Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Veralgemening 6% btw op sloop en heropbouw nodig

Gerelateerde onderwerpen :

Veralgemening 6% btw op sloop en heropbouw nodig

De renovatie van woningen ouder dan tien jaar kan aan een verlaagd btw-tarief van 6%. Soms is het om energetische redenen echter veel beter om die oude woning te slopen en herop te bouwen.

Op die manier verbeteren de energieprestaties van een woning aanzienlijk. De btw op sloop en heropbouw bedraagt echter 21%, tenzij in 32 gebieden waar een verlaagd btw-tarief van 6% geldt voor de sloop en heropbouw van woningen en gebouwen. De Confederatie Bouw vraagt om die maatregel in heel België in te voeren en ze uit te breiden tot de verkoop van woningen die na een afbraak worden gebouwd.

Het is niet de eerste keer dat de sectorfederatie deze problematiek aankaart, maar de Confederatie Bouw maakt van de veralgemening van de 6% btw voor sloop en heropbouw een belangrijk speerpunt in haar memorandum voor de federale verkiezingen van 26 mei. “Dat een uitbreiding van die lagere btw in heel het land voordelig zal zijn voor bouwondernemingen die aan sloop en heropbouw doen, is evident; maar het is vooral ook een maatregel die op ecologisch vlak bijzonder goed is”, aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Ons land heeft immers een zeer aanzienlijk gebouwenbestand dat verouderd is en op het vlak van energie bijzonder slecht scoort. Heel wat woningen en gebouwen beantwoorden niet aan de huidige normen inzake energieprestaties. Het gevolg is er naar: dergelijke gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Renoveren heeft niet altijd zin, slopen en heropbouwen zijn dan te verkiezen. Op die manier komen er immers woningen in de plaats die aan de huidige energieprestaties beantwoorden en gevoelig minder uitstoten.

Tussen 2012 en 2017 steeg het aantal renovaties van woningen met 14% (na aftrek van het effect van de inflatie), zo blijkt uit een analyse die de Confederatie Bouw maakte op basis van Euroconstruct-cijfers. Tijdens diezelfde periode nam de productie van nieuwe woningen met 18% toe. In ons land gaat ieder jaar nog wel een groter bedrag naar renovatie (namelijk 12 miljard € in 2017) dan naar nieuwbouw (9 miljard € in 2017). In dat jaar werd 12 miljard € besteed aan renovaties van woningen en gebouwen, terwijl 9 miljard € naar nieuwbouw ging.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De Wever wil woonbonus schrappen

De Wever wil woonbonus schrappen

In de startnota voor de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering stelt Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) voor om de woonbonus af te schaffen. Dat meldt de VRT.    De woonbonus is het fiscale voordeel voor[…]

12/08/2019 | ImmoMilieu
Renovatiedoelstelling 2050 heeft 162 miljard nodig

Renovatiedoelstelling 2050 heeft 162 miljard nodig

De elektronische facturering

De elektronische facturering

Loonlastenverlaging voor ploegenarbeid op bouwwerven

Loonlastenverlaging voor ploegenarbeid op bouwwerven

Meer artikels