Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Vereenvoudiging Vlaamse beroepsprocedures goedgekeurd

Om eender welke reden een beroep indienen tegen de omgevingsvergunning van je concurrent om jezelf een concurrentieel voordeel op te leveren, zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir is definitief klaar met enkele belangrijke wijzigingen om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden.
Om beroepen sneller te kunnen afhandelen worden tussenarresten voor bemiddelingsprocedures afgeschaft, wordt een systeem van automatische rolrechten ingevoerd en kan een rechtsplegingsvergoeding voortaan ook verschuldigd zijn bij schorsingsverzoeken. De Vlaamse regering keurde daarvoor zopas een ontwerpdecreet van Demir definitief goed, na advies van de Raad van State.
 
In de herfst van 2020 kwam Demir met een vereenvoudigingsplan  voor de omgevingsprocedures op de proppen. Ze gaf daarbij aan dat ze op korte termijn enkele hervormingen zou doorvoeren om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te vereenvoudigingen. De minister is nu klaar met dat huiswerk en kreeg van de Vlaamse regering het groene licht voor enkele belangrijke decretale ingrepen.
 
Demir voert een relativiteitseis in. Volgens die eis kan een onwettigheid enkel leiden tot vernietiging indien die de beroeper benadeelt. Tegelijk wordt ook een attentieplicht ingevoerd: de beroepsindiener mag geen argumenten inroepen die hij in eerdere procedures niet inriep.
 
Op die manier wordt van derden verlangd dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium hun argumenten kenbaar maken zodat hier nog rekening mee kan worden gehouden bij een vergunningsbeslissing.
 
Tegelijk zorgt dat ervoor dat een concurrent mogelijke hinder voor omwonenden niet kan inroepen tegen de vergunning van een andere projectontwikkelaar met als doel hem stokken in de wielen te steken. Een beroepsindiener moet zich beperken tot de dossiers waar zijn eigen belangen geschaad zijn.
 
Daarnaast maakt Demir de rechter bevoegd om in meer gevallen een einde te stellen aan carrouseldossiers. Dat zijn eindeloze procedures waar vergunningverleners al twee of drie keer de kans kregen een goede motivering op te bouwen, maar hier telkens niet in slaagde.
 
Wanneer momenteel een beroep ingediend wordt, stuurt de griffie een brief naar de indiener met een vraag tot betaling van de zogenaamde rolrechten en start de behandelingstermijn van het beroep pas na ontvangst van de betaling.
 
Daardoor gaan 14 dagen waardevolle tijd verloren. Demir stapt daarvan af: de rolrechten moeten nu ten laatste betaald zijn bij het indienen van een beroep zodat de procedure twee weken sneller van start gaat.
 
Ook het opstarten van bemiddelingsprocedures wordt vereenvoudigd. Voortaan is er geen tussenarrest meer nodig vooraleer een bemiddelingsprocedure kan worden gestart.
 
Rechtsplegingsvergoedingen moeten momenteel niet betaald worden als een schorsingsverzoek wordt afgewezen. Dat is in de meerderheid van de dossiers het geval.  Een schorsingsprocedure brengt echter veel kosten met zich (opmaak nota's, pleitzitting, …).
Daarom maakt Demir de rechtsplegingsvergoedingen ook voor schorsingsverzoeken verplicht zodat enkel weloverwogen schorsingsverzoeken ingediend worden en er dus twee keer wordt nagedacht vooraleer een schorsingsverzoek wordt ingediend.
 
“Burgers, bedrijven en overheden zijn meer dan ooit gebaat bij een transparante en laagdrempelige rechtsbescherming waarbij hun bestuurlijke geschillen efficiënt, binnen een redelijke termijn en op een kwalitatief hoogstaande wijze definitief worden beslecht. Met onze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen en tegelijk versneld en gemakkelijker grote maatschappelijke investeringsprojecten realiseren”, zegt Demir.
 
Twee weken geleden introduceerde Demir al een digitaal loket voor de digitalisering van de Vlaamse bestuurrechtscolleges. Partijen zullen hierdoor digitaal stukken kunnen indienen in plaats van met aangetekende brieven. Dat bespaart tijd en kosten.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels