Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

van betonvloeren te beoordelen

van betonvloeren te beoordelen

Na het vervallen van de Amslerproef moest men op zoek gaan naar een nieuwe methode om de slijtvastheid van betonvloeren te beoordelen. De Böhmeproef lijkt hiervoor een goed alternatief. Om de aannemers richtlijnen te kunnen geven om de slijtvastheid van een geplaatste vloer te garanderen en te voldoen aan de eisen voor de hogere slijtbelastingsklassen is echter nog bijkomend onderzoek nodig.

Tot voor kort werd de slijtvastheid van beton getest met de in de norm NBN B 15-223 beschreven Amslerproef. Deze norm werd echter al in 1998 uit de NBN-catalogus geschrapt omdat de testmethode onvoldoende reproduceerbaar bleek te zijn. Dit artikel spitst zich toe op de Böhmeproef volgens de norm NBN EN 13892-3, die in de herziening van de TV 204 (momenteel in voorbereiding) gekozen werd als referentiemethode voor het beoordelen van de slijtvastheid van betonvloeren.

Van zodra een betonvloer in gebruik genomen wordt, is hij onderhevig aan tal van slijtbelastingen (bv. circulatie van voetgangers, rollen van wielen, verslepen van materiaal ...). De slijtvastheid wordt beïnvloed door verschillende parameters, waaronder de betonsamenstelling, het toegepaste slijtlaagmengsel en de hydratatiegraad van de cementpasta.

Böhmeproef

Door het vervallen van de norm NBN B 15-223 (en bijgevolg ook van de Amslerproef) moest er bij de herziening van de TV 204 een alternatieve beoordelingsmethode voor de slijtvastheid gezocht worden. Uiteindelijk viel de keuze op de Böhmeproef, waarnaar verwezen wordt in diverse wetenschappelijke artikels, technische verslagen en normen over de meest uiteenlopende betontoepassingen (bv. industriële buitenverhardingen, industriële vloeren, betonstraatstenen, betontegels, betonboordstenen en terrazzotegels).

De Böhmeproef wordt uitgevoerd op vierkante teststukken met een oppervlakte van 50 cm² en een dikte van minstens 4 cm. Voor het beoordelen van een bestaande betonvloer worden drie kernen met een diameter van 11,3 cm uit een niet-afgesleten vloerzone weggenomen, op minstens 20 cm van de rand van de vloer, waaruit vervolgens teststukken met de vereiste afmetingen gezaagd worden. Het teststuk wordt met het te testen oppervlak tegen een roterende schijf gedrukt, waarop vooraf een hoeveelheid schuurzand aangebracht werd (zie foto's).

De slijtvastheid van een vloer is afhankelijk van tal van factoren waarop de aannemer niet altijd vat heeft.

Dit teststuk wordt onderworpen aan 16 cycli van telkens 22 schijfomwentelingen, waarbij het schuurzand na elke cyclus vervangen wordt. De slijtvastheid wordt gedefinieerd als het gemiddelde volumeverlies na 16 cycli van drie proefstukken en wordt uitgedrukt in cm³/50 cm². Dit volumeverlies kan berekend worden uit de opgemeten massaverliezen, of ' indien het teststuk bestaat uit lagen met verschillende eigenschappen, wat bijvoorbeeld het geval kan zijn als er een slijtlaag is ' door te kijken naar de opgetekende dikteverliezen.

Slijtvastheidsklassen

De in de TV 204 (1997) gedefinieerde slijtbelastingsklassen en bijhorende slijtvastheidseisen steunden op de Amslerproef. Uit een vergelijkende studie tussen de Böhme- en de Amslerproef is gebleken dat er een lineair verband bestaat tussen de behaalde resultaten. Gesterkt door deze vaststelling en aan de hand van de resultaten van onze onderzoeken op verschillende types betonvloeren was het dan ook mogelijk om een gelijkaardige classificatie op te stellen van de slijtvastheid volgens Böhme (zie tabel). Er werd bovendien een bijkomende klasse in het leven geroepen voor extreem belastende industriële activiteiten.

De slijtvastheid van een betonvloer is afhankelijk van tal van factoren waarop de aannemer niet altijd vat heeft, zoals de betonsamenstelling, de waterafscheiding, de omgevingsomstandigheden, de verharding van het beton, de ingewerkte hoeveelheid droog slijtlaagmengsel en de efficiëntie van de aangebrachte nabehandeling. Door een oppervlakteafwerking met een klassiek droog slijtlaagmengsel (bv. op basis van kwarts) kan men in de regel voldoen aan de slijtvastheidseisen voor de middelmatige slijtbelastingsklasse. Om te beantwoorden aan de eisen voor de zware of extreme slijtbelastingsklasse zou men speciale droge of vloeibare slijtlaagmengsels (toppings) kunnen gebruiken op basis van uiterst slijtvaste granulaten (bv. siliciumcarbide).

Bron: het artikel 'Slijtvastheid van betonvloeren volgens de Böhmeproef' van Laura Kupers, m. wet. geol., onderzoeker bij het laboratorium Betontechnologie, ir. Bram Dooms, adjunct-laboratoriumhoofd Betontechnologie, en ir. Valérie Pollet, adjunct-departementshoofd Materialen, Technologie en Gebouwschil, in WTCB-Contact 2015/3. Het artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne 'Beton-mortel-granulaten', gesubsidieerd door de fod Economie. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar