Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB heeft collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid

Gerelateerde onderwerpen :

VCB heeft collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde vast dat traditionele verzekeringen milieuschade nauwelijks dekken en asbestschade al helemaal niet. Dit was het signaal voor de VCB om samen met de milieuafdeling van verzekeringsconsulent en -makelaar Marsh Environmental Practice een collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid op te stellen. De verzekering dekt eveneens ‘schade aan de biodiversiteit’, maar de focus van de verzekering ligt op asbestschade.

Vlaanderen recycleert al ongeveer 95% van het bouwafval en is daarmee een Europese koploper. Maar nu is het voor de VCB tijd om voluit in te zetten op de bescherming van de gezondheid, het milieu en op de kwaliteit en de zuiverheid van de gerecycleerde materialen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de verwijdering van asbest.

Om de gebouwenkringloop te sluiten is het belangrijk asbest selectief uit te faseren. Bij de sloop van Vlaamse woningen en gebouwen ouder dan 2001 blijkt immers dat in meer dan 90% asbest aanwezig is. De Vlaamse overheid wil dat gefaseerd tegen 2034 en 2040 alle risicovolle asbestmaterialen verwijderd zijn. Hiervoor heeft OVAM een actieplan asbestafbouw opgesteld om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

“Vlaanderen asbestveilig maken tegen 2040 is noodzakelijk én realistisch. Via de invoering van een asbestattest, gefaseerde verwijderingsdoelstellingen en ondersteuningsprogramma’s voor o.a. onderwijs en burgers willen we de 2,3 miljoen asbesthoudende materialen die nog in omloop zijn verwijderen. Recent is de OVAM alvast gestart met haar informatiecampagne over het afbouwplan”, stelt Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM.

“We merken ook een toenemend bewustzijn en een hogere alertheid bij consumenten en bedrijven voor de impact van schadelijke stoffen als asbest op mens en milieu. Een bouwbedrijf kan bij het uitvoeren van werken aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het milieu, o.m. bij het verwijderen van asbest. Deze werken worden niet enkel door gespecialiseerde asbestverwijderingsbedrijven uitgevoerd, in sommige gevallen mogen ook gewone aannemers zoals dakwerkers asbest verwijderen”, zegt Marc Dillen van de VCB.

De organisatie Immoterrae nv treedt op als verzekeringnemer voor de aannemers. Zo kon de VCB de premies voor de leden van de Confederatie Bouw beperken. Immoterrae werd opgericht door de VCB om milieutechnische en juridische expertise te kunnen aanbieden voor vastgoed- en bouwprojecten en het vlotter te bekomen van financierings- en verzekeringsmogelijkheden in de bouwsector.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Waregem schenkt CO2-meters aan scholen

Waregem schenkt CO2-meters aan scholen

De stad Waregem schenkt elk van z’n scholen twee CO2-meters. Zo kunnen leerkrachten en leerlingen de binnenluchtkwaliteit in de klassen goed volgen en weten ze wanneer er meer geventileerd moet worden. Het stadsbestuur koos voor deze actie[…]

17/09/2020 | MilieuScholen
Tweede projectoproep Proeftuinen Droogte

Tweede projectoproep Proeftuinen Droogte

De Watergroep investeert in slimme watervoorziening

De Watergroep investeert in slimme watervoorziening

Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

Deme Offshore plaatst 94 windturbines in Nederland

Meer artikels