Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verhoging premies elektrische en waterstofwagens

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Verhoging premies elektrische en waterstofwagens

© Volvo Cars Belgium

De Vlaamse regering heeft de zero-emissiepremies uitgebreid. De premies voor elektrische auto’s worden verhoogd tot het niveau van vorig jaar en zullen ook in 2019 hetzelfde blijven.

Voor waterstofwagens wordt de tegemoetkoming verhoogd naar 4.000 €. Ook vzw’s en aanbieders van autodelen zullen voortaan aanspraak kunnen maken op de premies. Vlaams minister van Energie en Financiën Bart Tommelein wil met de maatregelen de vergroening van het wagenpark versnellen.

Vorig jaar werden in Vlaanderen bijna 2.000 elektrische wagens ingeschreven. Dat is zes keer meer dan vier jaar geleden maar in het totale wagenpark gaat het nog steeds om een heel beperkt aandeel dat neerkomt op 0,6% van het totale aantal inschrijvingen in 2017. Om de overstap naar zero-emissievervoer extra te stimuleren, past Bart Tommelein het premiestelsel voor elektrische en waterstofwagens aan.

“Aangezien het verschil in kostprijs tussen een elektrische wagen en een wagen op fossiele brandstof nog even groot is, hebben we beslist de premie op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. We zijn ervan overtuigd dat de premies belangrijk blijven om kandidaat-kopers over de streep trekken.’ Van de meer dan 1.000 premies die de vorige twee jaren werden uitbetaald, ging 43% naar de Nissan Leaf en 22% naar de Renault Zoë, auto’s in de goedkopere categorieën”, zegt Tommelein.

Waterstofwgens

De premie voor wagens met een brandstofcel die hen toelaat op waterstof of methanol te rijden wordt verhoogd tot 4.000 euro. Daarmee wil de minister deze innovatieve technologie alle kansen geven om door te breken. Naast de aanpassing van de zero-emissiepremies, wordt ook de doelgroep van de aanvragers uitgebreid. Niet enkel particulieren, maar ook vzw’s en aanbieders komen voortaan in aanmerking.

“Met de Green Deal die de Vlaamse overheid vorig jaar afsloot met tientallen vzw’s en organisaties voor autodelen, lag het engagement al vast om het wagenpark te vergroenen. Doordat deze organisaties nu ook een premie kunnen aanvragen, hopen we dit proces nog te versnellen” aldus de minister.

Dit besluit van de Vlaamse regering is met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2018. De maatregelen worden bekostigd met de 5 miljoen € die al jaarlijks gereserveerd was voor de zero-emissiepremies, plus het overschot van het budget van vorig jaar.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Waterstofimport is nodig om België klimaatneutraal te maken'

'Waterstofimport is nodig om België klimaatneutraal te maken'

Om de uitdaging van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 aan te gaan, moeten we verder kijken dan onze eigen productie van hernieuwbare energie die we in het Belgische binnenland of offshore opwekken. De import van[…]

23/02/2021 | DEMEHaven Antwerpen
UHasselt ontwikkelt glasfolie die energieverbruik met 20% vermindert

UHasselt ontwikkelt glasfolie die energieverbruik met 20% vermindert

DEME Offshore haalt installatiecontract binnen voor Hollandse Kust

DEME Offshore haalt installatiecontract binnen voor Hollandse Kust

Meer energiebesparende investeringen dankzij verhoogde investeringsaftrek

Meer energiebesparende investeringen dankzij verhoogde investeringsaftrek

Meer artikels