Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Van 11 naar 2 overeenkomsten 'leren en werken'

Gerelateerde onderwerpen :

Vanaf 1 september zullen nog slechts twee soorten overeenkomsten bestaan voor leerlingen in het huidige en toekomstige systeem van leren en werken: de overeenkomst alternerende opleiding of de stageovereenkomst alternerende opleiding. Dat betekent zowel voor het onderwijsveld als voor het bedrijfsleven een verregaande administratieve vereenvoudiging. Het is een nieuwe stap die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nemen in de uitwerking van het duaal leren en werken als een volwaardig leertraject.

Leerlingen die een deel van hun opleiding op de werkvloer volgen, sluiten daarvoor een overeenkomst met de school en het bedrijf. Vandaag bestaan er elf soorten overeenkomsten. Die worden geharmoniseerd tot twee mogelijkheden. Ofwel wordt het een overeenkomst alternerende opleiding, ofwel een stageovereenkomst alternerende opleiding.

Alternerende opleiding

De overeenkomst alternerende opleiding geldt vanaf 1 september voor alle jongeren die minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer volgen in het huidige stelsels leren en werken, de zeven studierichtingen in de proeftuinen duaal leren en het toekomstige duaal leren. Ze regelt o.m. de rechten en plichten van de partijen, de manier waarop een overeenkomst beëindigd kan worden, aansprakelijkheid, vergoedingen en vakantiedagen.

Stageovereenkomst

Jongeren die minder dan 20 uur per week opleiding bij een bedrijf volgen, krijgen een stageovereenkomst alternerende opleiding: de modaliteiten zijn gelijklopend, met uitzondering van de vakantiedagen en de vergoeding.

Sectorale partners

Een tweede onderdeel van de beslissing van vandaag handelt over de wisselwerking met de sectoren. Die krijgt voortaan vorm via sectorale partnerschappen en het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Hun opdracht is een duurzaam netwerk van erkende leerondernemingen uitbouwen en beheren, het monitoren en beheren van de (stage)overeenkomsten, en adviseren in alle facetten m.b.t. de werkplekcomponent in duaal leren. Deze organen worden opgericht in de schoot van Syntra Vlaanderen.

Transparant

'Willen we van duaal leren en werken een succes maken, dan moeten we een eenvoudig, laagdrempelig en transparant systeem op poten zetten. Dat er vandaag niet minder dan elf verschillende modelovereenkomsten bestaan, staat totaal haaks op dat principe. Scholen, leerlingen en bedrijven zijn heel terecht vragende partij voor de vereenvoudiging die we vandaag doorvoeren', zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Volwaardig leertraject

'We willen de combinatie van leren op school en op de werkvloer opwaarderen tot een volwaardige leerweg. Dat vergt ook een administratieve vereenvoudiging van de verschillende statuten. Het nieuwe vereenvoudigde systeem met twee duidelijk onderscheiden mogelijkheden moet de aantrekkelijkheid van het duaal leren zowel bij scholen, leerlingen als bedrijven vergroten. Op die manier timmeren we voort aan de nieuwe leerweg', besluit Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

Torhout bouwt nieuw centraal politiekantoor Kouter

In de stad Torhout wordt door de lokale politie Kouter een nieuw politiegebouw met een honderdtal werkplekken gerealiseerd. Het ontwerp is van META architectuurbureau uit Antwerpen. Voor iedere stap in het ontwerpproces werd nauw samengewerkt[…]

13/05/2022 | Projectennieuwbouw
Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

Herbestemming voor Sint-Albertuskerk in Mechelen

MAXXI in Rome gaat uitbreiden en wordt dubbel zo groot

MAXXI in Rome gaat uitbreiden en wordt dubbel zo groot

Nieuwbouw voor academie en harmonie van Nazareth

Nieuwbouw voor academie en harmonie van Nazareth

Meer artikels