Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vastgoedmakelaars mogen niet meer op plaatsbezoek

Vastgoedmakelaars mogen niet meer op plaatsbezoek

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) reageert erg verontwaardigd op de beslissing dat vastgoedmakelaars geen plaatsbezoeken meer zouden mogen uitvoeren. Volgens de Vlaamse Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) kunnen plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars wél nog plaatsvinden.
Vastgoedmakelaars mogen door de nieuwe coronamaatregelen geen huisbezoeken meer organiseren. Dat werd maandagnamiddag bevestigd door zowel de federale overheidsdienst Economie als het Crisiscentrum. Het BIV stelt zich vragen bij die beslissing. De CIB Vlaanderen heeft naar eigen zeggen gegronde argumenten om plaatsbezoeken nog steeds te laten doorgaan.
 
“Wij zijn niet tevreden met deze beslissing van de fod Economie. In het gepubliceerde ministerieel besluit staat helemaal niets waaruit we kunnen afleiden dat vastgoedmakelaars hun activiteiten niet mogen laten doorgaan. Een woning- en vastgoedmarkt die tot stilstand komt, is een maatschappelijk en economisch drama. Het verbod zal de vastgoedmarkt bovendien harde klappen geven”, zegt Stefaan Leliaert, de voorzitter van het BIV.
 
“De overheid maakt zich sterk dat ze de economie wil laten draaien, maar deze beslissing heeft een zeer grote negatieve impact. Heel veel diensten vallen stil als fysieke huisbezoeken niet meer mogen doorgaan. Denk maar aan epc-verslagen die niet kunnen worden opgemaakt, fotografen en experts die ook niet meer mogen langskomen. Bovendien mogen notarissen en de sociale huisvestingsmaatschappijen wel voortwerken. Dat kunnen we interpreteren als oneerlijke concurrentie”, vindt Leliaert.
 
“Uit de eerste lockdown is gebleken dat wij op een uiterst veilige manier konden werken. De eigenaar was niet aanwezig terwijl zijn woning bezocht werd, de makelaar ontsmet alles wat wordt aangeraakt, er is handgel, iedereen draagt een mondmasker en je kan perfect op 3 m afstand van elkaar je werk doen. Bovendien is vastgoedmakelaar geen contactberoep en er is geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, waardoor zowel de makelaar als de kandidaat-koper zich mogen verplaatsen naar het pand”, zegt de BIV-voorzitter.
 
CIB Vlaanderen, de grootste beroepsorganisatie van vastgoedmakelaars is niet akkoord met de interpretatie van de fod Economie en stelt dat plaatsbezoeken wel nog kunnen plaatsvinden. Wij zijn professionals en kunnen die bezoeken, volgens onze sectorgids, die eerder door de overheid en de virologen werd goedgekeurd, perfect veilig laten plaatsvinden”, zegt Kristophe Thijs, directeur Communicatie van CIB Vlaanderen.
 
“Vastgoedmakelaars zijn geen knuffelcontacten. Hun werk staat dus los van de beperkingen die opgelegd zijn in de privésfeer. Professionele dienstverleners zoals loodgieters, techniekers, architecten, mogen nog steeds woningen betreden. Makelaars zijn uiteraard ook professionele dienstverleners, die hun job kunnen voortzetten en dus een bezoek mogen afleggen met potentiële kopers en huurders, dit mits de eerder goedgekeurde beperking van maximum twee bezoekers die samen met de vastgoedmakelaar op bezoek mogen”, zegt Thijs.
 
“In de praktijk zullen er inderdaad misschien wel een aantal bezoeken zijn die niet kunnen doorgaan, zoals bij bewoners in quarantaine, zittende huurders of eigenaars die angstig zijn. We roepen onze makelaars uiteraard op om hier pragmatisch en respectvol mee om te gaan. Maar dat betekent niet dat de vastgoedmarkt opnieuw volledig op slot moet. Daar is niemand, noch de professional, noch de consument, mee gebaat”, vervolgt de communicatiedirecteur.
 
“Heeft de overheid nu echt niks geleerd uit de eerste lockdown en de vastgoedmarkt die toen op slot ging? Dit heeft tot vele menselijke drama’s geleid. Wij kunnen ons echt niet inbeelden dat de federale regering opnieuw dezelfde fout wil maken. De maatregel zou bovendien ook een heleboel andere problemen veroorzaken. Het opschorten of uitstellen van alle verhuisbewegingen voor meerdere maanden heeft immers ook zware implicaties op uittredende huurders, inkomende huurders, verhuurders, kopers en verkopers, plaatsbeschrijvers, verhuisfirma’s, enz.”, besluit Kristof Thijs van CIB Vlaanderen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is vrijwel heel Vlaanderen en vooral in de steden een grote maatschappelijke uitdaging. Het Sociaal Verhuurkantoor Mechelen en het stadsbestuur bundelen de krachten om daar structureel iets aan te doen. Tegen 2025 willen beide[…]

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Meer artikels