Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vastgoedmakelaars moeten nog professioneler werken

Vastgoedmakelaars moeten nog professioneler werken

Een verdere professionalisering van de vastgoedmakelaars en de syndici, dat is de strekking van de hervorming die minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus doorvoert en die zopas werd goedgekeurd door de federale ministerraad. Het voorontwerp van wet voorziet een aantal vernieuwingen in de tuchtprocedure voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). België telt 9.887 erkende vastgoedmakelaars, bemiddelaars, syndici en rentmeesters.

Er zullen ook sneller bewarende maatregelen kunnen worden genomen tegenover oneerlijke vastgoedmakelaars om te voorkomen dat ze nog meer slachtoffers maken en het imago van het beroep nog meer beschadigen. Zo zal via een spoedprocedure aan de rechter kunnen worden gevraagd om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen of de toegang tot rekeningen waarop gelden van derden staan te blokkeren. Voor syndici geldt een bijzondere informatieplicht aan de verenigingen van mede-eigenaars.

Vastgoedmakelaars worden verplicht om gebruik te maken van kwaliteitsrekeningen, meer bepaald de derdenrekening en de rubriekrekening. Dankzij een duidelijke afscheiding tussen het privévermogen en het professionele vermogen van de vastgoedmakelaar worden geldsommen die door klanten aan hen zijn toevertrouwd beter beschermd: zij mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en bij een eventueel faillissement vallen zij buiten het faillissement.

De voorbije jaren zijn de vastgoedmakelaars ongetwijfeld professioneler geworden, maar volgens Willy Borsus moet er nog meer gebeuren, vooral inzake de bescherming van de mede-eigenaars ten aanzien van de syndicus. Concreet stelt de minister volgende hervormingen voor:

Meer actiemiddelen voor de klagers

Een persoon die een klacht heeft ten aanzien van een vastgoedmakelaar en die zijn klacht zonder gevolg geklasseerd ziet door de rechtskundige assessor, zal voortaan een herziening van deze beslissing kunnen vragen bij een rechtskundige assessor-generaal. Er wordt dus een vorm van beroep ingevoerd.

Meer transparantie in de tuchtprocedure

De voorlopige maatregelen en de definitieve tuchtbeslissingen zullen ambtshalve gecommuniceerd worden aan de klagers. Bovendien zullen specifieke maatregelen voorzien worden voor het informeren van de verenigingen van mede-eigenaars (de verenigingen van mede-eigenaars die beheerd worden door een syndicus die veroordeeld werd tot een schorsing zonder uitstel van meer dan een maand of tot een schrapping moeten in principe geïnformeerd worden door de syndicus over deze beslissingen).

Introductie kwaliteits-rekening in de wet

Het gaat om een derdenrekening, een algemene rekening waarop de fondsen van derden beheerd worden en een rubriekrekening die een geïndividualiseerde rekening is per cliënt/dossier. Het onderscheid tussen de eigen fondsen van de vastgoedmakelaar en de fondsen van derden, dat momenteel al een deontologische verplichting is, zal een wettelijke verplichting worden, zoals al voorzien is voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Dit systeem zal de cliënten van makelaars beschermen tegen de insolvabiliteit van de professional.

Meer slagkracht voor het BIV

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars zal aan de rechter volgens een spoedprocedure (in kortgeding) o.a. de aanstelling kunnen vragen van een voorlopige bewindvoerder en de blokkering van de toegang van de vastgoedmakelaar tot de rekeningen, op basis van de spoedprocedure voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Bedoeling is de mede-eigenaars preventief te beschermen in afwachting van een beslissing over de mogelijke schuld.

“De vastgoedsector is cruciaal voor zowel de economische ontwikkeling als de tewerkstelling. Het is belangrijk dat het beroep van vastgoedmakelaar zich blijft professionaleren, vandaar de cruciale rol die het BIV speelt in deze aanpak. Zoals in elke sector besmeurt het bedrog van een kleine minderheid van oneerlijke vastgoedmakelaars het imago van het beroep en verstoren deze malafide makelaars de eerlijke concurrentie. Daarop baseer ik de maatregelen die ik vandaag neem voor een verdere professionalisering”, verklaart Willy Borsus.

De nieuwe maatregelen komen bovenop een maatregel die reeds op 1 januari 2016 in werking trad: de collectieve verzekering. Die biedt de consument een betere bescherming omdat elke vastgoedmakelaar die ingeschreven is bij het BIV gedekt is door deze verzekering, die ook de verduistering van fondsen door de vastgoedmakelaar dekt in geval van insolvabiliteit van deze laatste.

Bovendien is de verplichting tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van het mandaat van de syndicus (zowel de professionele als de niet-professionele) voor elke vereniging van mede-eigenaars die hij beheert op 1 april in werking getreden. De verenigingen van mede-eigenaars hebben nog tot 1 april 2018 om dit te doen. Dit maakt het o.a. mogelijk om beter te communiceren naar de mede-eigenaars als een klacht resulteert in de schorsing of de schrapping van de syndicus wanneer het goede beheer van de vereniging van mede-eigenaars ter discussie wordt gesteld.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

We Invest opent kantoren in Vilvoorde en Heist-op-den-Berg

We Invest opent kantoren in Vilvoorde en Heist-op-den-Berg

In Wallonië en Brussel is We Invest met vijftien locaties een bekende vastgoedfranchisegever. Nu mikt de specialist in residentieel vastgoed ook op Vlaanderen. Een eerste vastgoedkantoor werd geopend in Antwerpen-Centrum. Nu zijn Vilvoorde[…]

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

Studie over waardering vastgoed per stad of gemeente

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Matexi blijft op koers ondanks actuele uitdagingen in de bouwsector

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Gent wil aanbod studentenhuisvesting verhogen

Meer artikels