Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vergunning voor woonproject Zillelande in Mol

Gerelateerde onderwerpen :

Vergunning voor woonproject Zillelande in Mol

© Cores Development

In november vorig jaar leverde het schepencollege van de gemeente Mol een vergunning af voor het project Zillelande, waarbij naast een publiek park van 1 ha ook 350 wooneenheden worden gerealiseerd. Een aantal buurtbewoners startten daarop een beroepsprocedure. Na een grondig dossieronderzoek bevestigde de Deputatie van de provinncie Antwerpen zopas de afgeleverde verkavelingsvergunning. 

De enige beroepsmogelijkheid is nu eventueel nog de raad voor vergunningsbetwistingen. Deze instantie oordeelt niet inhoudelijk over het project, maar controleert of alle procedures correct werden gevolgd. De eigenaar Cores Development kan nu de stedenbouwkundige vergunningen aanvragen voor de verschillende fases van dit grootschalige woonproject in de stationsomgeving. 
 
De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren ’70 verdween de fabriek en raakten delen van de site in verval. De volledige site staat op het gewestplan rood ingekleurd, waardoor zowel wonen, handel, bedrijvigheid als openbare diensten en groene ruimte tot de mogelijke functies behoren. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels