Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verbruiksschijven energieheffing aangepast

Verbruiksschijven energieheffing aangepast

De Vlaamse regering besliste de Vlaamse verbruiksschijven van de energieheffing aan te passen. De maatregel is een tegemoetkoming aan de gezinnen die verwarmen met accumulatie of elektrische vloerverwarming. Concreet wordt de grens tussen categorie D (290 ') en categorie E (770 ') opgetrokken van 20 MWh naar 25 MWh. Dit zou ertoe moeten leiden dat particulieren die hun woning elektrisch verwarmen in categorie D vallen in plaats van in categorie E, wat het maatschappelijke draagvlak voor de heffing kan verhogen.

'Onder de meerderheidspartijen groeide het besef dat deze specifieke groep gebruikers te hard getroffen werd door de energieheffing. De bijsturing scheelt voor hen een serieuze slok op de borrel. De meeste gezinnen betalen vandaag 100 ' energieheffing per jaar omdat hun jaarlijkse verbruik in de eerste schijf van 0 tot 5 MWh valt. De energieheffing bestaat vandaag echter uit twaalf verbruikerscategorieën; verbruikers met een hoger verbruik vallen in een hogere schijf en betalen meer', verklaart Andries Gryffroy, de energiespecialist van de N-VA in het Vlaamse parlement.

Ongeveer 180.000 Vlaamse gezinnen verwarmen hun woning via accumulatieverwarming (waarbij elektriciteit gedurende de nacht wordt omgezet in warmte, die overdag wordt afgegeven) of met elektrische vloerverwarming, waardoor hun energieverbruik significant hoger oploopt dan de klassieke 0-5 MWh. Sommige van deze gezinnen zagen hun verbruik zelfs net boven de 20 MWh uitstijgen en kwam terecht in de nog hogere categorie 20-50 MWh, die eerder voorzien was voor de grotere verbruikers en waarbij men 770 ' dient te betalen. Deze groep werd in verhouding dus het zwaarst getroffen door de energieheffing.

Door het maximale verbruik voor de schijf van 10-20 MWh op te trekken naar 25 MWh kunnen deze gezinnen 480 ' besparen. 'Hoewel ongeveer 80% van deze gezinnen net boven de tariefgrens van 20 MWh jaarverbruik zit en dus aanvankelijk in de hogere schijf viel, moesten zij evenveel betalen als grotere verbruikers die bijna 50 MWh verbruiken. Gezinnen die net boven de 20 MWh verbruiken, moesten zo plots 480 ' extra energieheffing betalen. De aanpassing van de energieheffing zorgt ervoor dat we deze disproportionele situatie kunnen rechtzetten. Deze groep gezinnen zou immers onder de oorspronkelijke taks 770 ' per jaar moeten betalen; nu zal dit 290 ' zijn. Zo worden personen die in het verleden werden gestimuleerd om aan accumulatieverwarming te doen niet gestraft', aldus Gryffroy.

De beslissing geldt voor alle gebruikers onder de 25 MWh. De aanpassing enkel toespitsen op een specifieke groep gebruikers onder de 25 MWh zou niet in overeenstemming zijn met het gelijkheidsbeginsel en dus de toets van de Raad van State niet doorstaan. De maatregel komt bovenop de eerdere beslissing om een hogere energiepremie te geven aan diegenen die hun accumulatiesysteem vervangen door een moderner systeem zoals een lucht- of waterwarmtepomp en hun woning beter isoleren.

De energieheffing werd in het leven geroepen om de schuldenput van de groenestroomcertificaten te dempen. Bij zijn aantreden begin mei verklaarde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein dat hij ervoor zou zorgen dat wie elektrisch verwarmt minder moet betalen. 'De energieheffing verlagen is op dit moment geen optie; de heffing dient in de eerste plaats om de schuldenput uit het verleden te dempen, en in tweede instantie om ervoor te zorgen dat Vlaanderen geen nieuwe schulden maakt bij de uitbetaling van de groenestroomcertificaten. We kunnen de engagementen die daar vroeger voor zijn aangegaan nu eenmaal niet verbreken. Als de doelstellingen hernieuwbare energie sneller worden gehaald dan voorzien, kan de energieheffing op termijn wel naar omlaag', aldus Tommelein.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering tevens definitief verschillende bepalingen inzake energie-efficiëntie in haar Energiebesluit. Het gaat om een hele reeks premiehervormingen voor woongebouwen en niet-woongebouwen. Daarnaast worden een aantal wijzigingen m.b.t. energieprestatiecertificaten doorgevoerd en worden er enkele bepalingen opgenomen over factureringsinformatie en over rapporteringsverplichtingen van exploitanten van warmtekrachtinstallaties, hernieuwbare-energie-installaties en zelfopwekkingsinstallaties.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Deprez uit Kortemark is Kmo van het Jaar

Deprez uit Kortemark is Kmo van het Jaar

De firma Deprez uit Kortemark is door ondernemersorganisatie Unizo uitgeroepen tot nationale ‘Kmo van het Jaar’. Het familiebedrijf is actief in de sector van de machineconstructie en een specialist op het vlak van interne[…]

07/12/2022 | Ondernemingen
Wintercircus bekroond met Gentse Monumentenprijs

Wintercircus bekroond met Gentse Monumentenprijs

Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen