Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Verbazing over stopzetten dbfmo-contract casino Middelkerke

Gerelateerde onderwerpen :

,
Verbazing over stopzetten dbfmo-contract casino Middelkerke

Het consortium Testerep en de Willemen Groep hebben met verbazing kennis genomen van de beslissing van de gemeente Middelkerke tot de eenzijdige stopzetting van de dbfmo-overeenkomst Project Casino Middelkerke. “Er kan ons geen enkel gebrek worden verweten in de uitvoering van de projectovereenkomst. We stellen vast dat het nieuwe gemeentebestuur reeds vanuit de oppositie resoluut tegen dit project gekant was en vanaf zijn aantreden in 2019 alles in het werk heeft gesteld om de uitvoering stop te zetten. We distantiëren ons ook nadrukkelijk van de insinuaties omtrent onregelmatigheden bij de gunning van het project”, klinkt het bij Willemen. De investering werd in 2016 geraamd op een kleine 30 miljoen € (zonder afwerking).

“De eenzijdige stopzetting door de gemeente Middelkerke is een aanfluiting van de rechtszekerheid. Sinds 2015, na de uitschrijving door de gemeente Middelkerke van het nieuwe commerciële project op de zeedijk, heeft Testerep alle procedures correct gevolgd. In 2017 werd de groep verkozen als winnaar om het project uit te voeren. Daarna werden alle vergunningen bekomen om het project te kunnen bouwen, met enkel positieve adviezen van de verschillende instanties in Vlaanderen. Na het definitief verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van het casino in december 2018 startte Testerep met de uitvoering van het nieuwe commerciële project. Testerep heeft de afgelopen twee jaar alles in het werk gesteld om van dit project een succes te maken”, gaat het verder in een bericht van Willemen. De opdracht werd toegekend aan Testerep, een consortium met BCS Investissement (vastgoedtak van Willemen Groep) en Napoleon Games, dat voor het ontwerp een beroep doet op B2AI (Buro II & Archi+I).Het schepencollege van Middelkerke heeft op 26 maart de dbfmo-overeenkomst voor de realisatie van een nieuw casino definitief beëindigd. De onmiddellijke aanleiding is het – volgens het schepencollege - systematisch in gebreke blijven van de opdrachtnemer bouwgroep Willemen.

Testerep wijst erop dat haar geen enkel gebrek kan worden verweten in de uitvoering van de projectovereenkomst en dat er aldus geen grond bestaat voor de gemeente Middelkerke om tot eenzijdige stopzetting over te gaan.

Iconisch project

“Tot onze grote spijt moeten wij echter vaststellen dat het nieuwe bestuur van de gemeente Middelkerke reeds vanuit de oppositie resoluut tegen het project gekant was en vanaf haar aantreden in 2019 alles in het werk heeft gesteld om de uitvoering eenzijdig stop te zetten. Het project zou nochtans werkgelegenheid bieden aan 150 mensen en zou niet alleen het casino omvatten, maar ook een hotel, commerciële ruimtes, kantoren, een feestzaal en een ondergrondse parking. Het zou in ieder geval een iconisch project worden voor Middelkerke dat heel wat toeristen zou aantrekken”, meldt Willemen.

Daarnaast willen Testerep en Willemen Groep zich uitdrukkelijk distantiëren van de insinuaties die het nieuwe bestuur doet over onregelmatigheden bij de gunning van het project. Testerep en Willemen Groep beraadslagen zich nu over de juridische stappen die zij zullen ondernemen. Het is voor hen onbegrijpelijk dat in deze kustgemeente op een dergelijke manier wordt omgegaan met rechtszekerheid die essentieel is voor ondernemers in dit land om welvaart te kunnen creëren voor iedereen.

Het nieuwe casino zou een gebouw worden dat als het ware over het plein gedrapeerd ligt. De organische constructie creëert een overdekte ruimte van 1.300 m² en voorziet vanaf het centrum een omlijsting voor het zicht op de kustlijn. Tijdens het hoogseizoen zou deze overdekte markthal schaduw of bescherming kunnen bieden tegen de regen. In koudere periodes kan de ruimte worden afgesloten. De ruimte zou plaats kunnen bieden voor kerstmarkten, ijspistes, zomershows en andere toeristische en culturele activiteiten. Langs de zeezijde loopt de semi-buitenruimte via een organische trappartij over in de branding van de zee. Het gebouwenprogramma omvat aan de oostzijde o.m. een kleinere, polyvalente zaal van 500 m² (1.000 man staand). Aan de westzijde komen op het gelijkvloers commerciële ruimtes, die tevens in sterke interactie staan met de overdekte buitenruimte. Op verdieping één tot drie neemt een hotel zijn intrek. Hotelgasten kunnen hun verblijf bereiken via  twee glazen liften, uitkijkend over het plein. Ze komen aan in een hotellobby met topzicht. Het summum van beleving wordt echter het traject naar de skybar bovenaan, via de diagonale roltrappen met zeezicht. Op datzelfde niveau zouden restaurant- en casinobezoekers hun gading vinden.

Gebreken

Het nieuwe gemeentebestuur stelde bij zijn aantreden naar eigen zeggen ernstige, herhaaldelijke en systematische gebreken vast in de uitvoering van de projectovereenkomst en dat van bij de gunning van het project. “Groep Willemen en projectvennootschap Testerep, die het nieuwe casino moet bouwen, lieten al in een vroeg stadium na om voortgang te maken in het dossier. Zo werd de projectplanning niet gerespecteerd en slaagde groep Willemen er niet in om een sluitend financieel plan voor de realisatie van het casinogebouw af te leveren, hoewel dit essentiële voorwaarden voor de gunning van het project waren”, klinkt het bij het bestuur van Middelkerke.

Voor het nieuwe gemeentebestuur zijn er verschillende andere indicaties dat het project op apegapen ligt. “Zo werden de afbraakwerken nooit volledig afgerond en bleek ook dat de bouwgroep de waterkundige testen voor de vergunning van de zeewering vorig najaar eenzijdig opschortte.  Begin januari maande het gemeentebestuur de opdrachtnemer aan om de nodige inspanningen te verrichten en het project vlot te trekken. Het gemeentebestuur drong bij de bouwgroep eind februari een laatste maal aan om haar tekortkomingen weg te werken en een doorstart te maken”, stelt het schepencollege.

“Spijtig genoeg stelt het gemeentebestuur vast dat er tot op heden geen enkel initiatief tot remediëring genomen werd door de opdrachtnemer. Na een finaal overleg met alle partijen is alle vertrouwen in een tijdige realisatie van het project weg. Het gemeentebestuur kan daarom enkel besluiten dat de bouwgroep niet in staat is om het project te realiseren. Bijgevolg werd beslist om het voorwaardelijke projectonderdeel van de dbfmo-overeenkomst niet toe te wijzen, waardoor het project van rechtswege volledig beëindigd wordt”, luidt het.

Volgens het nieuwe bestuur van Middelkerke heeft dit tot gevolg dat het nieuwe casino zoals het in de voorbije twee jaar ontworpen en voorgesteld werd niet zal worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur wil met een propere lei starten en beraadt zich over alternatieve denksporen om spoedig een nieuw casino te realiseren. Burgemeester Jean-Marie Dedecker wil bij de toekomstige ontwikkeling van een casinogebouw meer controle over het ontwerp en de invulling van het gebouw.

De eerste bezorgdheid van het gemeentebestuur is de snelle opruiming van de projectsite. Eerstdaags zal een aannemer worden aangesteld om de site volledig op te ruimen en te nivelleren. Vóór de start van het toeristische seizoen moet deze zone een evenementenplein worden.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) heeft het consortium  voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit Office Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers[…]

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Portugese architect ontwerpt Scheutbospark tussen Anderlecht en Dilbeek

Meer artikels