Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

VCB en Bouwunie betreuren afschaffing vestigingsreglementering voor bouwberoepen

VCB en Bouwunie betreuren afschaffing vestigingsreglementering voor bouwberoepen

© Jean-Philippe WALLET

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om de vestigingsreglementering voor bouwberoepen af te schaffen. Vanaf volgend jaar kan iedereen een bouwbedrijf starten zonder passend diploma, zonder bewijs van beroepservaring of zonder een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie terwijl een minimum aan voorkennis volgens de VCB toch een absolute noodzaak is om te starten in de bouw.

“De bouwsector heeft de afgelopen jaren een grote technische evolutie doorgemaakt. Een aannemer kan dan ook de vereiste kwaliteit niet meer leveren zonder technische bagage en een professionele instelling. De afschaffing van de vestigingswet ondermijnt het vakmanschap in de bouw. Een update was meer op zijn plaats geweest, zeker in combinatie met de grote opleidingsinspanningen die de Vlaamse bouw permanent levert”, oppert de VCB.

Ook voor starters is de afschaffing volgens haar een nadeel. Een ondernemer zonder vakkennis loopt immers een hoger risico op een faillissement. De vestigingswetgeving houdt niet alle roekeloze starters tegen, maar beperkt hun aantal sterk. Is de Vlaamse economie echt gebaat bij grote aantallen nieuwe ondernemingen die niet levensvatbaar zijn?, vraagt de VCB zich af.

“De vestigingswet is bovendien een vorm van bescherming van de consument. Die gaat met de afschaffing van de vestigingswet verloren. De recente Pano-reportage over faillissementsfraude maakte alvast duidelijk dat liberalisering vaak haaks staat op consumentenbescherming. Avonturiers zullen zonder kennis van zaken alle zelfstandige bouwberoepen kunnen uitoefenen, met als zeker gevolg meer slechte uitvoeringen en meer betwistingen achteraf”, waarschuwt de Vlaamse Confederatie Bouw.

Haar boodschap aan de Vlaamse regering was: schaf het systeem niet af, maar verbeter het en stuur bij waar nodig. De Vlaamse regering is hier spijtig genoeg niet op ingegaan, klaagt de VCB aan.

Ondernemersonvriendelijk

Bouwunie is al evenmin te spreken over de afschaffing van de vestigingswet in de bouw door de Vlaamse regering. “De deur openzetten voor cowboys is ondernemersonvriendelijk”, werpt ze op.

Dat de Vlaamse regering per 1 januari 2019 de vereiste beroepsbekwaamheden voor de bouwberoepen afschaft, vindt Bouwunie duidelijk een slechte zaak. Voor heel wat beroepen is immers een minimum aan beroepskennis absoluut noodzakelijk. “In de bouwsector blijven kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. Grootste dupe van de afschaffing is de consument: hoe weet die of de aannemer die zijn woning bouwt, een muurtje afbreekt of de verwarming nakijkt daar wel de juiste kennis voor heeft? Maar ook de Vlaamse bedrijven, zeker starters en nieuwe ondernemingen, zijn “gejost”. Europese bouwondernemingen moeten nergens in België voldoen aan vestigingsvoorwaarden, maar hoe zit het met Vlaamse bouwbedrijven die in Wallonië of Brussel gaan werken? Bouwunie vraagt al langer dat Vlaanderen hiervoor een samenwerkingsakkoord sluit met de andere twee gewesten zodat Vlaamse bouwondernemers niet gediscrimineerd worden”, luidt het.

Bouwunie merkt op dat onze vestigingswet onder druk staat sinds de Europese richtlijn die bepaalt dat wie in het ene Europese land een gereglementeerd beroep mag uitoefenen dat ook moet kunnen in een ander Europees land. “Het is toch al te gek dat we aan Vlaamse ondernemers strengere voorwaarden opleggen dan aan hun buitenlandse concurrenten”, zo luidt de redening. De Vlaamse regering volgt deze redenering en dus is afschaffen blijkbaar eenvoudiger dan de wetgeving EU-proof te maken, fulmineert Bouwunie.

Ze betreurt dat de Vlaamse bouwsector via allerlei kanalen wordt blootgesteld aan onaanvaardbare, maar door onze eigen beleidsvoerders toegelaten concurrentie. “Na de toevloed van buitenlandse bedrijven onder het goedkeurende oog van de EU en na de deeleconomie en de klusjesdiensten, goedgekeurd door de federale regering, effent de Vlaamse regering nu het pad voor allerhande klussers en cowboys. De Vlaamse bedrijven en zelfstandigen in de bouw moeten steeds meer opboksen tegen deze gelegaliseerde oneerlijke concurrentie. Dit is echt om moedeloos van te worden”, klaagt Bouwunie aan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Declerck leidt Fideris

Declerck leidt Fideris

De borgstellingskas Fideris cv (Gemeenschappelijke Borgstellingen) nam zopas afscheid van haar voorzitter Geert Delmulle (tweede van l./van Danilith-Delmulle). Hij was meer dan twintig jaar bestuurder, waarvan zes jaar als voorzitter. De nieuwe[…]

Thomas Scorier nieuwe voorzitter van Confederatie Bouw

Thomas Scorier nieuwe voorzitter van Confederatie Bouw

Nieuwe naam voor fabrikanten buitengevelisolatie

Nieuwe naam voor fabrikanten buitengevelisolatie

Niko Demeester gedelegeerd bestuurder Confederatie Bouw

Niko Demeester gedelegeerd bestuurder Confederatie Bouw

Meer artikels