Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Van Raemdonck verwerkt groenafval tot een waardevol product

Van Raemdonck verwerkt groenafval tot een waardevol product

Sinds ruim 16 jaar is Jan Van Raemdonck uit Haasdonk (Beveren) bekend als specialist in het verwerken van groenafval. In die periode is zijn bedrijf 'Van Raemdonck Groenrecycling bvba' uitgegroeid tot een toonaangevende speler in het domein van de milieuzorg.

Het milieu verdient onze beste zorgen en een innovatieve onderneming als Van Raemdonck wil hieraan, zonder overlast voor de omgeving, een belangrijke bijdrage leveren door het verhakselen en bewerken van groenafval waardoor een nieuw waardevol product ontstaat. Het draagt m.a.w. zorg voor een milieubewuste verwerking van groenafval.

Wat begon als het verhakselen van groenafval is uitgegroeid tot een succesformule waardoor uit restproducten nuttige grondstoffen worden geproduceerd voor tuinonderhoud en voor energieopwekking.

In een eerste periode werd het gerecupereerde groenafval benut als grondstof voor compost. Dit is zonder meer een duurzame oplossing omdat compostering een natuurlijk proces is dat zorgt voor de vermindering van de te verwerken hoeveelheden afval waardoor de structuur van de bodem verbetert en een ideale voedingsbodem voorziet voor planten (compost brengt leven in de grond), die de wortelgroei en watervoorziening van planten optimaliseert en waardoor bijgevolg een verminderd gebruik van kunstmatige meststof wordt mogelijk gemaakt.

Naast deze toepassingen, die vooral gericht zijn op de groente-, fruit- en siertuin, is in de loop der jaren een andere, eigentijdse toepassing ontstaan: energie uit houtsnippers of bio-energie. Hierbij wordt het groenafval immers ook verwerkt tot biomassa. Het grootste deel daarvan wordt aangewend voor de opwekking van energie in de vorm van elektriciteit en/of warmte. Biomassa is vooral een begrip geworden omdat er op hernieuwbare basis elektriciteit mee kan worden opgewekt.

Verschillende elektriciteitscentrales voegen de biomassa toe in hun brandstof (meestal kolen). Daardoor kunnen ze een deel van hun stroom verkopen als groene stroom en dragen ze hun steentje bij aan het milieu.

Voordelen van de biomassa

Biomassa is CO2-neutraal: bij de productie van deze energie kan er niet meer CO2 vrijkomen dan wat de plant/boom uit de lucht kon opnemen. Dit is een groot voordeel t.o.v. de verbranding van fossiele brandstoffen. Biomassa is ook een basismateriaal met lange levensduur als je duurzaam bosbeheer toepast. Daarnaast heeft biomassa economische voordelen; het is een zeer competitieve grondstof. Biomassa, vooral uit hout, is eveneens milieuvriendelijk en onschadelijk voor de gezondheid van de gebruikers. En tot slot is biomassa op grote schaal beschikbaar.

Als we er rekening mee houden dat Europa zich tot doel heeft gesteld om de emissies van broeikasgassen te reduceren en dat de Vlaamse regering resoluut kiest voor een duurzaam materialenbeleid kan het gebruik van biomassa hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Door zijn vakkennis en ervaring speelt Van Raemdonck Groenrecycling hierop volop in.

Twee belangrijke stappen in dit proces zijn verhakselen en zeven. M.a.w. het hout wordt verkleind en daarna worden de zeefwerkzaamheden verzorgd. Voor de klant blijft, na deze bewerkingen, enkel de zandfractie over.

Verhakselen: Van Raemdonck staat op uw locatie in voor het verkleinen van groenafval, snoeiafval en hout (tot 2,5 m diameter). Het beschikt daartoe over de meest moderne verhakselaars.

Recent werd beslist om over te gaan tot een belangrijke uitbreidingsinvestering door het aanschaffen van een langzaamdraaiende verhakselaar. Hierdoor zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het versnipperen van plastics, kunststoffen, papier, grof vuil, enz.

Zeefwerkzaamheden: Van Raemdonck heeft allerlei zeefmachines ter beschikking met uiteenlopende mogelijkheden voor het scheiden van diverse materialen. Dit is belangrijk voor hergebruik en laat besparing toe op stortkosten. Bovendien worden verschillende zeeftrommels aangeboden, variërend van 10 tot 40 mm. De verwerkingscapaciteit kan oplopen tot 120 m³/uur, afhankelijk van het soort materiaal.

Bovendien worden de vrijgekomen reststoffen ook gerecycleerd en indien mogelijk aangewend als grondstof voor hernieuwbare energie.

Diverse grondstoffen, grind, compost, groenafval, vormzand, puin, gruis, bouwafval, schors, verkleind sloophout, enz. kunnen gezeefd worden.

Bedrijfstroeven

Het verhakselen en verwerken van groenafval is de basisactiviteit van Van Raemdonck Groenrecycling. Steden, gemeenten, intercommunales en tuinbouwbedrijven in België en Nederland vormen de belangrijkste opdrachtgevers. Dankzij de innoverende aanpak en moderne verwerkingstechnieken wordt groenafval opnieuw een waardevol product. Vroeger was het hoofdzakelijk bestemd voor compost, vandaag vooral voor biomassa. Deze milieubewuste verwerking van groenafval is uitstekend nieuws voor het milieu.

Alle kennis, ervaring en vakmanschap zijn in het bedrijf aanwezig evenals alle vereiste certificaten en vergunningen. Ook de eigen onderhoudsdienst is een extra.

Flexibele planning

Naast deze troeven kan de klant genieten van de flexibele planning van een kmo, korte uitvoeringstermijnen en de directe en soepele aanpak van een bedrijfsleider die zelf de operationele activiteiten in goede banen leidt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af