Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vastgoedprijzen tasten renovatiebudget van gezinnen sterk aan

Vastgoedprijzen tasten renovatiebudget van gezinnen sterk aan

Te weinig ingrijpende renovaties

Terwijl het totale aantal hypothecaire kredieten in het eerste semester van 2017 lichtjes is gestegen, is het aantal kredieten voor renovatie met meer dan 7% gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2016. De evolutie van de afgeleverde vergunningen voor ingrijpende renovaties toont eenzelfde trend. In Oost-Vlaanderen is de daling met 10% sterker dan in heel Vlaanderen. Die tendens is nefast voor de renovatiedoelstelling van de Vlaamse regering van 2,65 miljoen te renoveren of te vervangen woningen tegen 2050.

Om dat streefcijfer te halen moet het aantal vergunde renovaties worden opgetrokken naar 70.000 per jaar, terwijl het huidige aantal zowat 16.000 bedraagt. Hoewel (ver)bouwen de jongste jaren niet duurder is geworden, lijdt de betaalbaarheid van te renoveren woningen onder de stijgende vastgoedprijzen die wegen op het renovatiebudget van gezinnen. In de aanloop naar de bisbeurs beklemtoonde de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) het belang van een inhaalbeweging voor ingrijpende renovaties met het oog op een verbeterd wooncomfort, een kleinere energiefactuur en een lagere CO2-uitstoot.

Stabiele Abex

De grootste struikelblok voor renovatie vandaag is de betaalbaarheid. Vastgoedprijzen blijven stijgen waardoor het beschikbare budget voor een hoognodige renovatie slinkt. Zo is de gemiddelde aankoopprijs van gewone woonhuizen, villa’s en appartementen in Vlaanderen sinds 2000 respectievelijk met 149.000, 111.000 en 138.000 € gestegen. 

De aankoopprijs is sinds 2000 met 176% gestegen voor gewone woonhuizen, met 149% voor appartementen en met 41% voor villa’s, terwijl bouwen zelf niet duurder is geworden. De bouwkostenindex Abex is stabiel gebleven en volgt op langere termijn trouw de lage inflatie. Dat betekent dat de kosten van bouwmaterialen en lonen in reële termen niet duurder zijn geworden.

Het beschikbare budget is allesbepalend om in één beweging grondig te renoveren of een weloverwogen stappenplan te volgen. De woningpas die de Vlaamse overheid voorbereidt, kan hierbij helpen. Wie kiest voor een gefaseerde renovatie krijgt dankzij die woningpas met een aangepast stappenplan immers zekerheid over een optimale uitvoering om onnodig dubbelwerk en dus onnodige investeringen te vermijden. Daarenboven zal die woningpas de keuze tussen een ingrijpende renovatie of een vervangende nieuwbouw beter ondersteunen. Afhankelijk van de staat van de woning is een renovatie soms duurder of kan het gewenste resultaat niet gehaald worden. Wie vandaag renoveert, kan een beroep doen op een reeks ondersteunende maatregelen (energie- en renovatiepremies en energieleningen). Bovendien maakt een energiezuinige renovatie je woning waardevast en anticipeer je op renteveranderingen of bijkomende verplichtingen.

Ecologische voetafdruk

Een energie-efficiënte verbouwing in combinatie met nieuwe technieken zoals hernieuwbare energietoepassingen kan een grote impact hebben op de ecologische voetafdruk van Vlaamse gezinnen. Zo kan de zelf opgewekte energie ook ingezet worden voor de mobiliteit van de bewoners die met een elektrische fiets of wagen rijden. Vanaf 2035 worden bovendien enkel nog nieuwe auto’s op waterstof of elektriciteit toegelaten. Ook geothermie (verwarming door aardwarmte) biedt enorme mogelijkheden om het energieverbruik van een woning te doen slinken. Zo blijkt een villa met geothermie 2.000 kg CO2 per jaar te besparen, het equivalent van 20.000 km per jaar rijden met een klassieke wagen.

Enorme opdracht

De Vlaamse regering voorziet dat elke woning tegen 2050 voldoet aan een E-peil van 60 of een EPC-kengetal van 100 kWh/m²/jaar. Dat is een enorme opdracht als je het huidige renovatieritme in acht neemt. Daarom moet de Vlaamse regering dit voor de VCB prioritair behandelen.

Hierbij moeten evenwel niet alleen de vereiste stimulansen voorzien worden, maar moeten ook tegenstellingen in het beleid worden vermeden. Om de prijzen voor wonen niet extra op de spits te drijven en de bijkomende kostprijs van renovatie doenbaar te houden moet het woonaanbod de stijgende vraag kunnen volgen.

Bij de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) schrapt de overheid volgens de VCB daarom best niet ondoordacht ruimte voor wonen, maar voorziet ze ook tijdig voldoende alternatieven. Een degelijke ondersteuning van versnelde kwaliteitsvolle stadsvernieuwing of attractieve verdichtingsprojecten lijkt noodzakelijk. De bouwsector van zijn kant ontwikkelt de meest diverse technologische innovaties om de woonwens van iedere Vlaming op een milieuvriendelijke manier te helpen realiseren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Het beursgenoteerde Home Invest Belgium, gespecialiseerd in de verhuur van residentieel vastgoed, gaf 1.417.770 aandelen uit en verhoogde daarmee het kapitaal met 30 miljoen euro.  De aandelen werden geplaatst tegen 21,16 euro per stuk, een[…]

Vlaanderen wil met private sector sociale woningen bouwen

Vlaanderen wil met private sector sociale woningen bouwen

Huis te koop in twee werelden

Huis te koop in twee werelden

We Invest opent kantoren in Vilvoorde en Heist-op-den-Berg

We Invest opent kantoren in Vilvoorde en Heist-op-den-Berg

Meer artikels