet aan een energiedeskundige welke maatregelen genomen moeten worden. Achteraan in het epc kan je terugvinden wat wel en niet inbegrepen is. Op de volgende pagina’s wordt de informatie voort uitgediept (Denk vooruit!’s zodat je jezelf bij één isolatie-ingreep niet vastzet voor de volgende ingrepen (lock-in effecten), bijkomende resultaten, duiding bij kostenraming, …)”, signaleert Mieke Deurinck.

“We hebben heel veel uit het epc gehaald, maar het is nog altijd geen stand-alone renovatie-advies. Laat je daarom bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werkzaamheden”, voegt de projectleider EPC bij het Vlaams Energieagentschap er nog aan toe. Een campagne moet communiceren over het nieuwe epc, ook los van verkoop of verhuur.

Nieuwe lay-out

Elsa Carlier, de koper van het huis in Ternat waar het vernieuwde energieprestatiecertificaat werd voorgesteld, klinkt alvast erg positief over het nieuwe epc. “De nieuwe lay-out zorgt ervoor dat je het document gaat lezen. Je kan in één oogopslag de globale energieprestatie van je woning zien en op het tweede blad vernemen welke werkzaamheden nog moeten uitgevoerd worden. De aanbevelingen zijn zeer interessant en je kan ook afleiden waar de meeste kosten naartoe zullen gaan. Ik weet dus wat de huidige staat van mijn woning is, wat ik eraan kan doen en hoeveel dit mij zal kosten. De verdere pagina’s zijn voor mij wat te gedetailleerd en zijn m.i. vooral interessant voor architecten en aannemers. Het nieuwe epc wordt bovendien opgenomen in de woonpas”, beoordeelt ze.

Thomas Valkeniers, zaakvoerder van Pajota Groep en erkend vastgoedmakelaar die al twintig jaar in de sector actief is, merkt op dat  men twee decennia geleden wel deels belang hechtte aan het decoratieve en niet aan het technische aspect, tenzij dit absoluut nodig was (versleten chassis die niet meer openden, een dak waar het binnen regende, ...). Tien jaar geleden was het decoratieve luik op alle vlakken belangrijk (omdat de koper meer verwachtingen koesterde, maar ook omdat hij verplicht werd de elektriciteit te vernieuwen) en het technische luik gedeeltelijk wanneer dit nodig was (bv. ook als de chassis nog goed waren, maar er enkel glas was; dakisolatie). Vandaag kijkt men zowel op decoratief als op technisch vlak naar alles: naar de chassis als er dubbel glas is, maar de isolatiewaarde slecht is; naar het dak als het slecht geïsoleerd is; en naar de centrale verwarming als ze niet zuinig genoeg is. “Kortom, alles wordt vandaag vernieuwd aan een woning en er is een afzonderlijk budget voor de aankoop van de woning en voor de renovatie. Natuurlijk worden de kopers hierin gestimuleerd door de overheid, die hierin een belangrijke taak heeft”, weet hij.Het nieuwe epc speelt hierop in en vormt volgens hem een sterke verbetering tegenover vroeger. “Het label ‘met kleuren’ is veel duidelijker dan de ‘oude’ energiescore en maakt het voor kandidaat-kopers en -huurders veel makkelijker om woningen met elkaar te vergelijken. Voordien moesten we vaak zelf uitleggen wat een goede energiescore was en wat niet. Door het label kunnen kandidaat-kopers daarentegen nu meer zelf deze interpretatie maken omdat ze het “kleurlabel” gewoon zijn van bv. op elektrische huishoudtoestellen”, meent de makelaar.

Tabel met aanbevelingen

Hij beseft dat het voor kandidaat-kopers of -huurders niet eenvoudig is om in te schatten wat allemaal moet gebeuren om een woning energiezuinig te maken, zeker als die geen (ver)bouwervaring hebben. “Dit epc zal hen daarbij een pak vooruithelpen dankzij een overzichtelijke tabel van de technische elementen van een woning (daken, vensters, muren, verwarming, …) met aanbevelingen per element die o.m. veel gebruik maken van deze duidelijke kleuraanduidingen en zelfs voor eengezinswoningen prijsindicaties geven voor energetische renovatiewerken. Rood betekent dus energetisch helemaal niet ok, groen helemaal ok. Dat werkt heel efficiënt, ook al ben je helemaal niet vertrouwd met de bouwfysica erachter”, poneert Thomas Valkeniers.

 

Makelaars merken dat het epc in de praktijk steeds meer aan belang wint en een steeds belangrijkere rol speelt in het beslissingsproces. “Een goed epc heeft zijn effect op de prijs en de interesse. Doordat het epc veel leesbaarder en bruikbaarder wordt, zal dit effect nog toenemen, zeker doordat voor eengezinswoningen prijsindicaties zijn opgenomen van de energetische renovatiewerken”, verwacht de vastgoedmakelaar.

Zijn aanvoelen als makelaar wordt gestaafd door recent onderzoek door de KU Leuven in opdracht van het Vlaams Energieagentschap. Zo blijkt dat woningen met een energiescore tussen 100 en 200 (B-label) de afgelopen acht jaar gemiddeld 10,9% duurder verkocht zijn dan woningen met een score tussen 400 en 500 (E-label). Woningen met een F-label (score hoger dan 500) zijn de afgelopen acht jaar dan weer gemiddeld 4,6% goedkoper verkocht dan woningen met een E-label. “Dit betekent dat een goed epc niet enkel een beter wooncomfort en een lagere energiefactuur oplevert, maar ook tot een verhoging van de vastgoedwaarde leidt. Dit effect zal in de toekomst steeds sterker spelen”, voorspelt hij.

Energiezuinige woningen staan tevens minder lang te koop. “Uit hetzelfde onderzoek van de KU Leuven blijkt dat woningen met een B-label de voorbije acht jaar gemiddeld 25 dagen sneller werden verkocht dan woningen met een E-label (op een gemiddelde te koop-periode van honderd dagen). Voor appartementen is er geen significant verschil; ze worden immers verkocht in een stedelijke context, waar het aanbod lager en dus de druk op de vastgoedmarkt hoger is. Bijgevolg is er minder tijd en marge om appartementen t.o.v. elkaar af te wegen en het appartement met de beste score te kiezen”, beseft Thomas Valkeniers.

Hij wijst er ook op dat volgens Febelfin voor de aankoop van een energiezuinige woning ook makkelijker een hypothecair krediet wordt toegekend. Een energiezuinige woning vraagt immers minder investeringen van kopers en banken houden daarmee rekening bij het verlenen van een krediet.

“Een goed werkend en duidelijk epc is dus erg belangrijk om dit energielabel nog beter kenbaar te maken en zo de markt optimaal te laten werken. Uiteraard hebben wij daar als vastgoedmakelaars ook een belangrijke rol te spelen en zullen wij in de toekomst (op sommige websites is dat al zo) het label nog meer, duidelijker en prominenter in beeld brengen. Dit is een erg sterke manier om het bewustzijn voor het label te stimuleren en zo spelen wij ook in op de vraag van de cliënt”, besluit de vastgoedmakelaar.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aster plaatst 650.000 zonnepanelen op sociale woningen

Aster plaatst 650.000 zonnepanelen op sociale woningen

Deze week tekenden veertig Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) de oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap Aster, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). Aster wil de[…]

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Volvo Trucks laat klant elektrische bouwvoertuigen testen

Volvo Trucks laat klant elektrische bouwvoertuigen testen

Volkswoningbouw Herent plaatst zonnepanelen op sociale woningen

Volkswoningbouw Herent plaatst zonnepanelen op sociale woningen

Meer artikels