Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB nuanceert forse groeicijfers nieuwbouw

VCB nuanceert forse groeicijfers nieuwbouw

De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) stelt vast dat het aantal vergunningen en kredieten voor de bouw of aankoop van een woning in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen is. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) nuanceert deze cijfers, want 2015 was een relatief slecht jaar voor de nieuwbouw. Dit jaar is er inderdaad een herstel, maar het aantal vergunningen voor flats en huizen in het eerste kwartaal van 2016 is nog steeds lager dan in 2014.

De BVK is een onderdeel van Febelfin en overkoepelt 54 financiële instellingen in ons land die kredieten verstrekken. Samen zijn ze goed voor zowat de hele markt voor nieuwe hypothecaire kredieten. In totaal waren er eind juni naar schatting voor zowat 211 miljard ' aan hypothecaire kredieten in omloop.

Uit de jongste cijfers van de BVK blijkt dat in het tweede trimester van dit jaar iets meer dan 70.000 hypothecaire kredietovereenkomsten werden gesloten voor een totaalbedrag van 7,7 miljard ', externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het tweede trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met 8,6%. Het overeenstemmende bedrag ligt iets meer dan 16% hoger.

In totaal waren er eind juni voor zowat 211 miljard ' aan hypothecaire kredieten in omloop.

Wat de bestemming van de verstrekte kredieten betreft, doet de vastgestelde stijging ten opzichte van een jaar geleden zich voor op het vlak van de aankoop (+ 3.557, hetzij + 12%), de bouw (+ 2.798 of + 47%) en de aankoop met renovatie van een woning (+ 429 of + 7%). Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (- 1.072 of -5%) kende een daling.

Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het tweede trimester van dit jaar tot 147.000 '. Het gemiddelde bedrag voor de bouw van een woning steeg tot 154.000 '. Aankoop en renovatie samen zijn goed voor een gemiddelde van 170.000 ', voor renovatie daalt het gemiddelde kredietbedrag lichtjes tot 41.000 '. In het tweede trimester van dit jaar kozen meer dan negen op tien kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum tien jaar. Ongeveer 8% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen drie en tien jaar. Toch koos ook nog 1,3% van de kredietnemers voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

Volgens de VCB is een belangrijke factor bij de opleving van nieuwbouw in 2016 de verstrenging van het E-peil naar E50 sinds 1 januari 2016. Een aanpassing van het E-peil zorgt er traditioneel voor dat potentiële bouwers hun beslissing tot nieuwbouw vervroegen waardoor we in het begin van dit jaar een toename van nieuwbouw zien. De VCB verwacht dat dit gecompenseerd zal worden door een afname eind 2016.

Een garantie op een netto toename in 2016 is er volgens de VCB nog zeker niet. In Wallonië zien we deze toename van het aantal vergunningen begin 2016 trouwens niet, wat een indicatie is dat de aanpassing van het E-peil een belangrijke factor is.

Het E-peil is immers een gewestelijke materie. Sterker nog: het aantal vergunningen voor flats, de jongste jaren de groeimotor voor nieuwbouw in Wallonië, is in het eerste kwartaal van dit jaar met 20% gedaald.

'De voorbije jaren daalde het aandeel kredieten voor nieuwbouw in de totale hypothecaire kredietverlening. In de eerste helft van 2016 heeft deze trend zich weliswaar niet voortgezet, maar het is nog te vroeg om te spreken van een herstel. Ondanks de lage rente blijft het voor veel gezinnen moeilijk om voldoende eigen middelen te kunnen voorleggen bij de bouw van een huis. Banken zijn hier veel strenger op geworden waardoor gezinnen langer moeten sparen vooraleer zij kunnen bouwen', besluit de VCB.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Baksteenproducent Vandersanden wint Limburgse Klimaataward

Baksteenproducent Vandersanden wint Limburgse Klimaataward

Baksteekproducent Vandersanden uit Bilzen ontving zopas de Limburgse Klimaataward. Het familiebedrijf met ruim achthonderd medewerkers en vijftien vestigingen in Europa, werd daarmee bekroond voor zijn uitzonderlijk duurzaamheidsparcours. […]

09/12/2022 | Ondernemingen
Erfgoedprijs voor Muziekcentrum De Bijloke in Gent

Erfgoedprijs voor Muziekcentrum De Bijloke in Gent

Zes op de tien Belgen denken dat de oorlog de groene transitie zal versnellen

Zes op de tien Belgen denken dat de oorlog de groene transitie zal versnellen

Eén op de vijf bouwbedrijven slachtoffer van cybercrime

Eén op de vijf bouwbedrijven slachtoffer van cybercrime