Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB vraagt samenwerking voor realisatie sociale woningen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
VCB vraagt samenwerking voor realisatie sociale woningen

© ALL RIGHT RESERVED

De jongste jaren komen er ongeveer 2.000 sociale woningen per jaar bij. In de discussie die recent ontstond over een verhoging van het private aanbod en over een flexibelere toegang tot de sociale woningen, ziet de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) één constante. Het jaarlijks aantal bijkomende sociale woningen moet sowieso omhoog om de 170.000 gezinnen op de wachtlijst van een sociale woning te voorzien.
Volgens de vakvereniging moet de Vlaamse overheid dus alles op alles zetten om de beschikbare middelen zo snel mogelijk geïnvesteerd te krijgen, om private actoren aan te moedigen om mee bijkomend aanbod te realiseren en om de drempels voor een snellere realisatie van sociale woningen op te heffen.
 
Verschillende formules
 
“Als we de wachtlijst voor sociale woningen willen verkleinen, zullen we moeten inzetten op verschillende formules. Vandaag bestaan er al uiteenlopende samenwerkingsvormen tussen overheid en private sector om het sociaal woonaanbod te vergroten”, aldus VCB-directeur Marc Dillen, die hiervan enkele voorbeelden aanhaalt:
 
• De traditionele sociale woningbouw via aanbestedingen bij architecten en aannemers;
• De design & build-formule waarbij de ondernemer de sociale woningen ontwerpt én bouwt op grond van een sociale woonactor;
• De CBO-formule waarbij een private ondernemer op eigen grond sociale woningen bouwt waarna deze worden verkocht aan een sociale huisvestingsmaatschappij;
• De SVK pro-formule waarbij een ondernemer een woning minstens 15 jaar lang ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor.
Voor de design & build-, de CBO- en de SVK pro-formule kunnen binnenkort nog kandidaturen worden ingediend. De VCB dringt er bij de Vlaamse regering op aan om oproepen voor deze formules minstens een keer per jaar te herhalen en de budgetten hiervoor op te trekken.
 
Daarnaast kan de private sector ook op basis van huursubsidies ertoe bijdragen om het kwalitatieve aanbod op het lagere segment van de huurmarkt te vergroten, vindt de VCB. Daardoor kunnen betaalbare woningen ook beschikbaar komen voor gezinnen die niet terecht kunnen op de reguliere private koop- of huurmarkt.
 
“We mogen niet vervallen in een discussie tussen private of sociale woonsector. Elke actor is een deel van de oplossing. Samenwerking zal nodig zijn als we aan de 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning een goede oplossing willen aanbieden. De beschikbare middelen mogen dus zeker niet verloren gaan”, aldus Marc Dillen.
 
Regelluwe zones

 
Daarnaast staan verschillende lokale besturen op de rem om nog nieuwe woningen te realiseren op hun grondgebied. Dat gebeurt onder andere via lokale bouwstops.  Wanneer de gemeente wel nog nieuwe projecten toestaat, gaat het meestal om inbreidingsprojecten. Deze projecten zijn vaak complexer, stuiten op meer lokale tegenstand en zijn daarom ook duurder.
 
Regelluwe zones zullen volgens de VCB noodzakelijk zijn om het tempo te versnellen waaraan nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd.
 
“Zij moeten zowel sociale als private woningen ten goede komen. Dergelijke zones zorgen voor minder kosten en voor minder tijdsverlies door administratieve procedures waardoor de focus kan liggen op kwalitatieve woningbouw”, besluit Dillen.
 
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels