Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verkavelingsvergunning Keirlandse Zillen in Mol goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Verkavelingsvergunning Keirlandse Zillen in Mol goedgekeurd

(c) Cores Development.

Het schepencollege van de gemeente Mol heeft de aangevraagde verkavelingsvergunning voor het project Keirlandse Zillen goedgekeurd. Dat is voor projectontwikkelaar Cores Development een noodzakelijke stap om stedenbouwkundige vergunningen te kunnen aanvragen voor de verschillende fases van dit omvangrijke woonproject dat op termijn 350 wooneenheden moet tellen.
Van 16 juni tot en met 15 juli liep een openbaar onderzoek voor het project Keirlandse Zillen. Eigenaar Cores Development diende aanvragen in voor een verkavelingsvergunning en voor de aanleg van het openbaar domein. De officiële vergunningsprocedure volgde op de publieke projectvoorstelling in maart van dit jaar. Het verkrijgen van een verkavelingsvergunning en een omgevingsvergunning voor de publieke infrastructuurwerken vormt de eerste stap in de gefaseerde uitvoering van het masterplan.
 
De projectontwikkelaar levert op verzoek van het gemeentebestuur de komende weken bijkomende inspanningen om alle buurtbewoners en overige geïnteresseerden grondig te informeren over het project en de verdere planning. Zo zijn er vóór het einde van deze maand infomarkten gepland, waarbij zowel de buren als overige geïnteresseerden kunnen kennismaken met de plannen en de projectsite.
 
Verloederde site
 
De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw verdween de fabriek en raakten delen van de site in verval. De volledige site staat op het gewestplan rood ingekleurd, waardoor zowel wonen, handel, bedrijvigheid als openbare diensten en groene ruimte tot de mogelijke functies behoren. De voorbije twintig jaar kwamen projectontwikkelaars met verschillende toekomstplannen voor de dag. Deze boden weinig tot geen meerwaarde voor de buurt én de stationsomgeving.
 
De nieuwe eigenaar Cores Development wil de site omvormen tot één van de meest duurzame en strategisch gelegen woonbuurten van de Kempen, met op termijn 350 wooneenheden. In tegenstelling tot het masterplan is er nu geen ruimte meer voorzien voor grote winkels. Het vermijden van 8.000 m² bijkomende retail beperkt drastisch de verkeersbewegingen van en naar de site en vermijdt het risico op bijkomende concurrentie voor het handelscentrum.
 
De realisatie van het project moet volgens het advies van het college van burgemeester en schepenen gepaard gaan met de aanleg van een afslagstrook op de Keirlandse Zillen. Daarnaast besliste het college dat er een participatietraject met de inwoners van de Groeneweg zal worden georganiseerd. “Tijdens dit traject analyseren we samen met de bewoners of een definitieve knip van de Groeneweg wenselijk is om mogelijk sluipverkeer te vermijden. Dit zal gebeuren door middel van een proefopstelling. De oostzijde van het project kan pas gerealiseerd worden na het nemen van een gezamenlijke beslissing”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke.
 
Tenslotte voorziet de projectontwikkelaar een financiële tussenkomst waarmee het gemeentebestuur een extra randparking kan aanleggen. Op dit moment bekijkt een studiebureau in opdracht van het gemeentebestuur welke mogelijke locaties voor deze nieuwe parking in aanmerking komen. 
 
Creatieve architectuur
 
Het schepencollege van Mol vraagt in zijn advies kwaliteitsvolle en creatieve ontwerpen voor de verschillende woongebouwen. Naast de variatie in het architecturaal ontwerp moeten de verschillende gebouwen wél een samenhangend en harmonieus geheel vormen. De woontoren met twaalf bouwlagen verdient daarbij extra aandacht. Dit moet een echte blikvanger vormen in de stationsomgeving. Deze woontoren wordt strategisch op de site ingeplant zodat er geen risico is op inkijk naar omwonenden. Midden maart werd het volledige masterplan door de projectontwikkelaar voorgesteld tijdens een online informatieavond.
 
Het project omvat ambitieuze doelstellingen op vlak van energie, water, ecologie en mobiliteit. Naast het publieke groenpark van 1 hectare omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorzieningen, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens.
 
Na realisatie wordt het publieke park overgedragen aan het gemeentebestuur. Doorheen het park loopt een trage (fiets)verbinding tussen de Keirlandse Zillen en Groeneweg. Deze kan toekomstig doorgetrokken worden naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens.
 
Planning en fasering
 
Om de verschillende gebouwen en het publieke park stapsgewijs te realiseren, deelt Cores Development met de verkavelingsvergunning de volledige site op in dertien loten (twee voor het park en wegenis, zeven loten voor gebouwen en vier loten voor ondergrondse parkings). De goedgekeurde aanvraag omvat tevens de afbraak van alle gebouwen, inclusief de bestaande verhardingen, en het bouwrijp maken van de site.
 
Ook voor de aanleg van de publieke infrastructuur werd met dit dossier een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat dan concreet over de rioleringswerken en de aanleg van nutsvoorzieningen, de aanleg van groenzones, het aanplanten van bomen en het plaatsen van straatmeubilair en verlichting. Ook het aanbrengen van reliëfwijzigingen om in het publieke park heuvels en een vijver te creëren, zat in deze vergunningsaanvraag vervat.
 
De realisatie van de in totaal negen verschillende gebouwen – inclusief de ondergrondse parkeerkelders – zullen deel uitmaken van andere aanvraagprocedures. In het huidige dossier is indicatief sprake van vier fases:
• 2022: bouwrijp maken van de westelijke zone;
• 2022-2024: aanvraag en bouw van de eerste vier meergezinswoningen, inclusief gedeeltelijke parkaanleg;
• 2023-2024: bouwrijp maken van de oostelijke zone;
• 2025-2028: bouw van de resterende meergezinswoningen, inclusief verdere parkaanleg.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels