Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verdeling investeringsmiddelen GIP 2021 per centrumstad

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Verdeling investeringsmiddelen GIP 2021 per centrumstad

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem vroeg aan Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters naar details over het ontwerp van het Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) 2021. Van Volcem wilde meer weten over de verdeling van de investeringsmiddelen per provincie en per centrumstad.

 

De zeven afdelingen van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken investeren jaarlijks in een groot aantal infrastructuurprojecten voor vracht- en personenverkeer, openbaar vervoer, fietsen, binnenvaart en waterbeheersing. Vroeger had elke entiteit haar afzonderlijke investeringsprogramma. Met het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) maakt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een overkoepelend overzicht van al die investeringen.
 
Naast het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zelf, gaat het om het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn en de Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen Antwerpen en Oostende-Brugge.
 
De onderverdeling van de investeringsmiddelen per provincie gebeurde aan de hand van de locatie van ieder project in het ontwerp-GIP. De meeste projecten kunnen op basis van de locatie specifiek worden toegewezen aan een bepaalde gemeente of stad en vervolgens een de bijbehorende provincie.
 
Sommige projecten omvatten echter meer gemeenten of zijn niet specifiek locatiegebonden en worden daardoor toegewezen aan de algemene locatie ‘Vlaanderen’. Die projecten zijn niet opgenomen in het overzicht, maar het zijn uiteraard wel concrete projecten die te realiseren zijn in één of meer provincies.

Oosterweel

De onderverdeling van investeringsmiddelen per centrumstad gebeurde op dezelfde manier. Het zeer hoge investeringsbedrag in Antwerpen (*) is te wijten aan de beoogde vastlegging in 2021 voor de Oosterweelwerken.
 
De hoofdwerken voor dat megaproject zitten in de startfase en daarvoor wordt een bedrag van 3,1 miljard € ingeschreven op het GIP 2021. Dat geld zal, naarmate de werken vorderen, over de komende tien jaar worden uitgegeven. De werken die in 2021 zullen uitgevoerd worden, hebben vooral betrekking op de bouw van de verschillende tunnelelementen.
 
Met het Geïntegreerd Investeringsprogramma kan veel beter opgevolgd worden of de middelen slim besteed worden. Via het GIP wordt meteen duidelijk hoeveel er wordt uitgegeven per beleidsdoelstelling en per regio. Zo worden conflicterende investeringen uitgesloten.
 
Bovendien worden mogelijke samenwerkingen tussen de entiteiten van Mobiliteit en Openbare Werken sneller opgemerkt. Daardoor kunnen middelen worden bespaard en kunnen de werken vlotter tot een goed einde gebracht worden.
Het totaal aan investeringen per centrumstad zoals voorzien in het GIP 2021.
De verdeling van de investeringsmiddelen per provincie zoals voorzien in het GIP 2021.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels