Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verbintenistermijn verstreken, wat dan'

Gerelateerde onderwerpen :

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum van ontvangst (art. 57, kb van 15 juli 2011). De opdrachtdocumenten kunnen een andere termijn voorschrijven. Wat er moet gebeuren als die termijn verstreken is zonder dat de opdracht is gesloten, staat in artikel 104 van het kb van 15 juli 2011.

Uit het administratief dossier bleek de aanbestedende overheid schriftelijk aan de best gerangschikte inschrijver verzocht te hebben om de offerte nog een tijd langer te handhaven. De inschrijver in kwestie stemde schriftelijk in en zonder voorbehoud te maken met de verlenging van de verbintenistermijn. Op die gang van zaken viel niets aan te merken. De andere inschrijvers moeten in dat geval niet verder bij deze verlenging betrokken worden.

Rest dan nog de vraag in hoeverre het een en het ander moet blijken uit de gunningsbeslissing. Het lijkt te volstaan dat de naleving van de verplichtingen terzake blijkt uit het administratief dossier. Dat in het gunningsverslag enkel melding wordt gemaakt van de verlenging van de verbintenistermijn, kan geen kwaad. (arrest van 8 januari 2015)

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

De vastgoedmarkt wordt op inventieve wijze geconfronteerd met budgetvriendelijkere alternatieven zoals containers waarin scholen, kantoren en zelfs woningen worden ondergebracht. Hoewel deze vorm van huisvesting en accommodatie gepaard gaat met[…]

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Cassatie verduidelijkt buitengerechtelijke vervanging en matiging van vertragingsboetes

Samenvoegen en clusteren van posten

Samenvoegen en clusteren van posten

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Tips & Tricks van experten voor het communiceren met de aanbesteder: wat kan en wat kan niet?

Meer artikels