Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vergoeding voor bouwbedrijven die virusmaatregelen moeten nemen

Vergoeding voor bouwbedrijven die virusmaatregelen moeten nemen

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse regering heeft bepaald hoe de extra kosten die bouwbedrijven moeten maken in het kader van de coronamaatregelen, vergoed worden. Vlaams minister Lydia Peeters was dit engagement eerder aangegaan met de bouwsector. Bouwunie vraagt aan elke openbare aanbesteder en elk opdrachtgevend bestuur om een gelijkaardige tussenkomst te treffen.

 

Concreet wordt een vergoeding van 0.3653 € per km voorzien voor bouwbedrijven die gedwongen moeten gebruik maken van individueel vervoer voor hun werknemers. Voor een bouwwerf die bijvoorbeeld op een afstand van 30 km ligt, komt dit dagelijks op 22 € per persoon. Voor een werf van tien arbeiders loopt dit per maand op tot 4.840 €.
 
Dit is een correcte tegemoetkoming voor de oplopende kosten voor het individueel vervoer, vindt Hervé Demeyere, voorzitter Bouwunie Infrastructuurwerken. Hij benadrukt het belang van deze objectieve berekeningswijze: “We hebben hier sterk voor geijverd. Dit is bijzonder goed nieuws voor onze infrabedrijven. Er is nu concreet een berekeningswijze over hoe de kosten doorgerekend mogen worden”.
 
Ook de aankoop van bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen, mits de juiste voorwaarden vervuld zijn, integraal vergoed worden. Dit omvat onder andere de aankoop van handgels, mondmaskers en scheidingswanden. Bouwunie rekent op een snelle administratieve afhandeling van de ondersteuning en hoopt dat vele besturen dit voorbeeld zullen volgen.
 
Om de vlotte uitvoering van overheidsopdrachten binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken mogelijk te maken en de impact van de Covid-19 pandemie op de uitvoering van overheidsopdrachten te beperken, sloot minister Peeters samen met de sector in april het memorandum Wegen- en Waterbouw af. Hierin werd ook overeengekomen dat MOW tussenkomt in een aantal kosten die bouwondernemingen hebben omwille van de coronamaatregelen.
 
“We danken de minister dat ze is ingegaan op onze vraag om als overheid tussen te komen in de extra kosten voor individueel vervoer en de extra beschermingsmaatregelen tegen het virus die bouwbedrijven moeten nemen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
“Voor vele aannemers betekenen die extra kosten soms het verschil tussen wel of niet rendabel werken. Om de continuïteit en de goede werking van onze bouwbedrijven te garanderen, roepen we alle openbare besturen en aanbesteders op om het voorbeeld van de minister te volgen en gelijkaardige maatregelen door te voeren”, besluit Waeytens.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

BMP overhandigt memorandum aan minister Matthias Diependaele

De sectorfederatie BouwMaterialenProducenten (BMP) overhandigde op 14 september zijn nieuwe memorandum op de site van Gyproc Saint-Gobain aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. In[…]

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Nelissen Steenfabrieken viert 100ste verjaardag

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Steden en gemeenten blijven ook tijdens coronacrisis investeren

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Meer artikels