Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Veilige fietsoversteekplaats voor de N730 in As

Gerelateerde onderwerpen :

,
Veilige fietsoversteekplaats voor de N730 in As

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt vanaf volgende week aan een nieuwe en veilige dubbelrichtingsfietsoversteek met middeneiland op de André Dumontlaan in As. De werken duren tot eind december, al kan bij regenweer de huidige planning nog wijzigen. Er wordt in twee fases gewerkt om de hinder te beperken. Eerst starten de werken aan de zijde van de Ziepstraat, vervolgens volgen de werken aan de overkant (zijde Nieuwstraat).

Langs beide zijden van de André Dumontlaan ter hoogte van de Ziepstraat en de Nieuwstraat wordt ook het fietspad vernieuwd. Daar geldt er straks plaatselijk tweerichtingsverkeer voor de fietsers langs de gewestweg. In de richting van de oversteek worden dubbelrichtingsfietspaden en fietssuggestiestroken aangebracht en komt er een veilige en ruime opstelzone met een groene berm voor fietsers en een ingesnoerde aansluiting voor het gemotoriseerde verkeer aan de aansluiting met de Ziepstraat. Deze aanpassingen moeten de veiligheid en het rijcomfort van fietsers op deze fietsknooppuntenroute aanzienlijk verhogen. 
 
Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Doorgaand verkeer op de André Dumontlaan blijft tijdens beide fases beurtelings mogelijk met tijdelijke verkeerslichten. De aansluitingen met de Ziepstraat en de Nieuwstraat worden tijdens de werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners volgen een lokale omleiding.  Er geldt eveneens een snelheidsbeperking van 50 km/uur in de werkzone. Voetgangers en fietsers ondervinden weinig hinder van de werken. Zij kunnen hun traject telkens in twee richtingen verder zetten langs de zijde waar niet wordt gewerkt. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels