Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Veiliger fietspaden voor Breeërsteenweg in Kinrooi

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Veiliger fietspaden voor Breeërsteenweg in Kinrooi

Plannetje: Agentschap Wegen en Verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de N73 Breeërsteenweg in Kinrooi te vernieuwen, vanaf het begin van de bebouwde kom aan de Kloosterstraat tot het einde van de bebouwing richting Bree. De fietspaden worden er vernieuwd en de kruispunten heringericht, met het oog op meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Meteen worden ook de rioleringen grondig vernieuwd.

 

Dit najaar starten de gesprekken voor de grondverwervingen die in grote mate de verdere timing van het traject zullen bepalen. De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting, tussen Tessenderlo en de grens met Nederland. Het is een belangrijke verbindingsweg voor verschillende steden en gemeente gelegen op die as, waaronder Bree, Peer, maar ook Kinrooi waar de projectzone zich bevindt.
 
Het projectgebied in de gemeente Kinrooi omvat het stuk van de N73 Breeërsteenweg, tussen het kruispunt Kerkhofstraat / Kloosterstraat (begin bebouwde kom) en het einde van de bebouwing richting Bree (voorbij de Binnenweg).
 
Het nieuwe ontwerp voor de N73 in Kinrooi heeft drie duidelijke doelstellingen:
• Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers door de aanleg van vrijliggende of verhoogde fietspaden en veilige oversteekplaatsen.
• Meer veiligheid voor gemotoriseerd verkeer door een betere uitwerking van de kruispunten en een middenberm als ‘toegangspoort’ bij het begin van de zone 50 km/u.
• Duurzaam waterbeheer dankzij een maximale afkoppeling van regen- en afvalwater via een gescheiden rioleringsstelsel.
 
De fietsvoorzieningen zijn er vandaag onvoldoende veilig. Het AWV zal daarom de fietspaden aan weerskanten van de Breeërsteenweg vernieuwen en in asfalt heraanleggen. Afhankelijk van het snelheidsregime zijn de fietspaden vrijliggend of aanliggend verhoogd. Binnen gedeeltes van de projectzone zal de rijweg in asfalt worden heraangelegd.
 
Tevens zal het AWV de verschillende kruispunten op het tracé verkeersveiliger maken voor alle weggebruikers. Zo komt er een heldere toegangspoort naar Kinrooi centrum ter hoogte van het kruispunt Broekstraat x Luitestraat x Keunestraat, en een aparte voetgangersoversteek ter hoogte van de doorsteek Meytersveld.
 
Rioolbeheerder Fluvius zal, in samenwerking met Aquafin, gelijktijdig de riolering vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer wordt een gescheiden stelsel aangelegd dat beide waterstromen afzonderlijk opvangt en afvoert.
 
Voor de aanleg van de fietspaden en de vernieuwing van enkele kruispunten moet het openbaar domein op heel wat plaatsen verbreed worden. Dat betekent concreet dat stukken privé-eigendom verworven moeten worden door het Vlaamse Gewest. De gesprekken met de eigenaars zijn aan de gang. Het gaat om 117 voortuinstroken van percelen langsheen het ganse projectgebied.
 
De gesprekken over de grondverwervingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen. De effectieve start van de werken is daarom nog onduidelijk, net als de precieze werkmethode en de minderhinder maatregelen. Pas wanneer de grondverwervingen rond zijn, kan ook het definitief ontwerpplan worden opgemaakt en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ook de aanbestedingsprocedure moet dan nog in gang worden gezet om de opdracht aan een aannemer te gunnen.
 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels