Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB vraagt verplichte energiezuinige ingrepen bij elke verkoop woning

VCB vraagt verplichte energiezuinige ingrepen bij elke verkoop woning

Jaarlijks wisselen ongeveer 80.000 woningen van eigenaar. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt voor om van elke transactie gebruik te maken om de nieuwe eigenaar ertoe te verplichten zijn woning energiezuiniger te maken. De VCB heeft berekend dat op die manier tegen 2050 zowat 90% van het Vlaamse woningpatrimonium zal gerenoveerd zijn. Tegen dan alle bestaande woningen energiezuiniger maken, is ook de bedoeling van het Vlaamse renovatiepact.

De VCB schat dat momenteel nog maar ongeveer 150.000 woningen een E-peil van 60 en lager hebben. Dat zijn alle woningen die na 2014 tot stand kwamen en een aantal woningen die de jaren voordien reeds op dit strengere maximale E-peil anticipeerden. In het Vlaamse renovatiepact werd afgesproken om al de bestaande woningen veel energiezuiniger te krijgen dan nu; zij zouden tegen 2050 allemaal een E-peil van 60 en lager moeten hebben. Dat betekent dat nog zowat 2,77 miljoen bestaande woningen energiezuiniger moeten worden gemaakt.

Cruciaal moment

Uit een eerder onderzoek van de VCB is al gebleken dat ongeveer de helft van de kopers van een woning deze ook renoveert in het eerste jaar na de aankoop. Ongeveer 75% van de kopers doet dat binnen de drie jaar. De aankoop van een bestaande woning is volgens de VCB een cruciaal moment om de woning te renoveren en van dit kantelmoment moet gebruik worden gemaakt om de nieuwe eigenaars ertoe te verplichten de woning ook grondig energiezuiniger te maken.

De VCB vindt het wel belangrijk dat kopers vóór de aankoop van een bestaande woning duidelijker dan nu zicht krijgen op de noodzakelijke investeringskosten. Op die manier zullen zij, wanneer zij een bod doen op een bestaande woning, daar ook rekening mee kunnen houden. Vandaag gebeurt het te vaak dat kopers tegen elkaar opbieden voor bestaande woningen die heel veel energie verbruiken. Zij beseffen onvoldoende de investeringen die nodig zijn om de energiefactuur omlaag te krijgen. Bestaande woningen worden daardoor te duur verkocht. De kopers hebben nadien te weinig middelen over om hun woningen energiezuiniger te maken.

Verplichtingen

'Als kopers meer inzicht krijgen in de woonkosten, meer bepaald in de energiefactuur en de vereiste investeringen om die te verlagen, zullen zij een rationelere beslissing nemen bij de koop van een woning en zullen de prijzen voor bestaande woningen dalen. Op die manier komt meer ruimte vrij om te investeren', argumenteert de VCB.

De beroepsvereniging gelooft niet dat louter sensibilisering en subsidiëring zullen volstaan om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuiniger te krijgen. Er moeten volgens hen verplichtingen komen, aangevuld met betere informatie over de staat van de bestaande woningen en financiële stimuli.

Momenteel worden jaarlijks amper 0,7% van de bestaande woningen in Vlaanderen grondig gerenoveerd. Het ziet er trouwens niet naar uit dat dit renovatieritme momenteel al sterk aan het stijgen is. Volgens de VCB zijn dan ook bijkomende maatregelen noodzakelijk. Enkel een verplichting binnen de vijf jaar na een aankoop kan dit renovatieritme gevoelig optrekken.

Renovatieritme

Jaarlijks wisselen ongeveer 80.000 woningen van eigenaar. Als van deze eigenaarswissel gebruik wordt gemaakt om de bestaande woningen te renoveren, stijgt het renovatieritme van 0,7% naar 3,4% per jaar. Volgens berekeningen van de VCB zouden op die manier tegen 2050 ongeveer 2,9 miljoen woningen in Vlaanderen tot een E-peil van 60 en lager gerenoveerd geraken. Dat is ongeveer 90% van het woningenbestand. De maatschappelijke kost van deze maatregel zal beperkt zijn omdat de renovatieplicht wordt verbonden aan een verkoop, wat sowieso al een klassiek renovatiemoment is.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Wedstrijd voor groepswoningbouwproject in Beveren

Dit najaar starten de infrastructuurwerken om het binnengebied Leurshoek in de Oost-Vlaamse gemeente Beveren te ontwikkelen. Het gemeentebestuur werkt hiervoor samen met Danneels Development nv. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo), projectregisseur van[…]

19/05/2022 | WedstrijdWoningbouw
Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Ontharding Hollebeekvallei in hartje Antwerpen op komst

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Nationale Bank waarschuwt voor dalende marges bij ondernemingen

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst

Omgevingsvergunning voor sanering asbeststort in Rumst