Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

(c) Team Vlaams Bouwmeester

Ter voorbereiding van een projectoproep ‘Verkavelingswijken in transformatie’ startten het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester een verkenningstraject. Het doel was na te gaan hoe ver steden en gemeenten in de praktijk staan met strategieën om goed gelegen wijken te transformeren. De inzichten die dit onderzoek opleverden, werden gebundeld in een brochure.
Met het traject ‘Verkavelingswijken in transformatie’ willen de initiatiefnemers steden en gemeenten ondersteunen bij de kwaliteitsvolle transformatie van goed gelegen verkavelingswijken, tot meer duurzame, dynamische en kwaliteitsvolle omgevingen met bijbehorende mix van functies en voorzieningen, ruimte voor groen en water, voor fietsers en wandelaars.
 
Om de kansen en drempels voor dergelijke transformatie beter in beeld te krijgen, werd een verkennend onderzoek gestart. Tijdens dit verkenningstraject organiseerde het multidisciplinaire team Bovenbouw, Orientes, Michiel Dehaene en PwC Legal  in de zomer van vorig jaar drie workshops met lokale overheden en experten (o.a. juristen, projectontwikkelaars, sociologen).
 
Deze workshops focusten op een ruimtelijke verkenning en regierol van de lokale overheid, de financieel-economische context en juridische tools en participatie en draagvlak.
 
Uit dit traject kwamen drie inzichten naar boven: 
• Mobilisatie en organisatie: er gaapt een kloof tussen de urgentie van herontwikkeling van wijken en concrete acties op het terrein doordat lokale besturen er onvoldoende in slagen zich te mobiliseren en te organiseren rond de potentiële herontwikkeling;
• Juridisch-technisch kader: het overgrote deel van de nodige kennis en instrumenten bestaat reeds, maar de mogelijkheden zijn onvoldoende gekend; 
• Financiering: voorfinanciering vormt een drempel, maar er zijn andere opties (bv. pps of rollend investeringsfonds). 
 
De volledige resultaten van het verkennend onderzoek werden opgenomen in de brochure. In het najaar volgt ook een projectoproep om steden en gemeenten te ondersteunen.
 
Je kan de brochure gratis downloaden via de website vlaamsbouwmeester.be. Rechtstreekse link: https://tinyurl.com/y9h45r7b
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

Bouwteam Nautilus wint competitie voor casino Middelkerke

  De gemeente Middelkerke gunde op 9 september het ontwerp en de bouw van het nieuwe casinogebouw aan Bouwteam Nautilus. Samen met de heraanleg van het Epernayplein worden de kosten van de bouw van het casinoproject begroot op 41 miljoen[…]

Kortrijk: brandweerkazerne wordt nieuwe Deelfabriek

Kortrijk: brandweerkazerne wordt nieuwe Deelfabriek

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

Meer artikels