Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB steunt verzekering of waarborg voor leners

VCB steunt verzekering of waarborg voor leners

De Nationale Bank wil dat leners minimum 20% van de marktwaarde van de woning zelf bekostigen en deze regel bovendien eind mei al doen toepassen door de banken. Met de stijgende hypothecaire rente dreigen dan nog slechts een beperkt aantal gezinnen te kunnen lenen voor een woning. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) waarschuwt voor een te strikte toepassing van deze regel. Volgens hen moet er ruimte blijven voor maatwerk.

Tegelijk staat de VCB volledig achter het voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein om het vereiste aandeel eigen middelen geheel of gedeeltelijk te laten verzekeren of waarborgen. Met die verzekering of waarborg kan de overheid vooral kandidaat-bouwers over de streep trekken die wel voldoende solvabel zijn op basis van hun huidige inkomen, maar nog onvoldoende eigen middelen konden bijeenbrengen. De oplossing van een verzekering of waarborg brengt dan op geen enkele manier de kredietwaardigheid van de banken in gevaar.

De VCB hoopt dus dat de Nationale Bank hierover op korte termijn een positief advies zal kunnen geven. Als dat gebeurt, is het duidelijk dat de Vlaamse regering bereid is zo’n verzekerings- of waarborgsysteem uit te bouwen. De VCB denkt daarbij vooral aan jonge gezinnen die aan het begin van hun carriè-re staan. Die kunnen steeds moeilijker een hypothecaire lening afsluiten. Dankzij een verzekering van of een waarborg voor het opgelegde eigen aandeel zullen zij alsnog een eigen woning kunnen verwerven. De VCB verwacht dat een dergelijke verzekering of waarborg ieder jaar ongeveer 2.000 extra (vooral jonge) gezinnen kan aanzetten tot de bouw van een nieuwe woning.

Bijkomend pleit de VCB ervoor om de verzekering of waarborg te koppelen aan ingrijpende energiebesparende werken in de te renoveren woning of in het nieuwbouwproject waarvoor nu al strikte energetische normen gelden. Zo zal de maatregel het woningenpark in Vlaanderen net waardevaster maken, een must voor zowel de Nationale Bank als de Europese Centrale Bank. Die aanpak heeft tot gevolg dat banken waardevast vastgoed als onderpand krijgen en anderzijds kunnen de nieuwe eigenaars een paar jaar vroeger een eigen woning verwerven. De verplichte energetische werken zullen volgens de VCB leiden tot een lagere energiefactuur en bijgevolg een lagere woonlast betekenen voor de betrokken gezinnen.

Daarnaast is het volgens de VCB goed om te weten dat het aantal wanbetalers in ons land vandaag laag ligt vanwege het voorzichtige kredietverleningsbeleid van de banken. Die vaststelling kan helpen om de kostprijs van de verzekering of waarborg laag te houden. Door deze positieve maatregel te koppelen aan ingrijpende energiebesparende werken die verplicht uit te voeren zijn, zal de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen in Vlaanderen aanzienlijk verbeteren, wat het risico op een vastgoedbubbel in ons land zal doen afnemen. De overheid heeft op haar beurt een bijkomend instrument in handen om de renovatiedoelstelling tegen 2050 te behalen”, besluit de VCB.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Sinds het faillissement in 2015 en de bijhorende leegstand van de site Werkhuizen Damman-Croes op Krottegem (Roeselare) was het wachten op een nieuwe invulling met bijhorende toekomstplannen. “De voorbije jaren is in overleg met de[…]

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Renovatieverplichting bij verkoop niet-residentiële gebouwen

Vraagtekens bij verplichting om laadpalen te plaatsen bij nieuwbouw

Vraagtekens bij verplichting om laadpalen te plaatsen bij nieuwbouw

Evolutie van de budgetten in de sociale huisvesting

Evolutie van de budgetten in de sociale huisvesting

Meer artikels