Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verbod op gebruik pesticiden

Verbod op gebruik pesticiden

Vanaf nu geldt voor steden en gemeenten een verbod op het gebruik van pesticiden voor het beheer van parken, bermen, straten en voetpaden. In plaats van chemische verdelgers in te zetten, worden onkruid en ongewenste plantengroei voortaan milieuvriendelijker bestreden. Het nieuwe decreet 'Duurzaam pesticidengebruik' bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. Afwijken van dit verbod is mogelijk maar enkel onder specifieke voorwaarden.

Sinds 2004 bouwen de openbare besturen het gebruik van pesticiden af en ze moesten al eerder hun toekomstige keuze bekendmaken. 34 gemeenten kozen voor 2015 resoluut voor een nulgebruik, wat betekent dat niet langer pesticiden worden gebruikt voor het reguliere onderhoud. Ze kunnen ook afwijken van het verbod in geval van gevaar voor mens of milieu volgens de afwijkingsprocedures 1, 2 of 3. Ten slotte kan ook worden gekozen voor procedure 4 of 5, een afwijking wegens onevenredig hoge kosten.

Zorgsector

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf nu hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Voortaan is een openbare dienst namelijk 'een dienst uitgevoerd door een rechtspersoon in het kader van een taak van algemeen belang'. Deze aangepaste definitie zorgt voor een extra garantie dat kwetsbare groepen zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden.

Ook voor private sport- en recreatieterreinen, speelterreinen en verharde terreinen groter dan 200 m² moet het onderhoud anders gebeuren. Het gebruik van pesticiden moet voorkomen worden en als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dit met alternatieve methodes gebeuren. Pas als het beheer niet zonder pesticiden kan gebeuren, kunnen beperkt chemische middelen worden ingezet.

De talrijke pesticiden die worden gebruikt om ongewenste plantengroei, insecten of ongedierte te bestrijden, vervuilen de leefomgeving. De chemische producten dringen in de bodem, tasten het grondwater aan of vloeien mee met het hemelwater naar de riolen en in waterlopen. In wingebieden voor drinkwater zijn specifieke zuiveringstechnieken nodig om de pesticiden te verwijderen uit het water dat bestemd is als drinkwater. Dit brengt mogelijke risico's mee voor onze gezondheid. Ook voor de fauna en flora is dit schadelijk.

Drinkwater

Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er al jaren voorwaarden voor het gebruik van pesticiden in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater. Die voorwaarden zijn nu verduidelijkt. Voor land- en tuinbouwactiviteiten is er de code van goede landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen die voorschrijft hoe pesticiden moeten worden gebruikt.

Landschaps- en tuinarchitecten en ontwerpers krijgen de raad reeds in de ontwerpfase van een tuin, terras of park rekening te houden met een pesticidenvrij beheer. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verzamelde in een 'Leidraad pesticidentoets' een aantal tips om pesticidenvrij te beheren. Concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen zonder pesticiden te bestrijden, vind je in de 'Bestrijdingsgids' op de VMM-website. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

Bouwgroep CFE brengt op 30 juni alle activiteiten van zijn maritieme dochterbedrijf DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) afzonderlijk naar de beurs. De aandeelhouders moeten een dag eerder hun goedkeuring geven aan de splitsing[…]

23/05/2022 | OndernemingenDEME
Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren

Volvo Trucks Gent gaat batterijpacks voor elektrische trucks produceren