Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Veiligheid bij de productie en op de bouwwerf is prioritair voor Febredal

Gerelateerde onderwerpen :

Veiligheid bij de productie en op de bouwwerf is prioritair voor Febredal

Er beweegt wat bij de Belgische producenten van prefab beton. Uiteraard komen een kwaliteitsvolle en rendabele productie op de eerste plaats, maar tegelijk vindt een belangrijke 'change of minds' ingang. De leden van Febredal vinden het minstens zo belangrijk om aandacht te geven aan meer veiligheid, goed opgeleide medewerkers, aandacht voor het milieu en daardoor ook aan beheersing van het trajectverkeer fabriek-bouwwerf.

Febredal, wie'

Febredal groepeert als vereniging binnen FEBE, de Federatie van Belgische Prefab Beton Fabrikanten, de producenten van breedplaten en dubbele wanden. Zij verenigt onder haar leden de producenten van breedplaten en dubbele wanden. Al sinds jaar en dag informeert zij haar leden over marktevoluties en bouwt zij aan het imago van hun producten. Ook motiveren de leden elkaar om samen de lat hoger te leggen voor betere producten. Zo staat vandaag meer dan ooit het thema veiligheid op het menu.

Beduidend minder ongevallen

Waar draait het om' Productie, aanvoer en plaatsing van breedplaten en dubbele wanden moeten uiteraard snel en economisch gebeuren. Maar ook veilig. Een producent dient het als zijn taak te beschouwen om ernstige of fatale ongevallen, waarbij eigen werknemers en die van de aannemer betrokken kunnen worden, zoveel mogelijk te voorkomen. De producenten verenigd in Febredal hebben van dit issue een prioriteit gemaakt. Daarbij luisteren ze naar elkaars aanpak.

Bij Prefaco, fabrikant met verschillende vestigingen over het hele land, is een verbeterde veiligheidssituatie het resultaat van inspanningen op alle niveaus. De betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin geldt immers niet enkel voor de werknemers die hands-on met de productie, het transport of de begeleiding op de bouwwerf bezig zijn. Nee, in eerste instantie is dit een zaak van het management. Het in 2012 uitgewerkte plan van aanpak werpt ondertussen zijn vruchten af. Top-down sijpelt het veiligheidsbewustzijn door op alle echelons.

Veiligheid is niet langer enkel de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur. Bij Prefaco bouwt de hiërarchische lijn het beleid in zijn dagdagelijkse taken in.

Kurt Guldentops, algemeen directeur bij Kerkstoel in Grobbendonk, treedt dit bij. Kerkstoel 2000+ is houder van het OHSAS 18001-certificaat, wat staat voor 'Occupational Health and Safety Management System'. Dit veiligheidsaspect maakt deel uit van een geïntegreerd zorgsysteem dat ook kwaliteit en milieu permanent wil verankeren in de bedrijfsbeslissingen om op die manier een duurzame ontwikkeling na te streven. 'Door middel van arbeidszorg en het actief voeren van een welzijnsbeleid willen we de risico's en het aantal arbeidsongevallen beperken, het verzuim en het verloop verminderen en ten slotte de motivatie verhogen', betoogt hij.

Dit is inderdaad een belangrijk aandachtspunt, maar niet enkel op de productievloer. Het certificaat geldt ook voor elke 'betrokkene derde', dus ook voor veiligheid op de bouwwerf. De leden van Febredal beschouwen het als hun prioriteit om ook de veiligheid te waarborgen van de werknemers van hun klanten.

Via o.a. toolboxmeetings en opleidingen bij klanten proberen zij ook de werknemers die op de bouwwerf hun producten voort moeten behandelen bewust te maken voor een voor eenieder veiligere werkomgeving. Bovendien investeren deze producenten voortdurend in machineveiligheid, aangepaste sturingen, beveiligingen, waarschuwingssystemen, enz.

Meer veiligheid kost geld

Francis Vanhooren, Safety Manager bij CRH Structural Concrete Belgium waartoe Prefaco behoort, sluit zich hierbij aan. 'Al onze initiatieven zijn uiteraard niet gratis en vergen enorme inspanningen, zowel menselijk als financieel. Onze ingesteldheid moet er in bestaan onze medewerkers en de aannemers in veilige omstandigheden te laten werken en hen toe te laten 's avonds veilig terug naar huis te keren. Samenwerken met bedrijven, die elk op zich veiligheid hoog in het vaandel dragen, moet voor onze aannemers gewoon een 'must' zijn', meent hij.

En hij geeft nog een voorbeeld mee: 'Wist u dat hijsmateriaal in België, in tegenstelling tot in Nederland, driemaandelijks gekeurd dient te worden door een extern keuringsmechanisme' Dit is telkens opnieuw een extra kost, maar die weegt niet op tegen een mensenleven', beseft hij.

Het lijstje maatregelen waar Vanhooren nauwgezet op toekijkt, is lang: risicoanalyse, veiligheid rond voertuigen en mobiele installaties, regels i.v.m. Lock-out/Tag-out en Try, afscherming van machines, werken op hoogte, hijsactiviteiten en persoonlijke beschermingsmiddelen' Stuk voor stuk domeinen die geld kosten, maar waar de investering meer dan loont.

Eenzelfde geluid horen we bij Prefaxis in Zonnebeke. Dominique Zyde, directielid van Prefaxis, licht toe: 'Ook wij steken veel energie in structurele veiligheidsplannen. Dat kunnen heel eenvoudige en voor de hand liggende ingrepen zijn, maar evengoed procedures die behoorlijk veel overleg en investeringen vragen, zowel van mensen als van middelen. Uiteraard staan opleiding en bewustmaking bovenaan op het lijstje, maar het voortdurend investeren in beveiligingstools kan niet anders dan een weerslag hebben op de kostprijs van onze producten. We kunnen dus maar hopen dat onze klanten het welzijn van onze én hun werknemers even belangrijk vinden dan competitiviteit.'

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Toekomstig asbestattest ook nuttig voor aannemers

Toekomstig asbestattest ook nuttig voor aannemers

Vanaf november heb je een asbestattest nodig om een woning die vóór 2001 werd gebouwd te kunnen verkopen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt om voor de verwijdering van asbest een professional in te schakelen. Die krijgen[…]

31/05/2022 | Actueel
Aantal arbeidsongevallen in de bouw gedaald

Aantal arbeidsongevallen in de bouw gedaald

‘Noise Camera’ maakt steden stiller

‘Noise Camera’ maakt steden stiller

'Betere bescherming van slachtoffers arbeidsongeval'

'Betere bescherming van slachtoffers arbeidsongeval'

Meer artikels