Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Vastgoedexperts tegen exclusiviteit schattingen

Schattingen van onroerende goederen bij nalatenschappen mogen in Vlaanderen enkel nog door erkende landmeters gebeuren. Tot 1 januari 2015 stelden de registratiekantoren hiervoor ook gekwalificeerde vastgoedexperts aan. Voor deze taxaties komen zij nu niet meer in aanmerking en dit zonder enige vorm van gezamenlijk overleg. De Kamer van Vastgoedexperten, Kavex, is niet te spreken over deze gang van zaken. De beroepsvereniging tekende bezwaar aan tegen de invoering van het kwaliteitscharter met de landmeters, waardoor de vastgoedexperts voortaan uit de boot vallen.

Sinds 1 januari vallen nalatenschappen onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Belastingdienst. Voorheen waren de registratiekantoren bevoegd voor de afhandeling van dergelijke dossiers. Die stelden jarenlang o.m. gediplomeerde en/of gekwalificeerde vastgoedexperts aan om tegensprekelijke taxaties van eigendommen bij erfenissen uit te voeren. Zij legden hun schattingsverslagen neer bij de griffie van het bevoegde Vredegerecht.

'De Vlaamse Belastingdienst sloot in alle stilte een kwaliteitscharter met de beëdigde landmeter-experts ingeschreven op het tableau van de beoefenaars. Enkel zij mogen nu nog tegensprekelijke schattingen uitvoeren van onroerende goederen bij nalatenschappen in Vlaanderen. Vastgoedexperts-taxateurs met een jarenlange ervaring als schatter zien hun activiteiten van de ene dag op de andere voor een deel wegvallen', legt David Martens, voorzitter van Kavex, uit.

'Het charter houdt geen rekening met de doorgedreven opleiding en grote deskundigheid van de vastgoedexperts-taxateurs. Velen onder hen doen al schattingen voor allerlei bedrijven, financiële instellingen, particulieren en als deskundige voor de rechtbanken. Er was bovendien geen enkele vorm van gemeenschappelijk overleg. Dat mochten we toch op zijn minst verwachten als nationale beroepsvereniging, officieel erkend sinds december 2008', vervolgt Martens.

De professionele vastgoedtaxateurs worden onterecht gediscrimineerd door het kwaliteitscharter met de landmeter-experts.

Wie zich gekwalificeerd vastgoedexpert mag noemen, volgde hiervoor met succes een professionele opleiding. Die wordt o.m. georganiseerd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra-Vlaanderen. Het aantal voorziene opleidingsuren als vastgoedexpert steekt ver uit boven het aantal voorziene uren in de huidige opleidingen Bachelor en Master Landmeter-expert. Maar ook die garanties op vakkundigheid van de vastgoedexpert worden door het charter van tafel geveegd.

De vastgoedexperts zijn door Kavex als geaccrediteerde registerexpert opgenomen en zijn onderworpen aan een strenge beroepsdeontologie. Die is volgens de beroepsvereniging minstens gelijk aan deze voor de landmeter-experts. Elke afgestudeerde landmeter kan eenvoudig en zonder enige ervaring de eed afleggen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Volgens de wetgeving is dat al voldoende voor inschrijving op het tableau van de beoefenaars.

'Zo is het voor landmeters, als gevolg van het kwaliteitscharter van de Vlaamse Belastingdienst, wel vrij eenvoudig om exclusief schattingen van eigendommen bij erfenissen te mogen uitvoeren. In de wetgeving van 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert staat echter nergens vermeld dat zij ingeschreven moeten zijn op het tableau van de beoefenaars om die taxaties uit te voeren. Evenmin is dit terug te vinden op de website van de fod Economie, Kmo en Middenstand. Het schatten van eigendommen kan ook tot hun activiteiten behoren. De professionele vastgoedtaxateurs worden onterecht gediscrimineerd door het kwaliteitscharter met de landmeter-experts. We vragen minstens dat het charter wordt aangepast en zijn hiervoor nog altijd bereid tot overleg', besluit David Martens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette