Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vergunning voor nieuwe woonwijk in duurste gemeente van Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

Vergunning voor nieuwe woonwijk in duurste gemeente van Vlaanderen

In het centrum van Sint-Martens-Latem, de duurste gemeente van Vlaanderen, wordt straks het laatste woongebied aangesneden. De provincie Oost-Vlaanderen reikte immers zopas de vergunning uit voor Het Bunderhof, een project van achttien wooneenheden in het residentiële Latem.

 

Het bouwproject is langverwacht, maar is wel de allerlaatste mogelijkheid om te bouwen in het hart van het chique Latem. De werken lagen al acht jaar stil door een procedureslag met het gemeentebestuur, dat recent werd veroordeeld tot het betalen van een provisionele schadevergoeding van 400.000 €. Intussen is de interesse van kopers zo groot dat een wachtlijst werd gestart. Ruim honderd potentiële kopers schreven zich hierop voorlopig al in.

Een eigen stek in de duurste gemeente van Vlaanderen? Velen dromen er wellicht van, maar de hoge vastgoedprijzen in Sint-Martens-Latem steken vele huizenjagers doorgaans stokken in de wielen. Als je weet dat Latem ook het kleinste en tegelijkertijd meest idyllische dorp van Oost-Vlaanderen is, is de rekening vlug gemaakt. Met een gemiddelde woningprijs van 650.997 € in 2017 geldt de gemeente traditioneel als één van de duurste van het land, waar bovendien ook het vastgoedaanbod al decennialang erg beperkt blijft.

Het hoeft dus niet te verwonderen dat al heel wat jaren plannen worden gemaakt om een nieuwe woonwijk te bouwen op één van de laatste grote beschikbare stukken grond in het centrum. De provincie Oost-Vlaanderen gaf er zopas haar goedkeuring voor. Het gaat om een gebied van 20.000 m², zowat de oppervlakte van drie voetbalvelden, gelegen in een woongebied dat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt omschreven als ‘strategisch te ontwikkelen binnengebied’.

 

Projectontwikkelaar Ipon nv  heeft de plannen klaarliggen voor de nieuwe ontwikkeling genaamd Het Bunderhof: twaalf nieuwe woningen in de typische Latemse cottage-stijl, rieten dak inbegrepen, en zes aaneengesloten bebouwingen. Zowel voor het ontwerp van de tuinen voor dat als van de woningen werd gewerkt met specialisten uit Sint-Martens-Latem.

“Aanvankelijk werden twintig woningen, negen meergezinswoningen en vier sociale woningen voorzien, wat voor Latem pas echt een unicum zou zijn geweest, zeker wat de betaalbaarheid betreft. Maar door het moeilijke vergunningsproces is het plan nu gereduceerd tot het enige haalbare voor Sint-Martens-Latem. Het maakt de interesse voor het project alvast niet minder groot”, verklaart Peter De Nil van projectontwikkelaar Ipon.

De potentiële kopers staan inderdaad aan te schuiven, waardoor Ipon zich gedwongen zag een wachtlijst aan te leggen. Daarop hebben zich inmiddels al een honderdtal gezinnen ingeschreven. Voor elke woning die nog gebouwd moet worden, zijn er vijf kandidaat-kopers en dat aantal zal vermoedelijk nog stijgen.

“Het Bunderhof is een project bestemd voor de jongeren van Sint-Martens-Latem en mensen uit de onmiddellijke omgeving. Vele gezinnen waarvan de kinderen in Latem zijn opgegroeid, vinden het jammer dat zoon- of dochterlief vaak noodgedwongen moeten uitwijken naar andere gemeenten wanneer ze op zoek gaan naar een eigen stek. Precies daarom kan deze ontwikkeling op zoveel interesse rekenen”, aldus De Nil.

Procedureslag

De vergunning is nu wel uitgereikt, maar toch blijft de vraag of de ontwikkelaar de bouw binnenkort ook effectief kan starten of dat het opnieuw tot een procedureslag komt. In 2012 kreeg Ipon van de gemeente namelijk ook al eens een bouwvergunning. Na een machtswissel bleef het nieuwe gemeentebestuur zich echter systematisch verzetten, waarvoor het nu door de Gentse rechtbank werd veroordeeld. “Een duidelijke miskenning van het administratiefrechtelijk vertrouwens- en zekerheidsbeginsel”, oordeelde de rechter, die het gemeentebestuur veroordeelde tot een provisionele boete van 400.000 €.

Nu ook de provincie de vergunning opnieuw heeft uitgereikt (inmiddels al voor de vijfde keer), rekent de projectontwikkelaar erop dat de bouw ditmaal in alle rust kan starten. Omdat het wegennet al werd aangelegd, is het gebied bovendien al officeel aangesneden. De gemeente kan enkel nog administratief in beroep gaan, maar riskeert dan opnieuw veroordeeld te worden. Als toch nog een beroepsprocedure wordt gestart, zal Ipon zich beraden over de nodige stappen om de procedure zo beperkt mogelijk in de tijd te houden.

Politiek spel

“Als projectontwikkelaar zijn we verzeild geraakt in een politiek spel, dat ons bedrijf intussen al miljoenen euro’s heeft gekost. Vandaag willen we vooral beginnen te bouwen, des te meer omdat we zien dat er ook heel wat voorstanders van het project zijn, onder wie vele mensen die nieuwbouw willen kopen in Latem. Precies daarom hebben we in de plannen ook rekening gehouden met alle relevante opmerkingen die de voorbije jaren werden gemaakt”, zegt Peter De Nil.

Ipon liet recent zelfs een mobiliteitsstudie uitvoeren, wat hoogst uitzonderlijk is voor zo’n kleinschalig project. Daaruit blijkt dat de impact van de 18 bijkomende woningen op het verkeer verwaarloosbaar zal zijn voor de omgeving. Het Bunderhof voorziet namelijk bijkomende parkeerplaatsen en zorgt ervoor dat niet aan groene ruimte moet ingeboet worden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

In Leuven werd het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy officieel geopend in aanwezigheid van Bieke Verlinden (voorzitter Zorg Leuven), Carl Devlies (schepen van Financiën en Ruimtelijk Beleid), Veronique Houben (aannemer),[…]

16/09/2021 | Leuvenoverheidsopdracht
Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Bouw nieuwe Europese school in Haren in voorbereiding

Bouw nieuwe Europese school in Haren in voorbereiding

17,9 miljoen € investeringssteun voor WoninGent

17,9 miljoen € investeringssteun voor WoninGent

Meer artikels