Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verhuurbedrijven moeten samenwerken om personeel aan te trekken

Gerelateerde onderwerpen :

Verhuurbedrijven moeten samenwerken om personeel aan te trekken

Industrial Solutions

© ©nakedking - stock.adobe.com

Een nieuw rapport van ERA, de Europese federatie die meer dan 5.0000 materieelverhuurbedrijven vertegenwoordigt, leert dat er dringend nood is aan samenwerking tussen alle actoren die materieel verhuren. Alleen zo kan de sector het vertrouwen winnen van de nieuwe generatie werknemers en het personeel van de toekomst aan zich binden.

Het rapport van de European Rental Association (ERA) legt een aantal opmerkelijke en zelfs verontrustende trends bloot. Het rapport ‘How to compete with other industries in securing talent for the future’ duidt op een ontoereikende aantrekkelijkheid van de huidige verhuurders voor de volgende generaties werknemers. Ook de afwezigheid van vrouwen speelt de sector van het materieelverhuur parten. 

Onbekend

De tewerkstellingsgraad neemt bijna overal toe. Sommige materieelverhuurders geven aan dat tot een kwart van de aanwervingen die ze doen, dienen om personeel te vervangen dat met pensioen gaat. De materieelverhuurders en hun loopbaanmogelijkheden zijn maar weinig ‘zichtbaar’ op de jobmarkt omdat ze weinig bekend zijn bij het brede publiek. Zo verliezen ze buiten proportie veel talent dat in andere sectoren aan de slag gaat.

De sector van de materieelverhuurders lijdt volgens ERA onder het ‘slechte’ imago dat de belangrijkste klanten, de bouwsector, torsen. Potentieel personeel heeft daardoor een verkeerde inschatting van wat een job bij een materieelverhuurder inhoudt. Deze vooroordelen zorgen ook voor een onevenwicht in de verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer van de materieelverhuurders. Minder dan 17% van de werknemers bestaat uit vrouwen. Dit mannenbastion moet volgens ERA dan ook dringend gesloopt worden.

Waterval

Ook het watervalsysteem, waarbij jongeren en hun ouders nog steeds in eerste instantie een academische opleiding verkiezen boven een technische, zorgt op Europees niveau voor een slabakkende instroom van jongeren in beroepen die te maken hebben met materieelverhuur. Maar dit is een probleem dat zich niet beperkt tot de sector van het materieelverhuur alleen.

Samenwerking

“Dit rapport leert dat het heel belangrijk is voor de sector van het materieelsector dat de bedrijven zichzelf meer promoten bij afgestudeerden en werkzoekenden. Deze sector biedt hen tal van kansen op een fijne job met vaak nog kansen op promotie, terwijl nog te weinig kandidaten de voordelen van deze jobs kennen. Enkel dankzij samenwerking tussen de bedrijven kunnen de nieuwe generaties werknemers naar de sector gelokt worden. De vooroordelen dat werken voor een materieelverhuurder ondankbaar en moeilijk is, moeten weggewerkt worden dankzij initiatieven op niveau van de sector”, stelt Michel Petitjean, secretaris-generaal van de ERA.

Opleiding

“Er is een collectieve inspanning nodig van de materieelverhuurders om meer vrouwen aan te trekken en de wijdverspreide vooroordelen te ontkrachten. De verhuurbedrijven moeten vooral hun waarden aanpassen naar die van het toekomstige personeel. Er moet meer aandacht gaan naar werkattitude en (interne) opleidingen”, stelt Daniel Walzer, de auteur van het rapport voor de ERA.

Het rapport ‘How to compete with other industries in securing talent for the future’ is beschikbaar op het secretariaat van de ERA (era@erarental.org). Een samenvatting in het Engels vind je op http://erarental.org/en/publications/human-resources/era-hand-out-how-to-compete-with-other-industries-in-securing-talent-for-the-future.


 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Machineverkoop wordt beperkt door beschikbaarheid'

'Machineverkoop wordt beperkt door beschikbaarheid'

De verkoop van bouwmachines heeft in 2020 geleden onder de viruspandemie, maar de cijfers vallen al bij al nog mee. Voor dit en volgend jaar ziet Sigma-voorzitter Dries Van Haut zowel positieve als negatieve factoren. Zonder de coronasteun[…]

07/07/2021 | MaterieelVerhuur
'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Van Der Spek neemt Franse torenkraanverhuurder over

Van Der Spek neemt Franse torenkraanverhuurder over

Caterpillar: wielladers met meer productiviteit en minder onderhoudskosten

Caterpillar: wielladers met meer productiviteit en minder onderhoudskosten

Meer artikels