Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB staat achter Vlaamse investeringsintenties

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
VCB staat achter Vlaamse investeringsintenties

Uit de startnota voor de vorming van de nieuwe Vlaamse regering heeft de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) kunnen afleiden dat de nieuwe regering een investeringsregering zal blijven. De afwerking van grote infrastructuurprojecten staat duidelijk bovenaan de agenda, in combinatie met de aanleg van fietspaden en investeringen in openbaar vervoer. Ook de lokale besturen zouden volgens de nota extra moeten investeren. De VCB hoopt dat Vlaamse regering en lokale besturen tegen het einde van de legislatuur voor 5% van het bbp zullen kunnen investeren en vraagt dat de nieuwe regering hiertoe een investeringsnorm zou opstellen. 
Tegelijk spreekt de nota over de afschaffing van de woonbonus. De VCB hoopt dat deze afschaffing bij de onderhandelingen kan worden genuanceerd en vraagt met name dat de middelen die op die manier vrijkomen integraal worden ingezet op energiezuinige nieuwbouw en renovatie.  
 
De nieuwe regering wil immers blijven inzetten op de realisatie van de klimaatdoelstellingen. Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot is afkomstig van gebouwen. Hoe gaat de regering die CO2-uitstoot kunnen verminderen als ze tegelijk de woonbonus voor per definitie energiezuinige nieuwbouw afschaft en tegelijk geen woonbonus meer geeft voor de realisatie van een woningrenovatie. 
 
De nota spreekt over een verlaging van de energiefactuur maar vermeldt daarnaast geen enkele nieuwe maatregel om de energiebesparing in woningen te helpen reduceren. De VCB pleit in dit verband voor een klimaatbonus die dan enkel voor nieuwe woningen en voor woningrenovaties zou gelden en hoopt dat hiervoor bij de onderhandelingen toch nog een opening kan worden gecreëerd
 
De betonstop wordt volgens de nota een bouwshift, waarbij verdichting nog altijd vooropstaat. Maar de nota beklemtoont tegelijk het belang van draagvlak en plant hierover een staten-generaal waarbij ook de private sector wordt betrokken. De VCB is tevreden dat op die manier bij het ruimtelijk beleid het monopolie van de planologen wordt doorbroken.
 
Volgens de nota moet de nieuwe regering ook inzetten op de droogteproblematiek. Ook hier zal de bouwsector een belangrijke rol kunnen vervullen: bij het ontharden van oppervlakte, bij het bufferen en recupereren van water en bij de aanleg van gescheiden rioleringen. De VCB vindt het ook positief dat de nieuwe regering er zou naar streven de kwaliteitsdoelstellingen van de Europese richtlijn Water te bereiken tegen 2027. De komende vijf jaren zijn op dat vlak van cruciaal belang.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite in Mechelen, vlakbij de N16, zijn zopas gestart. Het nieuwe parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van de stad. Naast de[…]

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Meer artikels