Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Veiligheidsregels nodig voor aannemers in ziekenhuizen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Veiligheidsregels nodig voor aannemers in ziekenhuizen

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik

© Sourbron Fotografie +32 495 30 15 02

De maatregelen die de overheid heeft genomen tegen het coronavirus, zoals telewerk en ‘social distancing’ zijn niet evident voor de bouwsector. Daardoor komen ook bouwwerken in zorginstellingen in het gedrang. Daarom vragen de Confederatie Bouw en haar drie gewestelijke organisaties (VCB, CBBH en CCW) aan de overheden om de regels te herbekijken voor aannemers die actief zijn in ziekenhuis- en zorggebouwen.

Enkel bouwbedrijven die de regels van ‘social distancing’ kunnen garanderen, mogen nog aan de slag blijven. Uit een recente enquête van de Confederatie Bouw blijkt dat een ruime meerderheid van de bouwbedrijven hierdoor hun werkzaamheden reeds helemaal of grotendeels moesten stilleggen.

In tegenstelling tot de andere deelsectoren van de bouw (namelijk diegenen die vallen onder het PC124), vallen de elektriciens (PsC 149.01) onder de cruciale diensten. Zij kunnen afwijken van die regels mits de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) in acht worden genomen. Ook blijft in de mate van het mogelijke ‘social distancing’ vereist. Onder de noodzakelijke pbm’s vallen mondmaskers, handschoenen, beschermende overalls, desinfecterende gels en zo meer.

Toch plaatst de Confederatie Bouw hier een belangrijke kanttekening bij: dringende bouwwerken in ziekenhuizen en zorggebouwen beperken zich immers niet tot elektriciteitswerken. Denk maar aan het uitbreiden van de capaciteit of het plaatsen van deuren en wanden om patiënten van elkaar te kunnen scheiden. Ook schrijnwerk, afwerking, hvac, loodgieterij enz. zijn er bijgevolg cruciaal.

De Confederatie Bouw wil dat de overheden deze problematiek aanpakken in overleg met de bouwvakkers die de essentiële werkzaamheden uitvoeren. Dringende werken kunnen wel degelijk veilig uitgevoerd worden indien zoveel mogelijk de regels van ‘social distancing’ in acht worden genomen en indien er voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal ter beschikking wordt gesteld aan de arbeiders. Die bouwwerken hoeven dan geen verder oponthoud op te lopen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Overheidsopdrachten houden stand in de viruscrisis

Overheidsopdrachten houden stand in de viruscrisis

De viruscrisis heeft in 2020 geen negatieve invloed gehad op het aantal openbare aanbestedingen. Globaal genomen bleef het aantal openbare aanbestedingen stabiel, maar er zijn wel sectoren die het beter deden dan andere. Als we de openbare[…]

Bouwsector blijft onder druk staan

Bouwsector blijft onder druk staan

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Vlaamse regering steunt energiescanbedrijven

Vlaamse regering steunt energiescanbedrijven

Meer artikels