Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB steunt omvorming van woonbonus tot klimaatbonus

Gerelateerde onderwerpen :

,
VCB steunt omvorming van woonbonus tot klimaatbonus

© ronstik


De milieubewegingen hebben als eerste punt in hun klimaatbeleid voorgesteld om de woonbonus te hervormen tot een klimaatbonus. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderschrijft dit principe.

De woonbonus is nu ook van toepassing voor de aankoop van energieverspillende woningen zonder dat hieraan een renovatieverplichting wordt gekoppeld. Daarom stokt het renovatieritme in Vlaanderen op een veel te laag ritme, klaagt de VCB. Op dit ogenblik wordt amper 0,6% van het bestaande patrimonium per jaar grondig gerenoveerd, terwijl jaarlijks 2,5% van de bestaande woningen zouden moeten worden gerenoveerd.

De toepassing van de woonbonus wordt volgens de VCB best beperkt tot nieuwbouw (die sowieso zeer energiezuinig wordt want evoluerend naar bijna-energieneutraal) en tot grondige energetische renovaties. De klimaatbonus die de milieubewegingen voorstellen, moet wel substantieel zijn. Zoals ze terecht stellen, lopen de kosten voor een grondige renovatie al snel op tot 50.000 € en meer.

Een groot probleem is dat kopers na de aankoop van een bestaande woning vandaag vaak over een te beperkt budget beschikken om nog te renoveren, waardoor ze de renovatiewerken uitstellen tot (veel) later of er zelfs nooit toe komen. Elke overdracht van patrimonium zou binnen de vijf jaar gepaard moeten gaan met een renovatie. Ook op dit vlak strookt de visie van de VCB met die van de milieubewegingen. Dit principe van een renovatie vijf jaar na de overdracht staat trouwens al in het Vlaamse energieplan dat de huidige regering op 20 juli 2018 heeft goedgekeurd.

Om dit proces te vergemakkelijken gelooft de VCB ook in het positieve effect van het EPC+ dat intussen wordt uitgerold. Dit certificaat biedt kopers een beter inzicht in de vereiste renovatiekosten als ze een woning kopen, waardoor ze voor energieverslindende bestaande woningen een juistere prijs zullen betalen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

Op de site van de voormalige papierfabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat daar recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld[…]

26/11/2021 | OVAMbodemsanering
Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

Meer artikels