Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB wil innovaties opnemen in BRV

VCB wil innovaties opnemen in BRV

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse parlement. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst op het gebrek aan een cijfermatige basis en de eenzijdige focus op wonen. Ook vindt de VCB het nodig om te verwachten innovaties op te nemen in het BRV, wat momenteel te weinig het geval is.

“Een visie richting 2050 die louter uitgaat van bestaande technologieën heeft veel kans om haar doel voorbij te schieten. Het inbouwen van innovaties, niet het minst inzake mobiliteit, is daarom een must voor het BRV. Denk maar aan de huidige opmars van elektrische fietsen en op langere termijn de inburgering van elektrische wagens tot de introductie van zelfrijdende auto’s die ons landschap drastisch kunnen hertekenen”, schrijft de VCB in een blogbericht.

Woon je vandaag buiten de stedelijke centra? Dan evalueert het BRV momenteel dat je transport een te hoge CO2-uitstoot vergt. Het oogpunt van dit witboek is echter 2050. Europese doelstellingen hebben diezelfde streefdatum vooropgesteld om 80 tot 95% minder broeikasgassen te hebben. Een belangrijk gevolg van dat laatste objectief is de aanmoediging van milieuvriendelijke mobiliteit. Zo wordt 2050 onder meer het tijdperk van de elektrische wagen.

Een aanzienlijk deel van de Vlamingen woont bij voorkeur buiten de stad, in open ruimte, met een eigen tuin, enz. Niet iedereen heeft een voorliefde voor een flat in de stad. Die keuze moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven, vindt de VCB. Een individuele woning in buitengebied heeft immers een aantal onmiskenbare voordelen. De eigendomstructuur van zo’n woning laat een snelle, energiezuinige renovatie toe, terwijl een appartementsgebouw in mede-eigendom niet alleen kampt met technische knelpunten, maar ook juridische en financiële belemmeringen kent om over te gaan tot vaak hoognodige energetische aanpassingen.

De dakoppervlakte per wooneenheid buiten de stad biedt een kans om meer zonne-energie op te wekken. Dat laat de bewoner(s) toe om niet alleen voor hun onderhoud energie te voorzien, maar ook voor hun eigen transport. Zoals bekend moet nieuwbouw tegen 2021 bijna-energieneutraal zijn. De Vlaming heeft hierop niet gewacht en van de huidige nieuwbouwwoningen voldoet al een groot deel aan die hoge norm. Tegen 2050 zal die evolutie zelfs uitmonden in plus-energiewoningen. Dat betekent dat een woning meer energie zal opwekken dan nodig. Die extra energie kan ingezet worden voor de mobiliteit van haar bewoners: een elektrische fiets of wagen.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

De stad Antwerpen kocht een groot onbebouwd stuk grond tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren, een onderdeel van het vroegere ‘Laarhof’. Met deze aankoop wordt gegarandeerd dat het perceel, met een totale oppervlakte[…]

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Vergunning voor infrastructuurwerken op bedrijventerrein Rieme Noord

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Brussel keurt RPA Delta-Herrmann-Debroux goed

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Eerste fase van onderzoek ‘De Droge Delta' afgerond

Meer artikels