Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verlaagde schenkingsrechten hebben wel terugverdieneffect

Verlaagde schenkingsrechten hebben wel terugverdieneffect

De Inspectie van Financiën heeft kritiek op de beslissing van de Vlaamse regering om de tarieven voor een schenking van onroerend goed fors te verlagen.'De overheid wil met die maatregel mensen aansporen om meer vastgoed te schenken. De Inspectie waarschuwt voor negatieve gevolgen voor de begroting en wijst erop dat de budgettaire effecten waar het kabinet-Turtelboom van uitgaat, louter niet-onderbouwde gissingen zijn. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt in een reactie dat de sterk verlaagde schenkingsrechten wel degelijk een hoog terugverdieneffect voor de Vlaamse begroting zullen teweegbrengen en bovendien een gunstig effect op de tewerkstelling zullen hebben.

Door de lagere schenkingsrechten zal immers heel wat onroerend goed verschuiven van een oudere naar een jongere generatie die meer dan de ouderen bereid zal zijn om de woning energiezuiniger te maken. Omdat de renovaties gepaard moeten gaan met facturen om van de lagere rechten gebruik te kunnen maken, zullen zij de overheid extra inkomsten inzake btw en sociale bijdragen opleveren.

Als in Vlaanderen iets geschonken wordt, gaat het grotendeels om een schenking van roerend goed. Schenkingen van onroerend goed brengen de Vlaamse overheid momenteel niet veel meer dan 100 miljoen ' op terwijl schenkingen van roerend goed jaarlijks ongeveer het dubbele bedrag opbrengen. De tarieven voor de schenking van onroerend goed waren tot nog toe dan ook zo hoog dat amper werd geschonken.

Daarom kunnen de verlaagde rechten het aantal schenkingen van onroerend goed alleen maar verhogen. Doordat de huidige schenkingsrechten op onroerend goed amper iets opbrengen, is het risico op minder opbrengsten uitermate beperkt. Toen in 2004 voor schenkingen van roerend goed lagere tarieven werden toegepast, verdrievoudigden de inkomsten voor de overheid. De meeropbrengst werd toen ook in twijfel getrokken, maar de inkomsten blijven al jaren stijgen. De VCB gaat ervan uit dat bij lagere tarieven voor de schenking van onroerend goed hetzelfde fenomeen zal plaatsvinden.

De verlaging komt trouwens een zeer brede laag van de bevolking ten goede. Ongeveer drie vierde van de Vlamingen zijn eigenaar van een eigen woning en kunnen dus onroerend goed schenken. Bovendien huurt ongeveer 20% van de Vlamingen op de private huurmarkt. Die wordt gedomineerd door eigenaars die buiten hun eigen woning slechts één of twee huizen, flats of studio's bezitten. Vaak gaat het om zelfstandigen die met de huurinkomsten uit dit extra huis of appartement hun karig pensioen aanvullen.

Ook voor de schenking van een huurwoning gelden volgens het ontwerp van decreet lagere tarieven. Om die tegen een gunstig tarief te kunnen schenken, moet de verhuurder niet langer verkopen en dan de inkomsten uit de verkoop cash schenken. Dit betekent dat het aantal huurwoningen op peil kan blijven, wat vooral positief is voor de minder gegoede gezinnen die zich geen eigen woning kunnen veroorloven.

De woning moet ook beantwoorden aan de Vlaamse kwaliteitseisen. Dit betekent o.m. dat zij degelijk geïsoleerd moet zijn. De VCB gaat ervan uit dat bij de schenking van onroerend goed heel vaak gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om een extra verlaging te krijgen indien de begunstigde binnen vijf jaar renoveert. De energiebesparende renovatie moet minstens 10.000 ' bedragen. Dit zal het aantal grondige renovatiewerken sterk doen toenemen en de CO2-uitstoot van bestaande woningen sterk doen dalen.

Omdat de begunstigde de renovatiewerken met facturen moet staven, zal de maatregel zwartwerk en sociale dumping tegengaan en de overheid extra inkomsten opleveren in de vorm van bijkomende btw- en rsz-bijdragen. 'Zodra het Vlaamse parlement de verlaging heeft goedgekeurd, zal hierrond een campagne moeten worden gevoerd. Het succes van de verlaging hangt immers af van de mate waarin zij bekend geraakt bij een breed publiek. Omwille van de voordelen die de maatregel voor de bouwsector en de maatschappij oplevert, engageren we ons alvast om bij te dragen tot die ruime bekendmaking', besluit de VCB.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv, algemeen aannemer uit de omgeving van Leuven, is een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en  renovatiewerken, erkend aannemer klasse 6 met meer dan 50 jaar ervaring. Werft aan ten gevolge expansie[…]

23/05/2022 |
Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën