Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vergunning voor park op Brusselse Becokaai

Vergunning voor park op Brusselse Becokaai

Er is een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het nieuwe park op de Beco- en Materialenkaai in Brussel. De aanbestedingsprocedure kan nu in gang worden gezet. Het streefdoel is de werken tegen de zomer van 2019 te kunnen starten. De fasering van de werken zal zo worden gepland dat de activiteiten die op de kaai worden georganiseerd zo lang mogelijk kunnen worden behouden. Het toekomstige park zal een mix zijn van ontspanning, sport, spel en stadsrecreatie en zal beheerd worden door Leefmilieu Brussel.

De groene ruimte van 28.000 m² zal zich uitstrekken langs de Havenlaan vanaf Sainctelette tot het Redersplein. Deze zone bevindt  zich in een dichtbevolkt deel van de stad en kampt met een groot tekort aan groen en recreatie. Tijdens het opmaken van de plannen voor het park werd rekening gehouden met de bewoners, waarbij zowel volwassenen als kinderen en jongeren hun mening konden geven. Ouders vroegen speelpleinen op maat van verschillende leeftijden en een veilige plek om kinderen te leren fietsen. Jongeren zagen graag mogelijkheden om te kunnen sporten of skateboarden. Tevens werd gevraagd om bepaalde elementen van de kaai te behouden.

Promenade

Het resultaat dat studiebureau Tractebel samen met ADR architectes, Georges Descombes, Carve en MSA voorlegt, is een brede promenade langs de kade met een ludieke verlichting die de wandelaar meevoert langs verschillende recreatieve zones. Het geheel wordt omzoomd door verschillende soorten bomen van diverse grootte. Het park start aan Sainctelette met een dubbele sportkooi, gevolgd door een ruime tuin met banken, tafels en een zandbak met een waterelement. Wat verderop zullen jongeren zich kunnen uitleven in een skatepark. Deze plek vormt ook de ideale scène voor de organisatie van allerhande activiteiten. Tegenover Tour & Taxis vormt een ruime ligweide afgeboord door een houten zonnedek langs de kade een ideale rustplek. De nieuwe groene zone vormt tevens een belangrijke schakel in het netwerk van regionale parken, met onder andere het park Tour & Taxis en L28.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie Vlaams-Brabant stelt investeringsplannen voor

Provincie Vlaams-Brabant stelt investeringsplannen voor

Tijdens de jongste provincieraad presenteerde de provincie Vlaams-Brabant haar beleidsprioriteiten, de toekomstplannen en het budget voor de periode tot 2025. Het coronavirus  heeft bij de provincie Vlaams-Brabant een kater van bijna 3[…]

25/11/2020 | nieuwbouwFiets
Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Antwerpse Boerentoren krijgt herbestemming als culturele topper

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

Luxehotel en 100 woningen gepland op Panquinsite in Tervuren

Stadsvernieuwingsproject Normaalschool in Lier gestart

Stadsvernieuwingsproject Normaalschool in Lier gestart

Meer artikels