Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vergunde woningrenovaties kelderen

Gerelateerde onderwerpen :

Vergunde woningrenovaties kelderen

© Mikkel Bigandt

In 2017 werden in Vlaanderen amper 12.837 woningrenovaties vergund of 19% minder dan in 2016. We moeten al teruggaan tot 1997 om nog zo’n laag cijfer terug te vinden.

Bovendien werden in 2017 slechts 13.209 nieuwe huizen vergund, 9% minder dan in 2016 en een historisch dieptepunt. Tijdens de jongste twintig jaar is dit cijfer nooit zo laag geweest. Dat kon de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) afleiden uit de cijfers die de fod Economie zopas over de stedenbouwkundige vergunningen in Vlaanderen voor gans 2017 heeft bekendgemaakt.

Vergunde woningrenovaties zijn grondige renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist. Het lage cijfer van 2017 bevestigt de dalende trend inzake woningrenovaties terwijl die net zou moeten stijgen om het verouderde Vlaamse woningpatrimonium energiezuiniger te krijgen tegen 2050. Ongeveer 60% van de Vlaamse woningen dateren van vóór 1970. Deze woningen vergen een grondige aanpak, niet in het minst op het vlak van isolatie.

Om alle Vlaamse woningen tegen 2050 voldoende energiezuinig te krijgen zouden jaarlijks 2,5% van de bestaande woningen grondig moeten worden gerenoveerd, ongeveer driemaal meer dan nu. Maar de prijzen van bestaande woningen zijn de jongste jaren sterk gestegen, o.m. omdat de kopers zich onvoldoende bewust zijn van de vereiste renovatiekosten en die doorgaans onderschatten.

De VCB verwacht dat kopers voor een bestaande woning de juiste prijs zullen betalen zodra zij een beter inzicht in de vereiste renovatiekosten zullen hebben, o.a. door de woningpas en het EPC + die binnenkort in werking zullen treden. Bovendien zijn de nog uit te voeren renovatiewerken financieel moeilijker om dragen dan vroeger omdat de banken voor een hypothecaire lening een grotere eigen financiële inbreng opleggen. Daarom worden vandaag heel wat bestaande woningen gekocht zonder dat de kopers ze nadien grondig renoveren; doorgaans beperken ze zich tot kleinere renovatie- en voltooiingswerken waarvoor geen vergunning is vereist.

Terwijl het aantal vergunde nieuwe huizen in 2017 nooit eerder zo laag lag, bleef de appartementsbouw in Vlaanderen in 2017 op een hoog niveau: in 2017 werden 24.364 nieuwe flats vergund. Dit is weliswaar 5% minder dan in 2016, maar dat was dan ook een uitzonderlijk goed jaar met liefst 25.552 vergunde nieuwe flats, het hoogste cijfer in de jongste twintig jaar. Het aandeel van flats in het totaal aantal vergunde nieuwe woningen in Vlaanderen bedroeg in 2017 ongeveer 65%, tegenover slechts 35% in 1996. Vlamingen worden steeds minder huizenbouwers.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

Fusie Eigen Haard en Eigen Gift Eigen Hulp

De raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard Zwevegem en Eigen Gift Eigen Hulp Kuurne hebben begin december 2020 groen licht gegeven om een intentieverklaring te ondertekenen voor een fusie. Daarmee onderschrijven[…]

Cofinimmo breidt zorgvastgoedportefeuille flink uit

Cofinimmo breidt zorgvastgoedportefeuille flink uit

Arendonk bouwt grootste energieneutrale woonproject van de Kempen

Arendonk bouwt grootste energieneutrale woonproject van de Kempen

Omgevingsvergunning voor The Grand in Nieuwpoort

Omgevingsvergunning voor The Grand in Nieuwpoort

Meer artikels