Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Valorem-index blijft vrijwel status quo

Valorem-index blijft vrijwel status quo

Zopas werd de nieuwe Valorem-index gepubliceerd. Deze cijfers zijn gebaseerd op de evolutie van de kostprijzen van de lonen, materialen en halffabricaten van het voorbije jaar en worden opgesplitst in de gebouwenindex en de materieelindex. Voor de gebouwen zien we een stijging van 0,25% en voor het materieel is er een stijging van 0,35%. Voor de samenstelling wordt rekening gehouden met verschillende sectoren, landen van herkomst en types gebouwen en materieel. De cijfers zijn vooral nuttig voor vastgoedbeheerders en verzekeringsmakelaars omdat de nieuwe index meestal gevolgd wordt door een nazicht of herziening van de verzekerde kapitalen.

De Valorem-index blijft vrijwel status quo, maar toch hebben heel wat mensen het gevoel dat bouwen steeds duurder wordt. De verklaring hiervoor is het feit dat de industriële markt erg verschilt van de particuliere markt. Voor deze laatste geldt de Abex-index. De loonkosten stijgen, er zijn meer controles op bouwwerven en de isolatienormen worden alsmaar strenger, al wordt dit laatste nadien wel gecompenseerd door een lager energieverbruik. Dit is het geval voor zowel de particuliere als de industriële markt, maar bij deze laatste weegt dat minder door omdat het over veel meer kapitaal gaat. Bijkomend is ook de crisis nog steeds voelbaar. Omdat de aannemer beduidend minder werk heeft, gaat hij de winstmarges ook niet verhogen waardoor de prijs gedrukt wordt. Ook dat is minder voelbaar bij particulieren.

Gebouwenindex

De gebouwenindex is een gewogen index die berekend wordt op basis van de prijsevolutie van de verschillende types van gebouwen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Het gaat over industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen. Voor de gebouwenindex gaat het over industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen. De gebouwenindex voor 2014 bleef bijna status quo (+ 0,25%). Een aantal factoren speelden hierbij een rol. Vooreerst zijn de loonkosten in de bouwsector in mindere mate gestegen dan de vorige jaren. Door de dalende energieprijzen zijn een aantal bouwmaterialen zoals staalproducten, kunststoffen en bitumineuze producten eveneens in kostprijs gedaald. Ook de transportkosten bleven daardoor op hetzelfde prijspeil. Beton- en baksteenproducten kenden wel een lichte stijging. Ten slotte bleef de druk op de winstmarges aanhouden, gezien de weinig gevulde orderboekjes bij heel wat bouwbedrijven als gevolg van de sputterende economie.

Materieelindex

De materieelindex wordt berekend op basis van de prijsevolutie van het bestaande machinepark in de Belux. Deze gewogen index houdt rekening met de verschillende sectoren, de landen van herkomst en het type materieel. In vergelijking met het voorgaande jaar is de Valorem-index voor materieel gestegen met 0,35%. Een uitsplitsing van dat cijfer onthult een daling met 1,8% voor de metallurgie en een daling met 5% voor de non-ferronijverheid; cijfers die beduidend beter zijn dan die van de jongste jaren en die wijzen op een voorzichtige stabilisatie van deze sectoren. De sectoren van de machinebouw, elektrische apparatuur en elektromotoren kennen dan weer een weliswaar zeer bescheiden stijging met minder dan 2 %.

Ook de evolutie van de brandstofprijzen veroorzaakte een lichte daling (0,5%) van de kosten voor het goederentransport over de weg. In de informaticasector blijven de afzetprijzen andermaal status quo. Per saldo bekomen we dus, op basis van een gewogen gemiddelde, een globale stijging met 0,35% voor materieel.

Internationaal

De bouwkostenindexen voor niet-residentiële gebouwen stijgen lichtjes in Nederland als en Frankrijk, vergelijkbaar met België. In Duitsland stellen we een stijgende trend vast die België in belangrijke mate overstijgt. De Valorem-indexen worden ook in een internationale context gebruikt. O.m. verzekeraar FM Global gebruikt de indexen om de Belgische activa in hun portefeuille te actualiseren. Omdat Valorem jarenlang een betrouwbare kennis heeft opgebouwd over de opmaak en interpretatie van indexen, kunnen ze tevens waarderingen uitvoeren voor Belgische bedrijven met filialen in het buitenland.

Langere termijn

De Valorem-indexen voor gebouwen en materieel zijn samengestelde, gewogen indexen. Langdurig gebruik van deze index leidt tot een afwijking van de realiteit. Voor een correcte waardering baseert Valorem zich steeds op een fysieke inventarisatie van de materiële vaste activa. Valorem (VALuation Of Real Estate & Machinery) werd opgericht door Frank Goetgebuer en Hendrik Roos en is gevestigd in Gent.

Het bedrijf voert waarderingen uit voor nationale en internationale klanten in de commerciële, industriële en publieke sector. Daarnaast treedt Valorem ook op bij schadedossiers zoals brand, machinebreuk en andere bedrijfsschade. Ook het opstellen van Fixed Asset Registers (FAR) voor het beheer van de materiële vaste activa voor verschillende doeleinden behoort tot de bezigheden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af