Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Van de olieprijs naar de tax shift

De olieprijs, die vorig jaar al naar beneden was getuimeld, is na een opflakkering opnieuw gedaald. De prijs voor een vat ligt nu opnieuw beneden 50 dollar. De oorzaken liggen zowel aan de aanbod ' als aan de vraagkant. Aan de kant van het aanbod is er het nucleaire akkoord van de VS met Iran, waardoor de Iraanse olieproductie opnieuw op peil zou kunnen komen. In de schoot van de OPEC, de organisatie van olieproducenten, is er ook weinig animo om de productie te beperken en de prijs zo te stabiliseren. Nieuwe concurrenten, zoals de producenten van schaliegas, krijgen het met lagere prijzen en toch nog steeds een stuk hogere kosten moeilijker om zich te handhaven, en dat moedigt de lage kostproducenten in het Midden-Oosten aan om hun productie niet te verhogen. De expansie van de vraag blijft van haar kant achter bij de verwachtingen, niet zozeer omdat het economische herstel in Europa bescheiden blijft maar vooral omdat China duidelijk in een fase van groeivertraging zit.

De lagere olieprijs betekent voor olieproducerende landen zoals pakweg Rusland en Venezuela slecht nieuws. Voor het overgrote deel van de wereldeconomie, dat netto olie importeert, is het echter een zegen. De energiekosten voor bedrijven dalen en de koopkracht van de consumenten stijgt: als we aan de pomp minder hoeven te betalen, houden we bij gegeven inkomen meer uit om aan andere dingen te besteden, of om eventuele schuldexcessen af te bouwen ' iets waaraan onze economieën ook nood hebben om het vertrouwen in duurzame groei te versterken. Dat de inflatie zwakker blijft dan eerst gedacht, hoeft geen probleem te vormen als dat niet wijst op een algemeen vraagtekort en dus deflatie: in dit geval zorgt de zwakke olieprijs normaliter zelfs voor hogere bestedingen, en is sprake van een in principe deugdzame prijsdaling. Zelfs mocht de neiging bestaan om de lage inflatiecijfers door te trekken naar lagere duurzame inflatieverwachtingen, zullen centrale banken er zeker over waken dat deze niet verankerd worden. Zeker in de eurozone staat de Europese Centrale Bank klaar om eventueel nieuw opkomende deflatietendensen de kop in te drukken.

Het komt de regering mogelijk goed uit dat de energieprijzen dalen precies op het ogenblik dat zij beslist heeft om een aantal indirecte belastingen, met name op energie zoals diesel en elektriciteit, op te trekken. De koopkracht van de gezinnen wordt aldus per saldo toch gespaard: de koopkrachtwinst ingevolge de lagere basisprijzen wordt voor een stuk afgestaan aan de overheid. De bedoeling is overigens wel dat ze op termijn naar de gezinnen terugkeert. De aangeslagen koopkracht wordt immers gebruikt om de lasten op arbeid te verminderen. Dat moet twee gunstige gevolgen hebben. Het eerste is een competitiviteitseffect: door de lagere loonkosten zijn ondernemingen competitiever, kunnen zij meer exporteren en produceren, en dus meer mensen tewerkstellen die daarmee een inkomen verdienen. Het tweede is een direct werkgelegenheidseffect: lagere arbeidskosten remmen het proces van vervanging van arbeid door kapitaal af, en zorgen dus voor meer jobs.

Uiteraard hangt één en ander af van de modaliteiten van de tax shift. Daarover lijkt het laatste woord nog niet helemaal gezegd. Het is vooralsnog niet duidelijk of bijvoorbeeld de btw-verhoging op elektriciteit geneutraliseerd wordt in de indexering van lonen en uitkeringen, of hoe de beloofde 100 ' koopkrachtverhoging voor lage lonen wordt gerealiseerd. Niet alleen daarover maar ook over de concrete invulling van een aantal besparingsmaatregelen voor de begroting ' zoals over de ambtenarenpensioenen ' lijken nogal wat losse eindjes over te blijven, die na de vakantie nog voor een hete politieke herfst kunnen zorgen.

Het succes van het federale jobbeleid ligt dan ook voor een goed stuk in gewestelijke handen.

Een bijdrage van oplossing daaraan kan komen van verstandig overleg met de sociale partners, al vertonen een aantal van hen ongetwijfeld nog weinig animo. Maar ze kan ook komen van een goed overleg met de gewesten, omdat een loonkostenvermindering op zich zeker niet zal volstaan om de verwachte werkgelegenheidsimpact te realiseren, althans niet aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Om doelgroepen zoals lager geschoolden aan een job te helpen, is naast de kostenvermindering ook een actieplan nodig voor nog meer opleiding, begeleiding en activering. En daarvoor zijn de gewesten bevoegd. Een voorbeeld: zal een lineaire verlaging van patronale lasten naar 25% de laaggeschoolde allochtoon extra kansen bieden op een job als hij niet eerst de taal leert en een basisopleiding volgt' En hebben we precies ook niet de bijdrage van ieder nodig om onze groei in de komende decennia te blijven ondersteunen, in het licht van de vergrijzing' Het succes van het federale jobbeleid ligt dan ook voor een goed stuk in gewestelijke handen. Het lijkt ook de bevoorrechte weg om de besparingen in de sociale zekerheid, die met name kansarmen het eerst dreigen te raken, te begeleiden door een weg naar meer tewerkstellings en inkomenskansen.

En finaal is dit nogmaals de bevestiging van wat in de sterren geschreven staat: namelijk dat een zo veelzijdige problematiek als een tekort aan banen ook een veelzijdige aanpak vereist... en dus een goede samenwerking van alle acteurs.

CATO

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Publireportage

Van Thuyne: ‘Hier stroomt beton door de aderen’

Straks verlaat Van Thuyne voorgoed de oude site in Sint-Eloois-Vijve (Waregem) voor de nieuwe site in Wielsbeke, waar momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een nieuw kantoorgebouw. “Op de site in Sint-Eloois-Vijve is een stukje[…]

21/09/2021 | Beton
Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Elia test lange-afstanddrones om hoogspanningslijnen te inspecteren

Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje

Belgische groep bouwt drie woonzorgcentra in Spanje